Jeśli komputer jest wyposażony w kartę sieci bezprzewodowej (Wi‑Fi), ikona sieci bezprzewodowej Ikona sieci bezprzewodowej będzie widoczna po kliknięciu panelu Ustawienia. System Windows automatycznie wykrywa sieci bezprzewodowe znajdujące się w zasięgu.

Aby wyświetlić listę sieci bezprzewodowych

 1. Szybko przesuń do środka od prawej krawędzi ekranu, a następnie naciśnij panel Ustawienia.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń w dół, a następnie kliknij panel Ustawienia).

 2. Naciśnij lub kliknij ikonę sieci bezprzewodowej (Ikona sieci bezprzewodowej).

Jeśli system Windows nie wykryje sieci, która powinna znajdować się w zasięgu komputera, może to być spowodowane jednym z następujących problemów.

Problemy
Możliwe rozwiązania

Wyłączony przełącznik sieci bezprzewodowej w komputerze.

W przypadku wielu komputerów przenośnych i tabletów z przodu lub z boku obudowy znajduje się przełącznik sieci bezprzewodowej. Jeśli Twój komputer przenośny lub tablet ma taki przełącznik, upewnij się, że jest on włączony. Ponadto w przypadku niektórych komputerów przenośnych do włączania i wyłączania przełącznika służy kombinacja klawiszy funkcyjnych. Aby uzyskać informacje o położeniu przełącznika sieci bezprzewodowej, zapoznaj się z instrukcją dostarczoną razem z komputerem.

Włączony tryb samolotowy.

Aby wyłączyć tryb samolotowy

 1. Szybko przesuń do środka od prawej krawędzi ekranu, a następnie naciśnij panel Ustawienia.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń w dół, a następnie kliknij panel Ustawienia).

 2. Naciśnij lub kliknij ikonę sieci bezprzewodowej (Ikona sieci bezprzewodowej).
 3. Upewnij się, że pozycja Tryb samolotowy ma wartość Wyłączony.

Zbyt duża odległość komputera od routera bezprzewodowego lub punktu dostępu.

Umieść komputer bliżej routera lub punktu dostępu. Jeśli komputer jest przenośny, spróbuj przenosić go z miejsca na miejsce, aby ustalić zasięg sygnału sieci bezprzewodowej i najlepsze miejsce używania komputera.

Jeśli nie masz możliwości zbliżenia się do routera lub punktu dostępu, rozważ zakup i zainstalowanie zewnętrznej anteny do karty sieci bezprzewodowej, aby poprawić jej odbiór. Zapoznaj się z informacjami dostarczonymi z kartą sieci bezprzewodowej, aby sprawdzić, czy można zainstalować dodatkową antenę.

Router i karta sieci bezprzewodowej w komputerze mogą ze sobą nie współpracować.

Aby współdziałały, karta sieciowa w komputerze musi obsługiwać standard bezprzewodowy równy standardowi bezprzewodowemu routera lub starszy od niego. Jeśli na przykład karta sieciowa w komputerze używa standardu bezprzewodowego 802.11n (nazywanego także standardem Wireless-N), a router używa standardu bezprzewodowego 802.11g (nazywanego także standardem Wireless-G), nie będzie można uzyskać połączenia, ponieważ standard Wireless-G to starsza wersja i nie rozpoznaje standardu Wireless-N. Jeśli jednak router używa standardu Wireless-N, a karta w komputerze używa standardu Wireless-G, uzyskanie połączenia powinno być możliwe, o ile w routerze ustawiono tryb mieszany, ponieważ standard Wireless-N współpracuje z niektórymi lub wszystkimi wcześniejszymi standardami (802.11a, 802.11b i 802.11g).

Router bezprzewodowy lub punkt dostępu bezprzewodowego są wyłączone lub nie działają poprawnie.

W tej sytuacji można wypróbować dwa rozwiązania:

 • Upewnij się, że router lub punkt dostępu jest włączony i że kontrolka sygnału sieci bezprzewodowej także jest włączona.

 • Zresetuj router lub punkt dostępu. W tym celu odłącz go, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie podłącz go ponownie.

  Ostrzeżenie

  • Zresetowanie routera lub punktu dostępu spowoduje tymczasowe odłączenie wszystkich użytkowników od sieci.

Jeśli nie zarządzasz punktem dostępu lub siecią, skontaktuj się z administratorem sieci.

Występują zakłócenia wywoływane przez inne urządzenia.

Niektóre urządzenia domowe mogą wywoływać zakłócenia między komputerem a sieciami znajdującymi się w zasięgu. Na przykład kuchenki mikrofalowe i niektóre telefony bezprzewodowe używają określonych częstotliwości (takich jak 2,4 GHz i 5 GHz), które są używane także przez niektóry sprzęt sieciowy.

Możesz wypróbować dwa rozwiązania:

 • Jeśli w pobliżu komputera znajdują się urządzenia działające na tej samej częstotliwości, spróbuj je tymczasowo wyłączyć lub przenieść dalej od komputera.

 • Zmień ustawienia routera lub punktu dostępu, tak aby używał innego kanału bezprzewodowego, lub ustaw automatyczny wybór kanału, jeśli obecnie jest ustawiony stały numer kanału. Czasami niektóre kanały bezprzewodowe działają lepiej niż inne. Zapoznaj się z informacjami dostarczonymi z punktem dostępu lub routerem, aby uzyskać instrukcje konfigurowania kanału sygnału bezprzewodowego.

Zajęty router lub punkt dostępu.

Jeśli z routera lub punktu dostępu korzysta kilka komputerów lub urządzeń, być może jest zbyt zajęty, aby odpowiadać na nowe żądania. Jeśli z siecią łączą się inne komputery, spróbuj tymczasowo je rozłączyć.

Dla wyszukiwanej sieci nie skonfigurowano emitowania nazwy sieci.

Router bezprzewodowy może nie być skonfigurowany pod kątem emitowania identyfikatora sieciowego (SSID). Emitowanie identyfikatora SSID powoduje, że sieć jest widoczna dla wszystkich użytkowników znajdujących się w jej zasięgu. Zwiększa to także bezpieczeństwo sieci (aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, zobacz ostrzeżenie poniżej). Aby włączyć emitowanie identyfikatora SSID, zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z routerem bezprzewodowym lub otwórz stronę sieci Web ustawień routera.

Ostrzeżenie

 • Sieci bezprzewodowe zazwyczaj emitują swoje nazwy, a komputer „nasłuchuje” nazwy sieci, z którą chce się połączyć. Ponieważ sieć ukryta nie emituje tych informacji, komputer nie może jej znaleźć, dlatego to sieć musi odnaleźć komputer. Aby było to możliwe, komputer musi emitować zarówno nazwę sieci, z którą ma nawiązać połączenie, jak i własną nazwę. W takiej sytuacji komputery „nasłuchujące” sieci uzyskają informacje o nazwie Twojego komputera oraz sieci, z którą się łączy, co zwiększa ryzyko włamania do niego.

Administrator sieci zablokował używanie niektórych sieci.

Jeśli korzystasz z sieci korporacyjnej, administrator tej sieci może stosować zasady grupy, aby kontrolować użycie sieci bezprzewodowych. Jeśli uważasz, że w zasięgu komputera znajdują się sieci bezprzewodowe, które są niewidoczne lub z którymi nie możesz się połączyć, ponieważ administrator sieci zablokował ich używanie, skontaktuj się z administratorem.

Karta sieci bezprzewodowej jest w trybie monitorowania.

Jeśli na komputerze jest uruchomiona aplikacja do monitorowania sieci, karta sieci bezprzewodowej przechodzi do trybu monitorowania, co uniemożliwia systemowi Windows łączenie się z sieciami bezprzewodowymi. Aby połączyć się z siecią bezprzewodową, zamknij aplikację do monitorowania sieci lub postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby zakończyć tryb monitorowania.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?