Kopia zapasowa i przywracanie: często zadawane pytania


Poniżej przedstawiono odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące wykonywania kopii zapasowych i przywracania plików.

Pokaż wszystkie

Jakie narzędzia do wykonywania kopii zapasowych udostępnia system Windows?

System Windows udostępnia następujące narzędzia do wykonywania kopii zapasowych:

Narzędzie Opis
Narzędzie

Kopia zapasowa plików

Opis

Program Kopia zapasowa systemu Windows umożliwia wykonywanie kopii plików danych wszystkich użytkowników komputera. Można pozostawić systemowi Windows wybór elementów do uwzględnienia w kopii zapasowej lub wybrać foldery, biblioteki i dyski, których kopia zapasowa ma zostać wykonana. Domyślnie kopie zapasowe są wykonywane regularnie na podstawie harmonogramu. Harmonogram można zmienić, a ponadto można ręcznie wykonać kopię zapasową w dowolnym momencie. Gdy zostanie skonfigurowany program Kopia zapasowa systemu Windows, system Windows śledzi nowe i zmodyfikowane pliki i foldery oraz dodaje je do kopii zapasowej. Aby skonfigurować kopię zapasową plików, zobacz temat Wykonywanie kopii zapasowej plików.

Narzędzie

Kopia zapasowa obrazu systemu

Opis

Program Kopia zapasowa systemu Windows umożliwia tworzenie obrazu systemu, który jest dokładnym obrazem dysku. Obraz systemu obejmuje ustawienia systemu Windows i użytkownika, programy oraz pliki. Obrazu systemu można użyć do przywrócenia zawartości komputera w przypadku awarii dysku twardego lub całego komputera. Przywrócenie komputera z obrazu systemu jest przywróceniem kompletnym. Nie można wybrać poszczególnych elementów do przywrócenia - wszystkie obecne programy, ustawienia systemu i pliki zostaną zastąpione. Choć kopia zapasowa tego typu obejmuje pliki osobiste użytkownika, zalecane jest regularne tworzenie kopii zapasowych swoich plików za pomocą programu Kopia zapasowa systemu Windows, aby móc przywracać określone pliki i foldery stosownie do potrzeb. Podczas konfigurowania zaplanowanej kopii zapasowej plików można wybrać, czy ma być dołączany obraz systemu. Ten obraz systemu obejmuje tylko dyski potrzebne do działania systemu Windows. Obraz systemu można utworzyć ręcznie, jeśli ma obejmować dodatkowe dyski z danymi.

Narzędzie

Poprzednie wersje

Opis

Poprzednie wersje to kopie plików i folderów, które system Windows automatycznie zapisuje w ramach ochrony systemu. Przy użyciu poprzednich wersji można przywracać pliki lub foldery, które zostały przypadkowo zmienione lub usunięte bądź zostały uszkodzone. W zależności od typu pliku lub folderu można otwierać poprzednią wersję, zapisywać ją w innej lokalizacji lub przywracać. Poprzednie wersje mogą być przydatne, ale nie należy ich uznawać za kopie zapasowe, ponieważ pliki są zastępowane przez nowe wersje i nie będą dostępne w przypadku awarii dysku. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Poprzednie wersje plików: często zadawane pytania.

Narzędzie

Przywracanie systemu

Opis

Funkcja Przywracanie systemu służy do przywracania plików systemowych komputera do ich wcześniejszego stanu. W ten sposób można cofnąć zmiany systemowe wprowadzone na komputerze, nie naruszając plików osobistych użytkownika, takich jak wiadomości e-mail, dokumenty czy zdjęcia. Funkcja Przywracanie systemu przy użyciu funkcji o nazwie ochrona systemu regularnie tworzy i zapisuje punkty przywracania na komputerze. Te punkty przywracania zawierają informacje dotyczące ustawień rejestru oraz inne informacje systemowe używane w systemie Windows. Punkty przywracania można również tworzyć ręcznie. Aby uzyskać więcej informacji o funkcji Przywracanie systemu, zobacz temat Co to jest Przywracanie systemu?.

Ile miejsca jest potrzebne na kopię zapasową plików?

To zależy od rozmiaru plików, których kopia zapasowa jest wykonywana. Zalecane jest zapisywanie kopii zapasowych na zewnętrznym dysku twardym o pojemności co najmniej 200 GB. Program Kopia zapasowa systemu Windows śledzi pliki, które zostały dodane lub zmodyfikowane od czasu wykonania ostatniej kopii zapasowej, i aktualizuje istniejącą kopię zapasową, dzięki czemu jest oszczędzane miejsce na dysku. Miejscem na dysku używanym na potrzeby kopii zapasowych można zarządzać, wykonując następujące kroki:

 1. Otwórz Centrum kopii zapasowych i przywracania, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, polecenie Panel sterowania i pozycję System i konserwacja, a następnie pozycję Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie.

 2. Kliknij pozycję Zarządzaj miejscem. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

  Uwaga

  • Jeśli nie skonfigurowano kopii zapasowej, pozycja Zarządzaj miejscem nie będzie wyświetlana.

 3. Aby usunąć starsze kopie zapasowe plików, w obszarze Kopia zapasowa plików danych kliknij pozycję Wyświetl kopie zapasowe.

  Następnie można wybrać kopie zapasowe plików, które mają zostać usunięte, co zaowocuje zwiększeniem ilości wolnego miejsca na dysku. Usunięcie pozycji na liście nie będzie mieć wpływu na inne kopie zapasowe. Jeśli użytkownik uważa, że nie potrzebuje wersji plików z określonego okresu kopii zapasowej, może usunąć tę kopię zapasową. Najlepiej jest zawsze zachowywać najnowszą kopię zapasową.

 4. Aby zmienić ilość miejsca używanego na potrzeby kopii zapasowych obrazu systemu, w obszarze Obraz systemu kliknij pozycję Zmień ustawienia.

  Następnie można określić, że system Windows ma przechowywać starsze kopie zapasowe obrazu systemu lub tylko najnowszą kopię zapasową obrazu systemu.

Jak wyświetlić zawartość kopii zapasowej?

Zawartość kopii zapasowej można wyświetlić, otwierając kreatora Przywracanie plików.

 1. Otwórz Centrum kopii zapasowych i przywracania, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, polecenie Panel sterowania i pozycję System i konserwacja, a następnie pozycję Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyświetlić pliki, kliknij pozycję Przywróć pliki.

  • Aby wyświetlić pliki wszystkich użytkowników, kliknij pozycję Przywróć pliki wszystkich użytkowników. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przejrzeć zawartość kopii zapasowej, kliknij pozycję Przeglądaj w poszukiwaniu plików lub Przeglądaj w poszukiwaniu folderów.

   Podczas przeglądania w poszukiwaniu folderów nie będą widoczne poszczególne pliki w folderze. Aby wyświetlić poszczególne pliki, należy użyć opcji Przeglądaj w poszukiwaniu plików.

  • Aby przeszukać zawartość kopii zapasowej, kliknij pozycję Wyszukaj, wpisz nazwę pliku lub jej część, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.

Jak przywrócić pliki?

Do przywracania plików służy kreator Przywracanie plików. Można przywracać pojedyncze pliki, wiele plików lub wszystkie pliki znajdujące się w kopii zapasowej. Można też przywrócić tylko własne pliki lub pliki wszystkich użytkowników komputera. Aby przywrócić pliki, zobacz temat Przywracanie plików z kopii zapasowej.

Czy można odzyskać przypadkowo usunięty plik?

Tak. Pliki można odzyskać na dwa sposoby:

 • Jeśli istnieje kopia zapasowa zawierająca dany plik, można go przywrócić z tej kopii zapasowej. Więcej informacji zawiera temat Przywracanie plików z kopii zapasowej.

 • Jeśli nie istnieje kopia zapasowa zawierająca dany plik, przywrócenie poprzedniej wersji pliku wciąż może być możliwe. System Windows automatycznie zapisuje kopie zmodyfikowanych (w tym usuniętych) plików w ramach punktów przywracania - pliki te są nazywane poprzednimi wersjami. Aby przywrócić pliki, korzystając z wcześniejszych wersji, zobacz temat Odzyskiwanie utraconych lub usuniętych plików.

Jak odzyskać pliki, jeśli komputer przestanie działać?

To zależy to od typu kopii zapasowych, które wykonano, i rodzaju plików, które mają zostać przywrócone.

 • Jeśli istnieje kopia zapasowa obrazu systemu, można przywrócić system Windows, programy i pliki. Aby uzyskać instrukcje przywracania komputera z kopii zapasowej obrazu systemu, zobacz temat Przywracanie komputera z kopii zapasowej obrazu systemu.

 • Dysponując kopią zapasową plików, można przywrócić pliki na innym komputerze lub na naprawionym oryginalnym komputerze. Aby uzyskać instrukcje przywracania plików, zobacz temat Przywracanie plików z kopii zapasowej.

Identyfikator artykułu: MSW700055Potrzebujesz dodatkowej pomocy?