Program Kalkulator umożliwia wykonywanie różnych zadań — od prostych rachunków matematycznych do zaawansowanych obliczeń statystycznych. Poniżej przedstawiono odpowiedzi na niektóre często zadawane pytania dotyczące programu Kalkulator na pulpicie.

Aby uzyskać informacje dotyczące aplikacji Kalkulator dla systemu Windows, zobacz Aplikacja Kalkulator dla systemu Windows: często zadawane pytania.

Okno programu Kalkulator
Okno programu Kalkulator
Pokaż wszystkie

Jakie tryby oferuje program Kalkulator?

Program Kalkulator oferuje cztery tryby — standardowy, naukowy, programisty i statystyczny.

 1. Otwórz aplet Kalkulator, szybko przesuwając do środka od prawej krawędzi ekranu, naciskając panel Wyszukiwanie (jeśli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń w dół i kliknij panel Wyszukiwanie), wpisując ciąg calc.exe w polu wyszukiwania, a następnie naciskając lub klikając pozycję Kalkulator.

 2. Naciśnij lub kliknij pozycję Widok, a następnie wybierz odpowiedni tryb.

Uwaga

 • Po przełączeniu trybu bieżące obliczenia zostaną usunięte. Historia obliczeń i liczby zapisane w pamięci zostaną zachowane.

Tryb naukowy

W tym trybie można wykonywać obliczenia, które są nieco bardziej złożone, niż w trybie standardowym.

 • Aby użyć jednej z funkcji odwrotnych, naciśnij lub kliknij przycisk Inv.

 • W trybie naukowym program Kalkulator pracuje z dokładnością do 32 cyfr znaczących.

Uwaga

 • W przypadku łączenia kilku operatorów (+,-,*,/) w programie Kalkulator są używane standardowe reguły pierwszeństwa operatorów, to znaczy obliczenia są wykonywane w następującej kolejności:

  1. Działania w nawiasach

  2. Potęgowanie i pierwiastkowanie

  3. Mnożenie i dzielenie

  4. Dodawanie i odejmowanie

Tryb programisty

W tym trybie program Kalkulator pracuje z dokładnością do 64 bitów — w zależności od wybranego rozmiaru słowa.

 • W programie Kalkulator jest uwzględniane pierwszeństwo operatorów.

 • Tryb programisty obsługuje tylko liczby całkowite (dziesiętne części liczb nie są używane).

Tryb statystyczny

W tym trybie są wprowadzane dane, dla których mają zostać przeprowadzone obliczenia statystyczne, a następnie są wykonywane te obliczenia.

 1. Wpisz pierwszy element danych, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Dodaj, aby dodać dane do zestawu danych.

 2. Naciśnij lub kliknij przycisk obliczenia statystycznego, które chcesz wykonać.

Co to jest historia obliczeń?

Sesja zaczyna się w chwili otworzenia programu Kalkulator i trwa do jego zamknięcia. W historii obliczeń są zapisywane wszystkie obliczenia wykonane w czasie trwania sesji. Można zmieniać wartości zapisane w historii i obliczać nowe wyniki. Historię obliczeń można wyświetlić dla trybu standardowego i naukowego.

 1. Otwórz aplet Kalkulator, szybko przesuwając do środka od prawej krawędzi ekranu, naciskając panel Wyszukiwanie (jeśli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń w dół i kliknij panel Wyszukiwanie), wpisując ciąg calc.exe w polu wyszukiwania, a następnie naciskając lub klikając pozycję Kalkulator.

 2. Naciśnij lub kliknij pozycję Widok, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Historia.

 3. Szybko przesuń w poprzek obliczenia, które chcesz edytować, lub kliknij je dwukrotnie.

 4. Wprowadź nowe wartości, dla których ma zostać wykonane obliczenie, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Uwaga

 • Historia obliczeń jest przechowywana oddzielnie dla trybów standardowego i naukowego. Wyświetlana historia dotyczy używanego trybu.

Jak przekonwertować wartości z jednej jednostki miary na drugą?

 1. Otwórz aplet Kalkulator, szybko przesuwając do środka od prawej krawędzi ekranu, naciskając panel Wyszukiwanie (jeśli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń w dół i kliknij panel Wyszukiwanie), wpisując ciąg calc.exe w polu wyszukiwania, a następnie naciskając lub klikając pozycję Kalkulator.

 2. Naciśnij lub kliknij pozycję Widok, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Konwersja jednostek.

 3. W obszarze Wybierz typ jednostki, którą chcesz przekonwertować naciśnij lub kliknij typ jednostki, którą chcesz przekonwertować.

 4. W polu Z wpisz wartość, którą chcesz przekonwertować.

Czy można obliczać daty?

Tak. Program Kalkulator umożliwia obliczanie różnicy między dwiema datami oraz dodawanie lub odejmowanie dni dla określonej daty.

 1. Otwórz aplet Kalkulator, szybko przesuwając do środka od prawej krawędzi ekranu, naciskając panel Wyszukiwanie (jeśli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń w dół i kliknij panel Wyszukiwanie), wpisując ciąg calc.exe w polu wyszukiwania, a następnie naciskając lub klikając pozycję Kalkulator.

 2. Naciśnij lub kliknij pozycję Widok, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Obliczanie daty.

 3. W obszarze Wybierz sposób obliczania daty wybierz typ obliczenia, które chcesz wykonać.

 4. Wybierz odpowiednie wartości, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Oblicz.

Jak obliczyć wydajność paliwa, szacunki dzierżawy lub spłaty hipoteki?

 1. Otwórz aplet Kalkulator, szybko przesuwając do środka od prawej krawędzi ekranu, naciskając panel Wyszukiwanie (jeśli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń w dół i kliknij panel Wyszukiwanie), wpisując ciąg calc.exe w polu wyszukiwania, a następnie naciskając lub klikając pozycję Kalkulator.

 2. Naciśnij lub kliknij pozycję Widok, naciśnij lub wskaż pozycję Arkusze kalkulacyjne, a następnie naciśnij lub kliknij element, który chcesz obliczyć.

 3. W obszarze Wybierz wartość do obliczenia wybierz wartość, którą chcesz obliczyć, wpisz wartości w polach tekstowych, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Oblicz.