Zmienianie lub wybieranie dostawcy wyszukiwania w programie Internet Explorer


Użytkownik może wybrać dostawcę używanego do wyszukiwania informacji w Internecie. Dostawcę wyszukiwania można zmienić doraźnie na potrzeby określonej operacji wyszukiwania - jest on wówczas używany przez program Internet Explorer do momentu wybrania innego dostawcy lub do zamknięcia programu. Oprócz tego można określić dostawcę, który ma być używany domyślnie. Podczas pierwszej instalacji programu Internet Explorer mógł być zainstalowany tylko jeden dostawca.

Aby przyspieszyć wyszukiwanie, niektórzy dostawcy wyszukiwania oferują sugestie wyszukiwania. Kiedy użytkownik rozpocznie wpisywanie w polu wyszukiwania lub pasku adresu, pojawi się lista innych wyszukiwanych terminów. Można wówczas kontynuować pisanie lub użyć klawiszy strzałek albo myszy, aby wybrać jeden z sugerowanych terminów.

Ten film prezentuje sposób zmiany dostawcy wyszukiwania

Aby zmienić dostawców, należy wykonać poniższe kroki, co pozwoli dodać nowych dostawców wyszukiwania.

Pokaż wszystkie

Aby dodać nowych dostawców wyszukiwania:

 1. Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz tekst Internet Explorer, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Internet Explorer.

 2. Kliknij strzałkę po prawej stronie pola wyszukiwania.

  Obraz pola wyszukiwania
  Pole wyszukiwania programu Internet Explorer
 3. Kliknij przycisk Znajdź więcej dostawców.

 4. Kliknij dostawcę wyszukiwania, którego chcesz dodać. Spowoduje to otwarcie okna dialogowego Dodawanie dostawcy wyszukiwania.

 5. Jeśli dostawca, który właśnie został dodany, ma być używany domyślnie podczas wyszukiwania z poziomu paska adresu lub pola wyszukiwania, zaznacz pole wyboru Ustaw jako domyślnego dostawcę wyszukiwania.

 6. Jeśli dostawca wyszukiwania oferuje sugestie wyszukiwania, zaznacz pole wyboru Użyj sugestii wyszukiwania od tego dostawcy, aby otrzymywać sugestie wyszukiwania.

 7. Kliknij przycisk Dodaj.

 8. Powtórz kroki od 4 do 7 dla każdego z dostawców, którego chcesz dodać.

Aby dodać dostawców wyszukiwania odkrytych na stronach sieci Web:

Niektóre strony sieci Web oferują dostawców wyszukiwania. Ci dostawcy zostaną wyświetleni na liście dostawców wyszukiwania podczas bieżącej sesji przeglądania i będą oznaczeni złotą gwiazdką. Jeśli chcesz, aby jeden z tych dostawców wyszukiwania był dostępny w programie Internet Explorer przez cały czas (nie tylko podczas bieżącej sesji przeglądania), wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz tekst Internet Explorer, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Internet Explorer.

 2. Przejdź do witryny, która oferuje dostawcę wyszukiwania.

 3. Kliknij strzałkę po prawej stronie pola wyszukiwania.

  Obraz pola wyszukiwania
  Pole wyszukiwania programu Internet Explorer
 4. Wskaż polecenie Dodaj dostawców wyszukiwania, aby wyświetlić listę dostawców wyszukiwania wykrytych przez program Internet Explorer. Kliknij dostawcę, którego chcesz dodać.

 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie dialogowym Dodawanie dostawcy wyszukiwania.

Aby zmienić dostawcę wyszukiwania tymczasowo (tylko podczas bieżącej sesji):

 1. Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz tekst Internet Explorer, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Internet Explorer.

 2. Kliknij strzałkę po prawej stronie pola wyszukiwania.

  Obraz pola wyszukiwania
  Pole wyszukiwania programu Internet Explorer
 3. Kliknij dostawcę wyszukiwania, którego chcesz używać.

 4. W polu wyszukiwania wpisz słowo lub frazę, którą chcesz znaleźć, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Ten dostawca wyszukiwania będzie używany do czasu zamknięcia programu Internet Explorer. Po ponownym uruchomieniu programu Internet Explorer będzie używany domyślny dostawca wyszukiwania.

Aby zmienić domyślnego dostawcę wyszukiwania:

 1. Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz tekst Internet Explorer, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Internet Explorer.

 2. Kliknij strzałkę po prawej stronie pola wyszukiwania.

  Obraz pola wyszukiwania
  Pole wyszukiwania programu Internet Explorer
 3. Kliknij przycisk Zarządzaj dostawcami wyszukiwania.

 4. Kliknij dostawcę wyszukiwania, którego chcesz ustawić jako domyślnego, kliknij przycisk Ustaw jako domyślne, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

Aby włączyć lub wyłączyć sugestie wyszukiwania

 1. Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz tekst Internet Explorer, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Internet Explorer.

 2. Kliknij strzałkę po prawej stronie pola wyszukiwania.

  Obraz pola wyszukiwania
  Pole wyszukiwania programu Internet Explorer
 3. Kliknij przycisk Zarządzaj dostawcami wyszukiwania.

 4. Kliknij dostawcę wyszukiwania, którego sugestie chcesz włączyć lub wyłączyć.

 5. W sekcji szczegółów kliknij opcję Wyłącz sugestie.

 6. Powtórz krok 4 i 5 dla każdego dostawcy wyszukiwania, dla którego chcesz wyłączyć sugestie.

 7. Kliknij przycisk Zamknij.

Uwaga

 • Aby wyłączyć sugestie wyszukiwania podczas wyszukiwania z paska adresu, należy wyłączyć sugestie od dostawcy domyślnego.

Aby usunąć dostawcę wyszukiwania:

 1. Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz tekst Internet Explorer, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Internet Explorer.

 2. Kliknij strzałkę po prawej stronie pola wyszukiwania, a następnie kliknij polecenie Zarządzaj dostawcami wyszukiwania.

  Obraz pola wyszukiwania
  Pole wyszukiwania programu Internet Explorer
 3. Kliknij dostawcę wyszukiwania na liście, kliknij przycisk Usuń, a następnie przycisk Zamknij.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?