Problemy z połączeniami internetowymi są najczęściej spowodowane rozłączonymi kablami lub nieprawidłowo działającymi routerami bądź modemami. Najpierw spróbuj uruchomić narzędzie do rozwiązywania problemów z siecią, aby sprawdzić, czy przy jego użyciu można zdiagnozować i rozwiązać problem.

 • Otwórz Narzędzie do rozwiązywania problemów z siecią, szybko przesuwając do środka od prawej krawędzi ekranu, naciskając panel Wyszukiwanie (jeśli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń w dół i kliknij panel Wyszukiwanie), wpisując ciąg identyfikuj i napraw w polu wyszukiwania, a następnie naciskając lub klikając pozycję Identyfikuj i napraw problemy z siecią.

Jeśli uruchomienie narzędzia do rozwiązywania problemów z siecią nie rozwiązało problemu, wykonaj następujące czynności:

 1. Upewnij się, że wszystkie kable są podłączone. Sprawdź na przykład, czy modem szerokopasmowy jest podłączony bezpośrednio lub za pośrednictwem routera do działającego gniazda telefonicznego lub połączenia kablowego.

 2. Odłącz przewód zasilania od modemu i routera.

 3. Gdy wszystkie świecące kontrolki na urządzeniach zgasną, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie ponownie podłącz modem i router.

  Niektóre modemy są wyposażone w zapasową baterię, która zapobiega wyłączeniu kontrolek. W przypadku takiego modemu naciśnij i szybko zwolnij przycisk resetowania. Jeśli nie możesz znaleźć przycisku resetowania, wyjmij baterię.

 4. Jeśli komputer jest konfigurowany po raz pierwszy, sprawdź, czy router jest w pełni zgodny z systemem Windows. Z powodu nowych funkcji sieciowych systemu Windows niektóre starsze routery sieciowe nie są w pełni zgodne i mogą powodować problemy. Aby uzyskać listę routerów zgodnych z systemami Windows 8.1 i Windows RT 8.1, przejdź do centrum zgodności w witrynie sieci Web systemu Windows.

 5. Upewnij się, że router i karta sieciowa w komputerze będą ze sobą współdziałać. Aby współdziałały, karta sieciowa w komputerze musi obsługiwać standard bezprzewodowy równy standardowi bezprzewodowemu routera lub starszy od niego. Jeśli na przykład karta sieciowa w komputerze używa standardu bezprzewodowego 802.11n (nazywanego także standardem Wireless-N), a router używa standardu bezprzewodowego 802.11g (nazywanego także standardem Wireless-G), nie będzie można uzyskać połączenia, ponieważ standard Wireless-G to starsza wersja i nie rozpoznaje standardu Wireless-N.

  Jeśli jednak router używa standardu Wireless-N, a karta w komputerze używa standardu Wireless-G, uzyskanie połączenia powinno być możliwe, o ile w routerze ustawiono tryb mieszany, ponieważ standard Wireless-N współpracuje z niektórymi lub wszystkimi wcześniejszymi standardami (802.11a, 802.11b i 802.11g).

Jeśli to nie rozwiąże problemu, spróbuj wykonać odpowiednie czynności opisane w kolejnych sekcjach lub zobacz Dlaczego nie mogę połączyć się z siecią?

Pokaż wszystkie

Nie mogę połączyć się z Internetem za pośrednictwem połączenia szerokopasmowego (DSL, kablowego lub światłowodowego)

 • Sprawdź, czy kabel sieciowy (Ethernet) jest prawidłowo podłączony do portu Ethernet modemu i komputera. Każdy koniec kabla sieciowego powinien wyglądać tak:

  Kabel sieciowy (Ethernet)
  Kabel sieciowy (Ethernet)
 • Upewnij się, że nie używasz filtru DSL między gniazdem telefonicznym a modemem.

 • Sprawdź kontrolki modemu. Mogą one czasami wskazać przyczynę problemu: czy jest to połączenie Ethernet, DSL, kablowe lub światłowodowe, czy może zasilanie modemu.

 • Zresetuj adres IP. Aby to zrobić:

  1. Otwórz Wiersz polecenia, szybko przesuwając do środka od prawej krawędzi ekranu, naciskając panel Wyszukiwanie (jeśli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń w dół i kliknij panel Wyszukiwanie), wpisując ciąg Wiersz polecenia w polu wyszukiwania, a następnie naciskając lub klikając pozycję Wiersz polecenia.

  2. W wierszu polecenia wpisz polecenie ipconfig /release, a następnie naciśnij klawisz Enter. Spowoduje to zwolnienie bieżącego adresu IP.

  3. W wierszu polecenia wpisz polecenie ipconfig /renew, a następnie, aby uzyskać nowy adres IP, naciśnij klawisz Enter.

   Konfiguracja DHCP wszystkich kart zostanie odnowiona. Aby odnowić adres IP określonej karty, wpisz nazwę karty wyświetloną po wpisaniu polecenia ipconfig w wierszu polecenia.

 • Poproś usługodawcę internetowego, aby sprawdził, czy jego serwery działają poprawnie oraz czy masz u niego konto użytkownika i dostęp do świadczonej przez niego usługi.

 • Jeśli ostatnio Twój router lub modem został wymieniony, a usługodawca internetowy używa filtrowania adresów MAC, to usługodawca musi dodać Twoje nowe urządzenie do listy urządzeń, które mogą nawiązywać połączenia z siecią. Jeśli podejrzewasz, że to jest przyczyną problemu, skontaktuj się ze swoim usługodawcą internetowym w celu uzyskania pomocy.

Moje połączenie jest oznaczone jako ograniczone

Oznacza to, że komputer pomyślne połączył się z routerem, ale nie został mu przypisany prawidłowy adres IP, nie można więc uzyskać dostępu do Internetu. Może to również oznaczać, że został przypisany prawidłowy adres IP, ale komputer nie ma łączności z Internetem. Jeśli łączysz się z siecią domową, spróbuj ponownie uruchomić router. Jeśli łączysz się z siecią domeny lub z siecią publiczną, skontaktuj się z pomocą techniczną dla tej sieci.

Uwaga

 • Komputery z systemem Windows RT 8.1 lub Windows 8.1 nie mogą zostać przyłączone do domeny. Dołączenie do domeny jest możliwe tylko w przypadku komputerów z systemem Windows 8.1 Pro lub Windows 8.1 Enterprise.

Nie mogę połączyć się z Internetem za pośrednictwem połączenia telefonicznego lub połączenie jest przerywane

 • Upewnij się, że wybierasz właściwy numer, w tym wymagane numery dostępu (np. 9), oraz że numer nie jest zajęty.

 • Upewnij się, że gniazdo telefoniczne działa. Aby to sprawdzić, podłącz telefon i sprawdź, czy słychać sygnał wybierania.

 • Upewnij się, że kabel telefoniczny jest podłączony do gniazda „liniowego” w modemie, a nie do gniazda „telefonicznego”.

 • Upewnij się, że kabel telefoniczny nie jest uszkodzony, podłączając telefon do gniazda „telefonicznego” w modemie. Jeśli słychać sygnał wybierania, kabel telefoniczny działa.

 • Jeśli korzystasz z funkcji połączenia oczekującego, spróbuj ją wyłączyć, a następnie ponownie spróbuj nawiązać połączenie.

 • Jeśli przez jakiś czas nie używano witryny sieci Web, usługodawca internetowy mógł przerwać połączenie. Spróbuj nawiązać połączenie ponownie.

 • Jeśli w czasie połączenia w trybie online ktoś podniósł słuchawkę, mogło nastąpić automatyczne rozłączenie połączenia. Spróbuj nawiązać połączenie ponownie.

 • Większość modemów telefonicznych współdziała tylko z analogowymi liniami telefonicznymi. Sprawdź, czy zainstalowane linie telefoniczne są analogowe. Jeśli linie są cyfrowe, sprawdź, czy komputer jest wyposażony w modem cyfrowy.

 • Upewnij się, że modem działa poprawnie. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją dołączoną do modemu lub odwiedź witrynę producenta w sieci Web.

 • Skontaktuj się z firmą telefoniczną w celu sprawdzenia jakości linii telefonicznej.

 • Jeśli na komputerze są dwa połączenia sieciowe, oprogramowanie sieciowe musi wybrać, którego połączenia użyć na potrzeby ruchu sieciowego. Oprogramowanie sieciowe wybiera połączenie o najlepszej wydajności. Jeśli na przykład połączenie A ma łączność z Internetem, ale słabą wydajność, a połączenie B nie ma łączności z Internetem, ale ma lepszą wydajność w sieci lokalnej, oprogramowanie sieciowe skieruje ruch sieciowy przez połączenie B. Oznacza to brak możliwości wyświetlania witryn sieci Web, dlatego system Windows zgłosi, że jest dostępna tylko łączność lokalna (bez dostępu do Internetu). Z technicznego punktu widzenia jest to prawidłowe działanie, ale nie tego potrzebujesz. Aby wymusić na komputerze używanie połączenia A, czyli połączenia umożliwiającego łączność z Internetem, rozłącz połączenie B i spróbuj ponownie.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?