Zmienianie hasła systemu WindowsHasło systemu Windows to hasło używane podczas logowania się do komputera. Można zwiększyć bezpieczeństwo komputera, zmieniając regularnie hasło systemu Windows oraz używając silnego hasła.

  1. Naciśnij klawisze CTRL+ALT+DEL, a następnie kliknij przycisk Zmień hasło.

  2. Wpisz stare hasło, następnie wpisz nowe hasło, wpisz je ponownie w celu potwierdzenia i naciśnij klawisz ENTER.