Można dostosować klawiaturę do konkretnego języka lub formatu, zmieniając jej układ. Układ klawiatury określa, jakie znaki są wyświetlane na ekranie po naciśnięciu klawiszy na klawiaturze. Niektóre języki mają kilka układów klawiatury, inne tylko jeden. Na przykład można zmienić układ klawiatury z angielskiego formatu QWERTY na Dvoraka. Po zmianie układu znaki pojawiające się na ekranie mogą różnić się do znaków na klawiszach klawiatury.

Przed zmianą układu klawiatury należy dodać żądany język i układ klawiatury do systemu Windows. Więcej informacji zawiera temat Dodawanie lub zmienianie języka.

Pokaż wszystkie

Aby zmienić układ klawiatury:

  1. Na pasku języka kliknij przycisk Język, a następnie wybierz język.

    Obraz paska języka
    Pasek języka
  2. Kliknij przycisk Układ klawiatury, a następnie wybierz układ.

Uwaga

  • Jeśli pasek języka nie jest widoczny, kliknij prawym przyciskiem myszy pasek zadań, wskaż menu Paski narzędzi, a następnie kliknij opcję Pasek języka.

Aby zmienić układ klawiatury na ekranie System Windows - Zapraszamy!:

  • Na ekranie powitalnym kliknij przycisk Układ klawiaturyObraz przycisku układu klawiatury na ekranie powitalnym, a następnie wybierz układ klawiatury.

    UwagaPotrzebujesz dodatkowej pomocy?