Zmienianie, dodawanie lub usuwanie litery dysku


Aby wykonać te czynności, trzeba być zalogowanym jako administrator.

W systemie Windows litery są zwykle przypisywane automatycznie do większości dysków. Aby zorganizować dyski w określony sposób, można zmienić litery dysków.

Przypisanie konkretnej litery do dysku jest możliwe, o ile nie jest już ona używana przez inny dysk.

Aby sprawdzić, które litery dysków są używane

 • Otwórz okno Komputer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie polecenie Komputer.

  Obraz folderu Komputer zawierającego informacje dotyczące dysków twardych i nośników wymiennych
  Litery dysków są wyświetlane obok nazw poszczególnych dysków.

Aby zmienić, dodać lub usunąć literę dysku

 1. Otwórz okno Zarządzanie komputerem, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, polecenie Panel sterowania, pozycję System i zabezpieczenia i pozycję Narzędzia administracyjne, a następnie klikając dwukrotnie pozycję Zarządzanie komputerem. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

 2. W lewym okienku kliknij pozycję Zarządzanie dyskami.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy dysk, który chcesz zmienić, a następnie kliknij polecenie Zmień literę dysku i ścieżki.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przypisać literę dysku w sytuacji, gdy żadna litera nie została jeszcze przypisana, kliknij przycisk Dodaj, kliknij literę, której chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Aby zmienić literę dysku, kliknij przycisk Zmień, kliknij opcję Przypisz następującą literę dysku, kliknij literę, której chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Aby usunąć literę dysku, kliknij przycisk Usuń, a następnie kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić operację usunięcia.

Uwagi

 • Niektóre programy zawierają odwołania do konkretnych liter dysków. Po zmianie litery dysku te programy mogą przestać działać prawidłowo.

 • Jeśli przy próbie zmiany litery dysku wystąpi błąd, może to oznaczać, że dany dysk jest używany. Należy zamknąć wszystkie programy i okna korzystające z tego dysku i ponowić próbę.

 • Jeśli dany dysk pełni rolę partycji systemowej lub rozruchowej, zmiana litery dysku nie jest możliwa. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Co to są partycje systemowe i partycje rozruchowe?.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?