Zmienianie hasła systemu Windows


Hasło systemu Windows to hasło używane podczas logowania się do komputera. Można zwiększyć bezpieczeństwo komputera, zmieniając regularnie hasło systemu Windows oraz używając silnego hasła. Aby uzyskać więcej informacji o silnych hasłach, zobacz temat Porady dotyczące tworzenia silnych haseł i haseł w postaci frazy kodującej.

  1. Naciśnij klawisze Ctrl+Alt+Delete, a następnie kliknij pozycję Zmień hasło.

  2. Wpisz stare hasło, następnie wpisz nowe hasło i wpisz je jeszcze raz w celu potwierdzenia, a na koniec naciśnij klawisz Enter.

Zapomniane hasło można zresetować, jeśli jest dostępny dysk resetowania hasła. Więcej informacji zawiera temat Resetowanie hasła systemu Windows.

Uwaga

  • Użytkownik zalogowany jako administrator może tworzyć i zmieniać hasła do wszystkich kont użytkowników na komputerze.

Ostrzeżenie

  • Jeśli hasło do konta użytkownika zostanie zmienione przy użyciu konta administratora, wszelkie szyfrowane pliki i wiadomości e-mail na tym koncie nie będą już dostępne dla użytkownika tego konta.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?