Autoodtwarzanie: często zadawane pytania


Poniżej przedstawiono odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące funkcji Autoodtwarzanie.

Pokaż wszystkie

Mam dla urządzenia lub typu nośnika ustawioną domyślną akcję, która mi nie odpowiada. Jak mogę ją zmienić?

 1. Otwórz okno Autoodtwarzanie, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie polecenie Panel sterowania. W polu wyszukiwania wpisz autoodtwarzanie, a następnie kliknij pozycję Autoodtwarzanie.

 2. Na liście obok urządzenia lub typu nośnika, kliknij nową akcję, której chcesz używać.

Jak wyłączyć funkcję Autoodtwarzanie, aby nie było wyświetlane pytanie, którego programu chcę użyć?

Można to zrobić na dwa sposoby:

Całkowite wyłączanie Autoodtwarzania

 1. Otwórz okno Autoodtwarzanie, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie polecenie Panel sterowania. W polu wyszukiwania wpisz autoodtwarzanie, a następnie kliknij pozycję Autoodtwarzanie.

 2. Wyczyść pole wyboru Użyj autoodtwarzania dla wszystkich nośników i urządzeń, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Wyłączanie Autoodtwarzania tylko dla jednego typu nośnika

 1. Otwórz okno Autoodtwarzanie, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie polecenie Panel sterowania. W polu wyszukiwania wpisz autoodtwarzanie, a następnie kliknij pozycję Autoodtwarzanie.

 2. Na liście obok każdego typu nośnika, dla którego chcesz wyłączyć wyświetlanie monitu, kliknij opcję Nie podejmuj żadnej akcji, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Co zrobić, aby pytanie o wykonywaną akcję było wyświetlane zawsze?

 1. Otwórz okno Autoodtwarzanie, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie polecenie Panel sterowania. W polu wyszukiwania wpisz autoodtwarzanie, a następnie kliknij pozycję Autoodtwarzanie.

 2. Na liście obok każdego typu nośnika, dla którego chcesz włączyć wyświetlanie monitu, kliknij opcję Pytaj mnie za każdym razem, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Jak mogę uruchomić lub zainstalować program z urządzenia lub dysku?

Aby uruchomić lub zainstalować program jednorazowo, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz okno Komputer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie polecenie Komputer.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie lub dysk, a następnie kliknij polecenie Uruchom zawartość dodatkową lub Zainstaluj lub uruchom program.

Aby program był zawsze uruchamiany automatycznie, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz okno Autoodtwarzanie, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie polecenie Panel sterowania. W polu wyszukiwania wpisz autoodtwarzanie, a następnie kliknij pozycję Autoodtwarzanie.

 2. Wybierz opcję Uruchom zawartość dodatkową dla wybranego typu (udoskonalonego dysku audio CD lub udoskonalonego filmu DVD) albo wybierz opcję Zainstaluj lub uruchom program w przypadku programów i gier. Spowoduje to uruchamianie programu dla wszystkich dysków tego typu, nie tylko dla obecnie używanego.

Dlaczego funkcja Autoodtwarzanie działa inaczej, gdy mam otwarty program do obsługi multimediów?

Program do obsługi multimediów, jeśli jest otwarte jego aktywne okno, może anulować funkcję Autoodtwarzanie i przystąpić do automatycznego odtwarzania zawartości. Funkcja Autoodtwarzanie nie uaktywni się i nie zostanie wykonana jej akcja domyślna. Niektóre programy anulują funkcję Autoodtwarzanie, gdy są otwarte, w zależności od typu wkładanego nośnika.

Co to jest udoskonalony dysk audio CD lub udoskonalony film DVD?

Udoskonalony dysk audio CD lub udoskonalony film DVD zawiera dodatkową zawartość w innych formatach. Na przykład na udoskonalonym dysku audio CD nagrywający artysta może dołączyć klipy wideo lub materiały o sobie.

Co obejmuje kategoria „oprogramowanie i gry”?

Do kategorii „oprogramowanie i gry” należą wszelkiego rodzaju nośniki zawierające programy lub gry, które trzeba zainstalować, zanim będzie można z nich korzystać.

Dlaczego urządzenie nie jest widoczne w sekcji „Urządzenia” w oknie Autoodtwarzanie?

Podłączone do komputera urządzenie woluminu (na przykład dysk flash USB lub zewnętrzny dysk twardy) nie jest wyświetlane w sekcji Urządzenia w oknie Autoodtwarzanie. W oknie Autoodtwarzanie wyświetlane są tylko urządzenia niebędące urządzeniami woluminu (na przykład niektóre cyfrowe aparaty fotograficzne, kamery wideo i telefony). Dzieje się tak dlatego, że takie urządzenia nie korzystają ze standardowego systemu plików i funkcja Autoodtwarzanie nie może przeglądać ich zawartości w celu określenia typów występujących tam plików.

Aby przeglądać zawartość urządzeń woluminu, należy otworzyć folder Komputer.

Otwórz okno Komputer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie polecenie Komputer.

Jak można otworzyć okno Autoodtwarzanie, nawet jeśli ustawienie domyślne nie powoduje jego otwierania?

Aby okno Autoodtwarzanie zostało otwarte bez względu na ustawienie domyślne, przytrzymaj wciśnięty klawisz Shift podczas wkładania urządzenia lub nośnika do komputera.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?