Regulowanie jasności i kontrastu monitoraRegulując jasność i kontrast monitora, można poprawić czytelność tekstu i sprawić, aby obrazy cyfrowe miały wygląd bardziej zbliżony do ich wersji drukowanej.

Aby poprawić wyniki regulacji jasności i kontrastu ekranu, użyj narzędzia kalibracji wyświetlania kolorów. To narzędzie ułatwia dostosowanie tych i innych ustawień koloru. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących kalibracji wyświetlania kolorów w systemie Windows, zobacz temat Kalibrowanie ekranu.

Sposób regulowania jasności i kontrastu różni się w zależności od ekranu.

 • Przyciski jasności i kontrastu z przodu monitora. Niektóre monitory mają umieszczone z przodu elementy sterujące jasnością i kontrastem ze standardowymi symbolami przedstawionymi na poniższej ilustracji.

  Ilustracja symboli jasności i kontrastu
  Symbole elementów sterujących jasnością i kontrastem
 • Menu ekranowe. W przypadku niektórych ekranów można zmienić ustawienia jasności i kontrastu przy użyciu menu ekranowego. Często można wyświetlić menu ekranowe, naciskając przycisk z przodu monitora, zwykle oznaczony etykietą Menu.

 • Wyświetlacz komputera przenośnego. Z przodu ekranów komputerów przenośnych nie znajdują się żadne przyciski jasności ani kontrastu. W przypadku większości komputerów przenośnych nie ma elementu sterującego kontrastem. Jednak na wielu komputerach przenośnych można ustawić jasność, przytrzymując naciśnięty klawisz Fn i naciskając klawisz funkcyjny, aby zmniejszyć (Obraz przycisku zmniejszania jasności) lub zwiększyć jasność (Obraz przycisku zwiększania jasności). W przypadku kalibracji wyświetlania kolorów na komputerze przenośnym należy ustawić maksymalną jasność ekranu.

Więcej informacji dotyczących ustawiania jasności i kontrastu ekranu można znaleźć w dokumentacji dołączonej do monitora lub w witrynie sieci Web producenta.

Automatyczne dopasowywanie jasności przy użyciu funkcji jasności adaptacyjnej

Jasność adaptacyjna to funkcja systemu Windows polegająca na użyciu czujnika światła w celu automatycznego dostosowania jasności ekranu do warunków oświetleniowych w otoczeniu komputera. Aby używać tej funkcji, trzeba zainstalować w komputerze czujniki światła i włączyć je.

Aby określić, czy ekran komputera przenośnego lub monitora obsługuje funkcję jasności adaptacyjnej, sprawdź ustawienie Włącz funkcję jasności adaptacyjnej w opcjach zasilania (zobacz procedurę opisaną poniżej) lub przejrzyj informacje dołączone do komputera.

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję jasności adaptacyjnej

 1. Otwórz okno Opcje zasilania, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, polecenie Panel sterowania i pozycję System i zabezpieczenia, a następnie pozycję Opcje zasilania.

 2. W obszarze dowolnego planu kliknij opcję Zmień ustawienia planu.

 3. Kliknij przycisk Zmień zaawansowane ustawienia zasilania.

 4. Na liście rozwiń węzeł Ekran, a następnie węzeł Włącz funkcję jasności adaptacyjnej.

 5. Aby włączyć lub wyłączyć funkcję jasności adaptacyjnej, gdy komputer działa z zasilaniem bateryjnym, kliknij opcję Używa baterii, a następnie kliknij na liście opcję Włączona lub Wyłączona.

 6. Aby włączyć lub wyłączyć funkcję jasności adaptacyjnej, gdy komputer działa z zasilaniem sieciowym, kliknij opcję Jest podłączony, a następnie kliknij na liście opcję Włączona lub Wyłączona.

 7. Kliknij przycisk Zastosuj. Kliknij przycisk OK.

Uwaga

 • Funkcja jasności adaptacyjnej nie jest dostępna we wszystkich wersjach systemu Windows 7.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?