Zmienianie ustawień Autoodtwarzania


Funkcja Autoodtwarzanie umożliwia wybranie programu używanego do obsługi różnych nośników cyfrowych, takich jak dyski CD z muzyką lub obrazy z aparatu cyfrowego.

Pokaż wszystkie

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję Autoodtwarzanie

Po włączeniu funkcji Autoodtwarzanie można wybrać, jaka akcja zostanie wykonana po włożeniu do komputera różnego rodzaju nośników cyfrowych. Na przykład można wybrać, który odtwarzacz multimedialny będzie używany w przypadku dysków CD. Jeśli funkcja Autoodtwarzanie jest wyłączona, po włożeniu do komputera nośnika cyfrowego zostanie wyświetlony monit z pytaniem, jaka akcja ma być wykonana.

 1. Otwórz okno Autoodtwarzanie, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie polecenie Panel sterowania. W polu wyszukiwania wpisz autoodtwarzanie, a następnie kliknij pozycję Autoodtwarzanie.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby włączyć funkcję Autoodtwarzanie, zaznacz pole wyboru Użyj autoodtwarzania dla wszystkich nośników i urządzeń.

  • Aby wyłączyć funkcję Autoodtwarzanie, wyczyść pole wyboru Użyj autoodtwarzania dla wszystkich nośników i urządzeń.

 3. Kliknij przycisk Zapisz.

Aby zmienić ustawienia funkcji Autoodtwarzanie

Wykonaj następujące kroki, aby określić, jaka akcja ma zostać wykonana po włożeniu do komputera różnego rodzaju nośników cyfrowych.

 1. Otwórz okno Autoodtwarzanie, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie polecenie Panel sterowania. W polu wyszukiwania wpisz autoodtwarzanie, a następnie kliknij pozycję Autoodtwarzanie.

 2. W obszarze Nośnik znajdź typ nośnika, dla którego mają zostać zmienione ustawienia funkcji Autoodtwarzanie.

 3. Kliknij akcję, która ma być wykonywana przez funkcję Autoodtwarzanie po włożeniu danego typu nośnika do komputera.

 4. Kliknij przycisk Zapisz.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?