Program Windows Media Player zawiera kilka najpopularniejszych koderów-dekoderów, takich jak MP3, Windows Media Audio i Windows Media Video, ale nie zawiera koderów-dekoderów, które są wymagane do odtwarzania dysków Blu-ray, plików FLAC i FLV. Jeśli program Windows Media Player nie działa prawidłowo, być może na komputerze nie zainstalowano odpowiedniego kodera-dekodera. Najłatwiejszym sposobem rozwiązania tego problemu jest wyszukanie potrzebnego kodera-dekodera w trybie online.

Ostrzeżenie

 • Instaluj wyłącznie te kodery-dekodery, filtry lub wtyczki, które pochodzą z zaufanych źródeł, takich jak oficjalna witryna sieci Web producenta kodera-dekodera. Zachowaj ostrożność podczas instalowania koderów-dekoderów znalezionych w Internecie, zwłaszcza w przypadku bezpłatnych pakietów rzekomo zawierających kodery-dekodery wielu firm, ponieważ takie pakiety mogą zawierać oprogramowanie, które może uszkodzić komputer. Jeśli po zainstalowaniu pakietów koderów-dekoderów występują problemy z odtwarzaczem, zaleca się ich usunięcie.

Poniżej można znaleźć odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące koderów-dekoderów.

Pokaż wszystkie

Co to jest koder-dekoder?

Koder-dekoder kompresuje lub dekompresuje pliki multimedialne, takie jak utwory muzyczne i pliki wideo. Program Windows Media Player i inne aplikacje używają koderów-dekoderów do odtwarzania i tworzenia plików multimedialnych.

Koder-dekoder składa się z dwóch elementów: kodera, który kompresuje pliki multimedialne (kodowanie), oraz dekodera dekompresującego pliki (dekodowanie). Niektóre kodery-dekodery zawierają oba elementy, a inne tylko jeden z nich.

Jak ustalić, które kodery-dekodery są zainstalowane na komputerze?

 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, a następnie naciśnij panel Wyszukiwanie.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, a następnie kliknij panel Wyszukiwanie).

 2. W polu wyszukiwania wpisz tekst Windows Media Player, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Windows Media Player.

 3. W menu Pomoc naciśnij lub kliknij pozycję Windows Media Player — informacje.

  Jeśli menu Pomoc jest niewidoczne, naciśnij lub kliknij pozycję Organizuj, naciśnij lub kliknij pozycję Układ, a następnie zaznacz opcję Pokaż pasek menu.

 4. W oknie dialogowym Windows Media Player — informacje naciśnij lub kliknij pozycję Informacje pomocy technicznej.

  W przeglądarce sieci Web zostanie otwarta strona zawierająca wiele szczegółowych informacji na temat powiązanych plików binarnych, koderów-dekoderów, filtrów, wtyczek i usług zainstalowanych na komputerze. Te informacje mogą być pomocne w rozwiązywaniu problemów.
Potrzebujesz dodatkowej pomocy?