Zmienianie ustawień serwera proxy w programie Internet Explorer


Ustawienia serwera proxy są wykorzystywane do przekazywania programowi Internet Explorer adresu sieciowego serwera pośredniczącego (znanego jako serwer proxy) stosowanego w niektórych sieciach między przeglądarką a Internetem. Zmianę serwera proxy wykonuje się zwykle tylko wtedy, gdy połączenie z Internetem następuje przez sieć firmową. Domyślnie program Internet Explorer automatycznie wykrywa ustawienia serwera proxy. Jednak może okazać się konieczne ręczne ustawienie serwera proxy na podstawie informacji uzyskanych od administratora sieci. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

Aby zmienić ustawienia serwera proxy

  1. Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz tekst Internet Explorer, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Internet Explorer.

  2. Kliknij przycisk Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.

  3. Kliknij kartę Połączenia, a następnie kliknij przycisk Ustawienia sieci LAN.

  4. Zaznacz pole wyboru Użyj serwera proxy dla sieci LAN.

  5. W polu Adres wpisz adres serwera proxy.

  6. W polu Port wpisz numer portu.

  7. Jeżeli sieć wymaga oddzielnych adresów serwera proxy dla różnych usług, takich jak protokół HTTP, HTTPS lub FTP, kliknij przycisk Zaawansowane, a następnie wpisz poszczególne adresy serwera proxy.

  8. Po zakończeniu wprowadzania zmian klikaj przycisk OK aż do powrotu do programu Internet Explorer.

Uwaga

  • W środowiskach sieciowych niektórych firm ustawienia sieci lub serwera proxy mogą być wstępnie zdefiniowane lub wyłączone przez administratora.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?