Informacje przedstawione w tym temacie Pomocy nie dotyczą systemu Windows 7 Starter. System Windows 7 Starter zawiera tylko jedną tapetę, której nie można zmienić ani dostosować. Jeśli nie masz pewności, z której wersji systemu Windows 7 korzystasz, zobacz Uzyskiwanie informacji na temat używanej wersji systemu Windows 7.

Tłem pulpitu (nazywanym też tapetą) może być obraz cyfrowy z osobistej kolekcji użytkownika, obraz dostarczony z systemem Windows, jednolity kolor lub obraz z kolorowym obramowaniem. Można wybrać jeden obraz, który będzie wyświetlany jako tło pulpitu, lub wiele obrazów, które będą wyświetlane jako pokaz slajdów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie pokazu slajdów tła pulpitu i Wprowadzanie zmian do pokazu slajdów tła pulpitu.

Ten film wideo prezentuje sposób zmieniania tła pulpitu (1:15)

Aby zmienić tło pulpitu

 1. Otwórz okno Tło pulpitu, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie polecenie Panel sterowania. W polu wyszukiwania wpisz tło pulpitu, a następnie kliknij pozycję Zmień tło pulpitu.

 2. Kliknij obraz lub kolor, który ma być użyty jako tło pulpitu.

  Jeśli obrazu, którego chcesz użyć, nie ma na liście obrazów tła pulpitu, kliknij strzałkę w dół w polu Lokalizacja obrazu, aby wyświetlić inne kategorie, lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby wyszukać obraz na komputerze. Po znalezieniu żądanego obrazu kliknij go dwukrotnie. Zostanie on ustawiony jako tło pulpitu.

  Obraz menu Lokalizacja obrazu
  Znajdź obrazy w innych lokalizacjach na komputerze.
 3. W obszarze Położenie obrazu kliknij strzałkę i wybierz, czy obraz ma zostać przycięty, aby zmieścił się na ekranie, dopasowany do rozmiaru ekranu, rozciągnięty, umieszczony sąsiadująco, czy wyśrodkowany na ekranie, a następnie kliknij przycisk Zapisz zmiany.

Uwaga

 • Jeśli jako tło pulpitu zostanie wybrany obraz dopasowany lub wyśrodkowany, można także ustawić kolorowe obramowanie obrazu. W obszarze Położenie obrazu kliknij opcję Dopasuj lub Wyśrodkuj. Kliknij przycisk Zmień kolor tła, kliknij kolor, a następnie kliknij przycisk OK.

Wskazówka

 • Aby wybrać dowolny obraz przechowywany na komputerze (lub też obraz aktualnie oglądany) jako tło pulpitu, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Ustaw jako tło pulpitu.

Obraz opcji Ustaw jako tło pulpitu
Opcja Ustaw jako tło pulpitu

Do swojej kolekcji można dodać więcej kompozycji z galerii personalizacji w witrynie sieci Web systemu Windows.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?