Zaawansowane opcje uruchamiania (w tym tryb awaryjny)


Korzystając z ekranu Zaawansowane opcje rozruchu, można uruchamiać system Windows w zaawansowanych trybach służących do rozwiązywania problemów. Dostęp do tego menu można uzyskać, włączając komputer i naciskając klawisz F8 przed uruchomieniem systemu Windows.

Użycie niektórych opcji takich jak tryb awaryjny powoduje uruchomienie systemu Windows tylko z podstawowym zakresem funkcji. Jeżeli problem nie pojawia się ponownie po uruchomieniu systemu w trybie awaryjnym, można uznać, że jego przyczyną nie są ustawienia domyślne ani podstawowy zestaw sterowników urządzeń i usług. Inne opcje służą do uruchamiania systemu Windows z zaawansowanymi funkcjami przeznaczonymi dla administratorów systemu i specjalistów IT. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę firmy Microsoft dla specjalistów IT.

Pokaż wszystkie

Napraw komputer

Wyświetla listę narzędzi odzyskiwania systemu, których można użyć do naprawy problemów związanych z rozruchem systemu, uruchamianiem funkcji diagnostycznych lub odzyskiwania systemu. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy narzędzia są zainstalowane na dysku twardym komputera. Jeśli masz dysk instalacyjny systemu Windows, możesz na nim znaleźć narzędzia odzyskiwania systemu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Narzędzie do naprawy systemu podczas uruchomienia: często zadawane pytania.

Tryb awaryjny

Uruchamia system Windows z minimalnym zestawem sterowników i usług. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Co to jest tryb awaryjny?

Tryb awaryjny z obsługą sieci

Uruchamia system Windows w trybie awaryjnym wraz ze sterownikami sieci oraz usługami umożliwiającymi dostęp do Internetu lub innych komputerów w sieci.

Tryb awaryjny z wierszem polecenia

Uruchamia system Windows w trybie awaryjnym z oknem wiersza polecenia zamiast zwykłego interfejsu systemu Windows. Ta opcja jest przeznaczona dla specjalistów IT i administratorów.

Włącz rejestrowanie rozruchu

Tworzy plik ntbtlog.txt, zawierający listę wszystkich sterowników, które są instalowane podczas rozruchu, co może być pomocne w zaawansowanym rozwiązywaniu problemów.

Włącz wideo w niskiej rozdzielczości (640 × 480)

Uruchamia system Windows z zastosowaniem bieżącego sterownika wideo oraz niskich wartości ustawień rozdzielczości i częstotliwości odświeżania. Tego trybu można użyć w celu zresetowania ustawień ekranu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Zmienianie rozdzielczości ekranu.

Ostatnia znana dobra konfiguracja (zaawansowane)

Uruchamia system Windows z ostatnią konfiguracją rejestru i sterowników, która działała poprawnie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Korzystanie z funkcji Ostatnia znana dobra konfiguracja.

Tryb przywracania usług katalogowych

Uruchamia kontrolera domeny systemu Windows z działającą usługą Active Directory w celu przywrócenia usługi katalogowej. Ta opcja jest przeznaczona dla specjalistów IT i administratorów.

Tryb debugowania

Uruchamia system Windows w zaawansowanym trybie rozwiązywania problemów przeznaczonym dla specjalistów IT i administratorów systemu.

Wyłącz automatyczne ponowne uruchamianie komputera po błędzie systemu

Zapobiega automatycznemu ponownemu uruchamianiu systemu Windows w przypadku wystąpienia błędu powodującego awarię systemu Windows. Tę opcję należy wybierać tylko w przypadku „zapętlenia” pracy systemu Windows, gdy po pojawieniu się błędu systemu Windows następuje na przemian próba ponownego uruchomienia i ponowny błąd.

Wyłącz wymuszanie podpisów sterowników

Umożliwia instalowanie sterowników zawierających niepoprawne podpisy.

Uruchom system Windows normalnie

Uruchamia system Windows w normalnym trybie.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?