Zmienianie ustawień protokołu TCP/IP


TCP/IP określa sposób komunikacji komputera z innymi komputerami.

W celu ułatwienia zarządzania ustawieniami protokołu TCP/IP zaleca się korzystanie ze zautomatyzowanego protokołu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Jeśli dana sieć obsługuje protokół DHCP, automatycznie przypisuje on adresy protokołu internetowego (IP) znajdującym się w niej komputerom. Jeżeli używany jest protokół DHCP, nie ma potrzeby zmiany ustawień protokołu TCP/IP po przeniesieniu komputera do innej lokalizacji; protokół DHCP nie wymaga ręcznego konfigurowania ustawień protokołu TCP/IP, takich jak System nazw domen (DNS) i Usługa nazw internetowych systemu Windows (WINS). Aby włączyć protokół DHCP lub zmienić inne ustawienia protokołu TCP/IP, należy wykonać następujące czynności:

 1. Otwórz okno Połączenia sieciowe, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie polecenie Panel sterowania. W polu wyszukiwania wpisz karta, a następnie w obszarze Centrum sieci i udostępniania kliknij pozycję Wyświetl połączenia sieciowe.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy połączenie, które chcesz zmienić, a następnie kliknij polecenie Właściwości. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

 3. Kliknij kartę Sieć. W obszarze To połączenie wykorzystuje następujące składniki kliknij opcję Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4) lub Protokół internetowy w wersji 6 (TCP/IPv6),a następnie kliknij polecenie Właściwości.

  Obraz okna dialogowego Właściwości połączenia sieciowego
  Okno dialogowe Właściwości połączenia sieciowego
 4. Aby określić ustawienia adresu IP dla protokołu IPv4, wykonaj następujące czynności:

  • Aby automatycznie uzyskiwać ustawienia protokołu IP za pomocą protokołu DHCP, kliknij opcję Uzyskaj adres IP automatycznie, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Aby określić adres IP, kliknij opcję Użyj następującego adresu IP, a następnie w polach Adres IP, Maska podsieci i Brama domyślna wprowadź ustawienia adresu IP.

 5. Aby określić ustawienia adresu IP dla protokołu IPv6, wykonaj następujące czynności:

  • Aby automatycznie uzyskiwać ustawienia protokołu IP za pomocą protokołu DHCP, kliknij opcję Automatycznie uzyskaj adres IPv6, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Aby określić adres IP, kliknij opcję Użyj następującego adresu IPv6, a następnie w polach Adres IPv6, Długość prefiksu podsieci i Brama domyślna wprowadź ustawienia adresu IP.

 6. Aby określić ustawienia adresu serwera DNS, wykonaj następujące czynności:

  • Aby automatycznie uzyskiwać adres serwera DNS za pomocą protokołu DHCP, kliknij opcję Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Aby określić adres serwera DNS, kliknij opcję Użyj następujących adresów serwerów DNS, a następnie w polach Preferowany serwer DNS i Alternatywny serwer DNS wpisz adresy podstawowego i pomocniczego serwera DNS.

  Obraz okna dialogowego Właściwości protokołu internetowego w wersji 4 (TCP/IPv4)
  Okno dialogowe Właściwości: Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)
 7. Aby zmienić ustawienia usług DNS, WINS i protokołu IP, kliknij przycisk Zaawansowane.

Uwaga

 • Aby zainstalować protokół IPv4, uruchom wiersz polecenia jako administrator, wpisz polecenie netsh interface ipv4 install, a następnie naciśnij klawisz Enter.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?