Dodawanie urządzenia lub komputera do sieci


W zależności od uruchomionego systemu operacyjnego i nowoczesnych technologii obsługiwanych przez używane urządzenia sieciowe kroki dodawania urządzenia lub komputera do sieci różnią się. Więcej informacji o konfigurowaniu sieci zawiera temat Konfigurowanie sieci domowej.

Pokaż wszystkie

Aby dodać łączący się bezprzewodowo komputer z systemem Windows 7 lub Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2 za pomocą przycisku polecenia

Jeśli router obsługuje funkcję Połącz teraz w systemie Windows (WCN) lub protokół Wi-Fi Protected Setup (WPS), można dodać komputer do sieci, wykonując następujące kroki:

 1. Włącz komputer.

 2. Otwórz okno Łączenie z siecią, klikając ikonę sieci (Obraz ikony sieci bezprzewodowej lub Obraz ikony sieci przewodowej) w obszarze powiadomień.

  Wyświetlana jest lista aktualnie dostępnych sieci.

 3. Kliknij sieć, a następnie kliknij przycisk Połącz.

 4. Zamiast wpisywać klucz zabezpieczeń lub hasło, naciśnij przycisk protokołu Wi‑Fi Protected Setup (WPS) na routerze. Router automatycznie skonfiguruje w komputerze połączenie z siecią i zastosuje ustawienia zabezpieczeń sieci.

  Obraz funkcji Połącz teraz w systemie Windows, która ułatwia dodanie komputera do sieci
  Windows Funkcja Połącz teraz pomaga dodać komputer do sieci.

Uwaga

 • Funkcja Połącz teraz w systemie Windows umożliwia skonfigurowanie połączenia sieciowego z domyślnie włączonymi zabezpieczeniami. W razie potrzeby ustawienia zabezpieczeń można później zmienić.

Aby dodać komputer z systemem Windows 7, Windows Vista lub Windows XP do sieci bezprzewodowej za pomocą dysku flash USB

Jeśli ustawienia zostały zapisane na dysku flash USB, można za jego pomocą dodawać komputery do sieci. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

 1. Zaloguj się w komputerze, który ma zostać dodany do sieci.

 2. Podłącz dysk flash USB do portu USB komputera.

 3. W przypadku komputera z systemem Windows 7 lub Windows Vista, w oknie dialogowym Autoodtwarzanie kliknij opcję Kreator sieci bezprzewodowej.

  W przypadku komputera z systemem Windows XP, w oknie dialogowym Dysk flash USB kliknij opcję Kreator sieci bezprzewodowej.

  Może pojawić się monit o ponowne uruchomienie komputera.

Uwaga

 • Aby zapisać ustawienia sieci bezprzewodowej na dysku flash USB, umieść dysk flash USB w komputerze, a następnie wykonaj następujące czynności:

  1. Otwórz Centrum sieci i udostępniania, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie polecenie Panel sterowania. W polu wyszukiwania wpisz centrum, a następnie kliknij pozycję Centrum sieci i udostępniania.

  2. W lewym okienku kliknij pozycję Zarządzaj sieciami bezprzewodowymi.

  3. Prawym przyciskiem myszy kliknij sieć, kliknij opcję Właściwości, a następnie kliknij polecenie Kopiuj ten profil sieci na dysk flash USB.

  4. Wybierz urządzenie USB, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  5. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora, a następnie kliknij polecenie Zamknij.

Aby ręcznie dodać łączący się bezprzewodowo komputer z systemem Windows 7

 1. Zaloguj się do komputera.

 2. Otwórz okno Łączenie z siecią, klikając ikonę sieci (Obraz ikony sieci bezprzewodowej lub Obraz ikony sieci przewodowej) w obszarze powiadomień.

 3. Wybierz sieć bezprzewodową z wyświetlonej listy, a następnie kliknij przycisk Połącz.

 4. Wpisz klucz zabezpieczeń sieciowych lub hasło, jeśli system tego zażąda, a następnie kliknij przycisk OK.

  Po połączeniu z siecią pojawi się komunikat potwierdzający.

 5. Aby potwierdzić dodanie komputera, wykonaj następujące czynności:

  Otwórz okno Sieć, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie polecenie Panel sterowania. W polu wyszukiwania wpisz centrum, a następnie w obszarze Centrum sieci i udostępniania kliknij pozycję Wyświetl komputery i urządzenia sieciowe.

  Powinny być widoczne ikony właśnie dodanego komputera oraz wszystkich innych komputerów i urządzeń w sieci.

Uwaga

Aby ręcznie dodać łączący się bezprzewodowo komputer z systemem Windows Vista

 1. Zaloguj się do komputera.

 2. Kliknij przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie kliknij polecenie Połącz z.
 3. Wybierz sieć bezprzewodową z wyświetlonej listy, a następnie kliknij przycisk Połącz.

 4. Wpisz klucz zabezpieczeń sieciowych lub hasło, jeśli system tego zażąda, a następnie kliknij przycisk OK.

  Po połączeniu z siecią pojawi się komunikat potwierdzający.

 5. Aby potwierdzić dodanie komputera, wykonaj następujące czynności:

  Otwórz okno Sieć, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie polecenie Panel sterowania. W polu wyszukiwania wpisz centrum, a następnie w obszarze Centrum sieci i udostępniania kliknij pozycję Wyświetl komputery i urządzenia sieciowe.

  Powinny być widoczne ikony właśnie dodanego komputera oraz wszystkich innych komputerów i urządzeń w sieci.

Uwaga

 • Jeśli w folderze Sieć nie widać ikon, może to oznaczać, że odnajdowanie sieci i udostępnianie plików jest wyłączone. Aby włączyć odnajdowanie sieci i udostępnianie plików, kliknij kolejno opcje StartObraz przycisku Start, Panel sterowania, Sieć i Internet, Centrum sieci i udostępniania, a następnie w polu Udostępnianie i odnajdowanie zmień odpowiednie ustawienia.

Aby ręcznie dodać łączący się bezprzewodowo komputer z systemem Windows XP

 1. Zaloguj się do komputera jako administrator.

 2. Kliknij przycisk Start, kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 3. Kliknij kartę Nazwa komputera, a następnie kliknij przycisk Zmień.

 4. Jeśli nazwa grupy roboczej jest inna niż WORKGROUP, zmień ją na WORKGROUP, a następnie kliknij przycisk OK. W przeciwnym razie kliknij przycisk Anuluj, aby zamknąć okno dialogowe Zmiany nazwy komputera.

  Jeśli konieczna jest zmiana nazwy grupy roboczej, pojawi się monit o ponowne uruchomienie komputera. Uruchom ponownie komputer, a następnie wykonaj poniższe kroki.

 5. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij polecenie Połączenia sieciowe i internetowe, a następnie kliknij ikonę Połączenia sieciowe.

 6. Kliknij ikonę połączenia z siecią bezprzewodową, a następnie w obszarze Zadania sieciowe kliknij przycisk Wyświetl dostępne sieci bezprzewodowe.

 7. Wybierz sieć bezprzewodową z wyświetlonej listy, a następnie kliknij przycisk Połącz.

Aby ręcznie dodać łączący się przez sieć kablową (Ethernet) komputer z systemem Windows 7

 1. Podłącz komputer do koncentratora, przełącznika lub routera i włącz go. (Jeśli masz w domu okablowanie sieciowe Ethernet oraz gniazdko sieciowe w pomieszczeniu, w którym znajduje się komputer, możesz zamiast tego podłączyć komputer do gniazdka.)

 2. Aby potwierdzić dodanie komputera, wykonaj następujące czynności:

  Otwórz okno Sieć, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie polecenie Panel sterowania. W polu wyszukiwania wpisz centrum, a następnie w obszarze Centrum sieci i udostępniania kliknij pozycję Wyświetl komputery i urządzenia sieciowe.

  Powinny być widoczne ikony właśnie dodanego komputera oraz wszystkich innych komputerów i urządzeń w sieci.

Uwaga

Aby ręcznie dodać łączący się przez sieć kablową (Ethernet) komputer z systemem Windows Vista

 1. Podłącz komputer do koncentratora, przełącznika lub routera i włącz go. (Jeśli masz w domu okablowanie sieciowe Ethernet oraz gniazdko sieciowe w pomieszczeniu, w którym znajduje się komputer, możesz zamiast tego podłączyć komputer do gniazdka.)

 2. Aby potwierdzić dodanie komputera, wykonaj następujące czynności:

  Otwórz okno Sieć, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie polecenie Panel sterowania. W polu wyszukiwania wpisz centrum, a następnie w obszarze Centrum sieci i udostępniania kliknij pozycję Wyświetl komputery i urządzenia sieciowe.

  Powinny być widoczne ikony właśnie dodanego komputera oraz wszystkich innych komputerów i urządzeń w sieci.

Uwaga

 • Jeśli w folderze Sieć nie widać ikon, może to oznaczać, że odnajdowanie sieci i udostępnianie plików jest wyłączone. Aby włączyć odnajdowanie sieci i udostępnianie plików, kliknij kolejno opcje Start Obraz przycisku Start, Panel sterowania, Sieć i Internet, Centrum sieci i udostępniania, a następnie w polu Udostępnianie i odnajdowanie zmień odpowiednie ustawienia.

Aby ręcznie dodać łączący się przez sieć kablową (Ethernet) komputer z systemem Windows XP

 1. Podłącz komputer do koncentratora, przełącznika lub routera i włącz go. (Jeśli masz w domu okablowanie sieciowe Ethernet oraz gniazdko sieciowe w pomieszczeniu, w którym znajduje się komputer, możesz zamiast tego podłączyć komputer do gniazdka.)

 2. Zaloguj się do komputera jako administrator.

 3. Kliknij przycisk Start, kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 4. Kliknij kartę Nazwa komputera, a następnie kliknij przycisk Zmień.

 5. Jeśli nazwa grupy roboczej jest inna niż WORKGROUP, zmień ją na WORKGROUP, a następnie kliknij przycisk OK.

  Jeśli konieczna była zmiana nazwy grupy roboczej, pojawi się monit o ponowne uruchomienie komputera. Uruchom ponownie komputer, a następnie wykonaj poniższe kroki.

 6. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Moje miejsca sieciowe.

 7. W lewym okienku w obszarze Zadania sieciowe kliknij polecenie Wyświetl komputery w grupie roboczej.

 8. Wybierz komputer z wyświetlonej listy, a następnie kliknij przycisk Połącz.

Aby dodać urządzenie bezprzewodowe

Aby dodać telefon, klawiaturę, mysz lub inne urządzenie z funkcją Bluetooth, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w temacie Łączenie z urządzeniami Bluetooth oraz innymi urządzeniami bezprzewodowymi lub sieciowymi. Aby dodać do sieci urządzenie bezprzewodowe, takie jak drukarka lub serwer druku, wykonaj następujące czynności:

 1. Włącz urządzenie.

 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami dostarczonymi z urządzeniem, aby dodać je do sieci.

 3. Po zakończeniu dodawania urządzenia zaloguj się na komputerze podłączonym do sieci.

 4. Aby potwierdzić dodanie urządzenia, wykonaj następujące czynności:

  Otwórz okno Sieć, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie polecenie Panel sterowania. W polu wyszukiwania wpisz centrum, a następnie w obszarze Centrum sieci i udostępniania kliknij pozycję Wyświetl komputery i urządzenia sieciowe.

  Powinna być widoczna ikona urządzenia. Jeśli urządzenie jest drukarką, może być konieczne włączenie udostępniania drukarek, aby inne komputery w sieci mogły z niej korzystać.

Uwaga

Aby dodać urządzenie przewodowe

 1. Włącz urządzenie i podłącz je do koncentratora, przełącznika lub routera albo do komputera podłączonego do koncentratora, przełącznika lub routera. Urządzenie powinno być teraz połączone z siecią.

 2. Aby potwierdzić dodanie urządzenia, wykonaj następujące czynności:

  Otwórz okno Sieć, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie polecenie Panel sterowania. W polu wyszukiwania wpisz centrum, a następnie w obszarze Centrum sieci i udostępniania kliknij pozycję Wyświetl komputery i urządzenia sieciowe.

  Powinna być widoczna ikona urządzenia. Jeśli urządzenie jest drukarką, może być konieczne włączenie udostępniania drukarek, aby inne komputery w sieci mogły z niej korzystać.

Uwaga

Aby dodać drukarkę

 • Dodawana drukarka może być podłączona bezpośrednio do komputera (tak zwana drukarka lokalna), może to być drukarka sieciowa lub drukarka udostępniona. Więcej informacji zawiera temat Instalowanie drukarki.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?