Błędy certyfikatów — informacje


Poniżej znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące błędów certyfikatów.

Pokaż wszystkie

Dlaczego występują błędy certyfikatów?

Błędy certyfikatów występują, gdy istnieje problem z certyfikatem lub użyciem certyfikatu przez serwer. Program Internet Explorer może pomóc zachować większe bezpieczeństwo informacji dzięki ostrzeganiu użytkownika o błędach certyfikatów.

Skąd wiadomo, że wystąpił błąd certyfikatu?

Zazwyczaj zostanie wyświetlona strona blokująca zawierająca ostrzeżenie o problemie z certyfikatem. Po wybraniu opcji zignorowania błędu i kontynuacji kolor paska adresu zmieni się na czerwony, a na pasku stanu zabezpieczeń (obok paska adresu) pojawi się komunikat Błąd certyfikatu.

Czy można przejść do witryny sieci Web zawierającej ostrzeżenie o certyfikacie?

Chociaż nie jest to zalecane, można kliknąć polecenie Kontynuuj przeglądanie tej witryny sieci Web (niezalecane) na stronie blokującej zawierającej ostrzeżenie o certyfikacie, aby przejść do witryny sieci Web. Jeśli strona ostrzeżenia zostanie zignorowana i użytkownik będzie korzystać z witryny, która przedstawiła certyfikat zawierający błąd, program Internet Explorer zapamięta ten certyfikat do czasu zamknięcia przeglądarki. W przypadku powrotu do witryny nie zostanie wyświetlone kolejne powiadomienie dotyczące certyfikatu do chwili ponownego uruchomienia programu Internet Explorer. Kolor paska adresu pozostanie czerwony, a na pasku stanu zabezpieczeń będzie wyświetlany komunikat Błąd certyfikatu.

Czy można wyłączyć sprawdzanie certyfikatu?

Nie, w programie Internet Explorer nie można wyłączyć sprawdzania certyfikatu. Pojawienie się błędów certyfikatu oznacza, że odwiedzana witryna sieci Web ma problemy z certyfikatem. Nie oznacza to problemu z programem Internet Explorer.

Co robić w przypadku błędów występujących dla często odwiedzanych witryn?

Jeśli błąd certyfikatu występuje w przypadku witryny, dla której nie pojawiał się przy wcześniejszych odwiedzinach, może to oznaczać nieprawidłową konfigurację witryny. Należy spróbować inaczej wpisać używany adres. Jeśli na przykład wpisywany jest adres https://example.com, należy spróbować zmienić go na https://www.example.com.

Istnieje także możliwość, że certyfikat witryny wygasł i właściciel lub operator musi skontaktować się z urzędem certyfikacji w celu odnowienia certyfikatu, aby dalej go używać. Ten problem dotyczy witryny sieci Web i nie można go usunąć w programie Internet Explorer. Jeśli występują błędy w witrynie sieci Web, z której odwiedzaniem nie było wcześniej problemów, należy przedstawić problem właścicielowi lub webmasterowi witryny.

Czy zignorowanie ostrzeżenia o certyfikacie i korzystanie z witryny jest bezpiecznie?

Certyfikat witryny umożliwia identyfikację serwera sieci Web. Jeśli certyfikat ma błąd, może to wskazywać, że połączenie zostało przechwycone, lub że serwer sieci Web fałszywie przedstawia swoją tożsamość.

Jak postępować w przypadku wygasłych certyfikatów? Czy można odwiedzać witryny sieci Web, których certyfikaty wygasły?

Nie, wygaśnięcie certyfikatu oznacza, że urząd certyfikacji nie odpowiada już za integralność certyfikatu. Wygasły certyfikat może zostać skradziony i użyty przez witrynę sieci Web zawierającą złośliwe oprogramowanie.

Co znaczą różne błędy certyfikatów?

Następująca tabela zawiera listę często spotykanych błędów certyfikatów oraz informacje o ich znaczeniu.

Komunikat o błędzie
Znaczenie

Certyfikat zabezpieczeń tej witryny został odwołany

Nie należy ufać tej witrynie. Ten komunikat o błędzie często wskazuje, że certyfikat zabezpieczeń został uzyskany lub użyty przez witrynę podstępnie. Klucz szyfrowania określony w certyfikacie mógł zostać złamany lub użytkownik wymieniony w certyfikacie nie posiada uprawnień do używania go (na przykład firma została sprzedana). Urząd certyfikacji, który wydał ten certyfikat, utrzymuje listę odwołanych certyfikatów, która jest sprawdzana przez program Internet Explorer.

Adres tej witryny nie odpowiada adresowi zawartemu w certyfikacie zabezpieczeń

Ten błąd wskazuje, że witryna używa certyfikatu cyfrowego, który został wydany dla innego adresu sieci Web. Ten błąd może również wystąpić, jeśli posiadająca kilka witryn firma używa dla jednej witryny certyfikatu wydanego dla innego adresu sieci Web (na przykład należącego do innego wydziału czy oddziału). Można go zignorować tylko wówczas, gdy istnieje pewność, że dana witryna jest rzeczywiście związana z witryną umieszczoną na certyfikacie.

Certyfikat zabezpieczeń tej witryny jest nieaktualny

Ten błąd występuje, gdy obecna data jest wcześniejsza albo późniejsza niż okres ważności certyfikatu. Witryny muszą odnawiać swoje certyfikaty w urzędzie certyfikacji, aby zachować ich aktualność. Nieaktualne certyfikaty mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa. Po wygaśnięciu certyfikatu urząd certyfikacji, który wydał certyfikat, nie jest już odpowiedzialny za zapewnianie poprawnego korzystania z certyfikatu.

Certyfikat zabezpieczeń tej witryny nie pochodzi z zaufanego źródła

Ten błąd występuje, gdy certyfikat został wydany przez urząd certyfikacji, który nie jest uznawany przez program Internet Explorer. Jest bardzo mało prawdopodobne, że ten błąd wystąpi podczas korzystania z wiarogodnej witryny biznesowej lub bankowej. Witryny wyłudzające informacje często próbują używać fałszywych certyfikatów, które wywołują ten błąd.

Program Internet Explorer odkrył problem z certyfikatem zabezpieczeń tej witryny

Ten błąd występuje, gdy program Internet Explorer odkryje nie należący do żadnej innej kategorii problem z certyfikatem zabezpieczeń. Taki błąd może potencjalnie wystąpić, jeśli certyfikat został uszkodzony, zmieniony, jest zapisany w nieznanym formacie lub nie można go odczytać. Nie należy ufać tożsamości witryny, jeśli certyfikat ma ten błąd.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?