Zmienianie rozmiaru pamięci wirtualnej


Jeśli użytkownik otrzymuje ostrzeżenia o zbyt małej ilości pamięci wirtualnej, należy zwiększyć minimalny rozmiar pliku stronicowania. W systemie Windows początkowy minimalny rozmiar pliku stronicowania jest ustawiany na wartość równą wielkości pamięci RAM zainstalowanej w komputerze, a jego maksymalny rozmiar jest trzy razy większy niż wielkość pamięci RAM zainstalowanej w komputerze. Jeżeli wyświetlane są ostrzeżenia na zalecanym poziomie, należy zwiększyć minimalny i maksymalny rozmiar.

  1. Otwórz okno System, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając prawym przyciskiem myszy polecenie Komputer, a następnie klikając polecenie Właściwości.

  2. W lewym okienku kliknij łącze Zaawansowane ustawienia systemu. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

  3. Na karcie Zaawansowane w obszarze Wydajność kliknij przycisk Ustawienia.

  4. Kliknij kartę Zaawansowane, a następnie w obszarze Pamięć wirtualna kliknij przycisk Zmień.

  5. Wyczyść pole wyboru Automatycznie zarządzaj rozmiarem pliku stronicowania dla wszystkich dysków.

  6. W obszarze Dysk [etykieta woluminu], kliknij dysk, na którym znajduje się zmieniany plik stronicowania.

  7. Kliknij pozycję Rozmiar niestandardowy, wpisz nowy rozmiar w megabajtach w polu Rozmiar początkowy (MB) lub Rozmiar maksymalny (MB), kliknij przycisk Ustaw, a następnie kliknij przycisk OK.

Uwaga

  • Zwiększenie rozmiaru zwykle nie wymaga ponownego uruchomienia komputera, aby zmiany zostały zastosowane, ale jeżeli rozmiar pamięci zostanie zmniejszony, należy uruchomić komputer ponownie. Nie zaleca się wyłączania ani usuwania pliku stronicowania.