Hasła aplikacji i weryfikacja dwuetapowa

Po włączeniu weryfikacji dwuetapowej niektóre aplikacje (na przykład aplikacje poczty na niektórych telefonach) i urządzenia (na przykład konsola Xbox 360 lub telefon z systemem Windows Phone) wyświetlają błąd niepoprawnego hasła, ponieważ nie mogą monitować o wprowadzenie kodu zabezpieczeń podczas logowania.

Jeśli została włączona weryfikacja dwuetapowa i aplikacja lub urządzenie zwraca błąd niepoprawnego hasła, aby się zalogować, trzeba uzyskać i podać unikatowe hasło aplikacji. Po zalogowaniu się za pomocą hasła aplikacji można normalnie korzystać z aplikacji lub urządzenia. Utworzenie nowego hasła aplikacji i zalogowanie się za jego pomocą jest konieczne w przypadku każdej aplikacji i każdego urządzenia, które nie monituje o kod zabezpieczeń.

Nowe hasło aplikacji generuje się zawsze w ten sam sposób:

 1. Przejdź na stronę Logowanie i zaloguj się za pomocą swojego konta Microsoft.

 2. W obszarze Hasła aplikacji naciśnij lub kliknij pozycję Utwórz nowe hasło aplikacji.

  Zostanie wygenerowane i wyświetlone na ekranie nowe hasło aplikacji.

 3. Wprowadź to hasło aplikacji w miejscu, w którym zwykle wpisujesz normalne hasło.

  Powtórz te kroki, aby uzyskać inne hasło dla każdej aplikacji lub urządzenia, które wymaga hasła aplikacji.

Metody wprowadzania hasła mogą jednak nieco różnić się od siebie, ponieważ zależą od aplikacji i urządzeń, do których próbujesz się zalogować. Poniżej wymieniono kilka najbardziej typowych. Naciśnij lub kliknij te, które dotyczą Twojej sytuacji.

Pokaż wszystkie

Mam konsolę Xbox 360

Po włączeniu weryfikacji dwuetapowej przy następnym pobieraniu profilu Xbox lub logowaniu się do konsoli Xbox pojawi się monit o wprowadzenie hasła do konta Microsoft. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

 1. Odwiedź stronę swoich informacji zabezpieczających w trybie online, aby uzyskać hasło aplikacji.

 2. Wprowadź hasło aplikacji zamiast hasła konta Microsoft.

  Jeśli nie chcesz ponownie wprowadzać hasła przy każdym logowaniu się do tej konsoli, zaznacz pole wyboru Zapamiętaj mnie.

 3. Wybierz pozycję Zaloguj.

Synchronizuję pocztę e-mail w usłudze Outlook.com z aplikacją klasyczną Outlook

Jeśli dla Twojego konta Microsoft została włączona weryfikacja dwuetapowa i synchronizujesz pocztę e-mail w usłudze Outlook.com z aplikacją klasyczną Outlook, zrób tak:

 1. W aplikacji klasycznej Outlook kliknij pozycję Plik.

 2. W obszarze Informacje kliknij pozycję Ustawienia kont.

 3. Kliknij dwukrotnie konto Microsoft, dla którego została włączona weryfikacja dwuetapowa.

 4. Odwiedź stronę swoich informacji zabezpieczających w trybie online, aby uzyskać hasło aplikacji.

 5. W oknie dialogowym wyświetlonym w aplikacji klasycznej Outlook wprowadź hasło w polu Hasło.

 6. Jeśli nie chcesz ponownie wprowadzać hasła przy każdym użyciu aplikacji klasycznej Outlook, zaznacz pole wyboru Zapamiętaj hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

Jeśli używasz już aplikacji klasycznej Outlook i chcesz dodać do niej konto Microsoft z włączoną weryfikacją dwuetapową, zrób tak:

 1. W aplikacji klasycznej Outlook kliknij pozycję Plik.

 2. W obszarze Informacje kliknij pozycję Dodaj konto.

 3. Podaj swoje nazwisko w polu Imię i nazwisko. W polu Adres e-mail podaj adres e-mail swojego konta Microsoft.

 4. Odwiedź stronę swoich informacji zabezpieczających w trybie online, aby uzyskać hasło aplikacji.

 5. W polach Hasło i Wpisz ponownie hasło zamiast hasła do konta Microsoft wprowadź hasło aplikacji, a następnie kliknij przycisk Dalej.

Mam telefon z systemem Windows Phone

 1. Na telefonie otwórz stronę Ustawienia.

 2. Naciśnij pozycję poczta+konta.

 3. Naciśnij swoje konto Microsoft.

 4. Odwiedź stronę swoich informacji zabezpieczających w trybie online, aby uzyskać hasło aplikacji.

 5. Zamień hasło na telefonie na hasło aplikacji.

 6. Naciśnij ikonę Gotowe.

Synchronizuję pocztę e-mail w usłudze Outlook.com na telefonie iPhone

 1. Na telefonie naciśnij pozycję Ustawienia, a następnie naciśnij pozycję Poczta, Kontakty, Kalendarze.

 2. Naciśnij swoje konto Microsoft.

 3. Odwiedź stronę swoich informacji zabezpieczających w trybie online, aby uzyskać hasło aplikacji.

 4. Zamień hasło na telefonie na hasło aplikacji.

 5. Naciśnij pozycję Gotowe.

Synchronizuję pocztę e-mail w usłudze Outlook.com na telefonie z systemem Android

Jeśli używasz aplikacji poczty e-mail usługi Outlook.com na telefonie z systemem Android, wszystko jest już gotowe, hasło aplikacji nie jest potrzebne. Jeśli używasz domyślnej aplikacji poczty na telefonie, zrób tak:

 1. Otwórz aplikację poczty na telefonie.

 2. Naciśnij pozycję Menu, a następnie naciśnij pozycję Ustawienia.

 3. Naciśnij swoje konto Microsoft.

 4. Naciśnij pozycję Ustawienia poczty przychodzącej (w obszarze ustawień serwera).

 5. Odwiedź stronę swoich informacji zabezpieczających w trybie online, aby uzyskać hasło aplikacji.

 6. Zamień hasło na telefonie na hasło aplikacji.

 7. Naciśnij pozycję Gotowe.

Synchronizuję pocztę e-mail w usłudze Outlook.com na telefonie BlackBerry

 1. Na telefonie przejdź do obszaru Konfiguracja, a następnie wybierz pozycję Konta poczty elektronicznej.

 2. Odwiedź stronę swoich informacji zabezpieczających w trybie online, aby uzyskać hasło aplikacji.

 3. Zamień hasło konta Microsoft na telefonie na hasło aplikacji.

 4. Naciśnij pozycję Gotowe.

Używam pakietu Microsoft Office 2010

Jeśli chcesz zapisywać pliki pakietu Office 2010 w Internecie, musisz zalogować się za pomocą hasła aplikacji. Czynności, jakie należy wykonać, są nieco inne w przypadku poszczególnych aplikacji pakietu Office.

W programie OneNote

Aby zsynchronizować program OneNote w trybie online, zrób tak:

 1. W programie OneNote kliknij pozycję Plik.

 2. W obszarze Informacje kliknij pozycję Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Synchronizuj.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe logowania z monitem o wprowadzenie hasła do konta Microsoft.

 3. W polu Adres e-mail podaj adres e-mail swojego konta Microsoft.

 4. Odwiedź stronę swoich informacji zabezpieczających w trybie online, aby uzyskać hasło aplikacji.

 5. Wprowadź hasło aplikacji w polu Hasło.

 6. Jeśli nie chcesz ponownie wprowadzać hasła przy każdym logowaniu, zaznacz pole wyboru Zaloguj mnie automatycznie, a następnie kliknij przycisk OK.

W programie Word, Excel lub PowerPoint

Aby zapisać plik programu Word, Excel lub PowerPoint w Internecie, zrób tak:

 1. Kliknij pozycję Plik, kliknij pozycję Zapisz i wyślij, a następnie kliknij pozycję Zapisz w sieci Web.

 2. Kliknij przycisk Zaloguj.

 3. W polu Adres e-mail podaj adres e-mail swojego konta Microsoft.

 4. Odwiedź stronę swoich informacji zabezpieczających w trybie online, aby uzyskać hasło aplikacji.

 5. Wprowadź hasło aplikacji w polu Hasło.

 6. Jeśli nie chcesz ponownie wprowadzać hasła przy każdym logowaniu, zaznacz pole wyboru Zaloguj mnie automatycznie, a następnie kliknij przycisk OK.

Używam pakietu Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac

Do programu OneNote możesz zalogować się za pomocą hasła do konta Microsoft. Jeśli używasz innych aplikacji pakietu Office, zostaną w nich wyświetlone nieco inne komunikaty.

W programie Outlook

Jeśli w programie Outlook pojawi się monit o ponowne wprowadzenie hasła:

 1. Kliknij przycisk Tak.

 2. Odwiedź stronę swoich informacji zabezpieczających w trybie online, aby uzyskać hasło aplikacji.

 3. Wprowadź hasło aplikacji zamiast hasła konta Microsoft.

W programie Word, Excel lub PowerPoint

Jeśli w programie Word, Excel lub PowerPoint pojawi się monit o wprowadzenie hasła do konta Microsoft:

 1. Wprowadź adres e-mail swojego konta Microsoft.

 2. Odwiedź stronę swoich informacji zabezpieczających w trybie online, aby uzyskać hasło aplikacji.

 3. Wprowadź hasło aplikacji zamiast hasła konta Microsoft.

  Jeśli nie chcesz ponownie wprowadzać hasła przy każdym logowaniu się do aplikacji pakietu Office, zaznacz pole wyboru Zapisz hasło w pęku kluczy systemu Mac OS.

 4. Kliknij przycisk Zaloguj.

Używam aplikacji klasycznej Zune

 1. Otwórz aplikację klasyczną Zune, a następnie kliknij pozycję Sign in (Zaloguj się).

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe logowania z monitem o wprowadzenie hasła do konta Microsoft.

 2. W polu Adres e-mail podaj adres e-mail swojego konta Microsoft.

 3. Odwiedź stronę swoich informacji zabezpieczających w trybie online, aby uzyskać hasło aplikacji.

 4. Wprowadź hasło aplikacji w polu Hasło w oknie dialogowym logowania.

 5. Jeśli nie chcesz ponownie wprowadzać hasła aplikacji przy każdym logowaniu, zaznacz pole wyboru Zapamiętaj mój identyfikator i hasło, a następnie kliknij pozycję Zaloguj.

Używam aplikacji z pakietu Podstawowe programy Windows

Jeśli używasz aplikacji z pakietu Podstawowe programy Windows 2012, takich jak Galeria fotografii, Movie Maker i Windows Live Mail 2012, zaloguj się, korzystając z poniższych instrukcji. (Trzeba to zrobić dla każdej aplikacji z pakietu Podstawowe programy Windows, której używasz).

 1. Otwórz aplikację, wybierz kartę Narzędzia główne i kliknij ikonę Zaloguj.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe logowania z monitem o wprowadzenie konta Microsoft i hasła.

 2. W polu Adres e-mail podaj adres e-mail swojego konta Microsoft.

 3. Odwiedź stronę swoich informacji zabezpieczających w trybie online, aby uzyskać hasło aplikacji.

 4. Wprowadź hasło aplikacji w polu Hasło w oknie dialogowym logowania.

 5. Jeśli nie chcesz ponownie wprowadzać hasła aplikacji przy każdym logowaniu, zaznacz pole wyboru Zapamiętaj mój identyfikator i hasło, a następnie kliknij pozycję Zaloguj.