Zmienianie rozmiaru pamięci wirtualnej


Jeśli użytkownik otrzymuje ostrzeżenia o zbyt małej ilości pamięci wirtualnej, należy zwiększyć minimalny rozmiar pliku stronicowania. W systemie Windows początkowy minimalny rozmiar pliku stronicowania jest ustawiany na wartość równą wielkości pamięci RAM zainstalowanej w komputerze, a jego maksymalny rozmiar jest trzy razy większy niż wielkość pamięci RAM zainstalowanej w komputerze. Jeżeli wyświetlane są ostrzeżenia na zalecanym poziomie, należy zwiększyć minimalny i maksymalny rozmiar.

  1. Otwórz okno System, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając prawym przyciskiem myszy polecenie Komputer, a następnie klikając polecenie Właściwości.

  2. W lewym okienku kliknij łącze Zaawansowane ustawienia systemu. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

  3. Na karcie Zaawansowane w obszarze Wydajność kliknij przycisk Ustawienia.

  4. Kliknij kartę Zaawansowane, a następnie w obszarze Pamięć wirtualna kliknij przycisk Zmień.

  5. Wyczyść pole wyboru Automatycznie zarządzaj rozmiarem pliku stronicowania dla wszystkich dysków.

  6. W obszarze Dysk [etykieta woluminu], kliknij dysk, na którym znajduje się zmieniany plik stronicowania.

  7. Kliknij pozycję Rozmiar niestandardowy, wpisz nowy rozmiar w megabajtach w polu Rozmiar początkowy (MB) lub Rozmiar maksymalny (MB), kliknij przycisk Ustaw, a następnie kliknij przycisk OK.

Uwaga

  • Zwiększenie rozmiaru zwykle nie wymaga ponownego uruchomienia komputera, aby zmiany zostały zastosowane, ale jeżeli rozmiar pamięci zostanie zmniejszony, należy uruchomić komputer ponownie. Nie zaleca się wyłączania ani usuwania pliku stronicowania.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?