Podłączanie mikrofonu, odtwarzacza muzycznego lub innego urządzenia audio do komputera


Za pomocą złączy z przodu, z tyłu lub z boku komputera można podłączyć do niego mikrofon, przenośny odtwarzacz muzyczny lub inne urządzenie audio. Te złącza umożliwiają bezpośrednie połączenie z kartą dźwiękową lub procesorem dźwięku w komputerze.

Większość komputerów stacjonarnych ma co najmniej jedno złącze wejścia liniowego do podłączenia odtwarzacza muzycznego lub innego urządzenia audio i jedno złącze wyjścia liniowego do podłączenia głośników. Te złącza zazwyczaj znajdują się z tyłu komputera stacjonarnego. Wiele komputerów stacjonarnych ma także złącze mikrofonu, które często znajduje się z przodu komputera.

Większość komputerów przenośnych nie ma złączy wejścia lub wyjścia liniowego, ale zwykle mają złącza mikrofonu i słuchawek znajdujące się z przodu lub z boku komputera przenośnego.

Obraz złącza mikrofonu, wejścia liniowego i wyjścia liniowego
Złącza mikrofonu, wejścia liniowego i wyjścia liniowego w typowym komputerze stacjonarnym

Jeśli nie słychać żadnych dźwięków z urządzenia audio podłączonego do jednego ze złączy w komputerze, należy sprawdzić, czy złącze nie jest wyciszone. W tym celu należy postępować zgodnie z instrukcjami poniżej:

Pokaż wszystkie

Aby podłączyć odtwarzacz muzyczny lub inne urządzenie audio do komputera stacjonarnego

Po podłączeniu odtwarzacza muzycznego lub innego urządzenia audio do złącza wejścia liniowego i włączeniu urządzenia wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz okno Dźwięk, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie polecenie Panel sterowania. W polu wyszukiwania wpisz dźwięk, a następnie kliknij pozycję Dźwięk.

 2. Kliknij kartę Nagrywanie kliknij opcję Wejście liniowe, a następnie kliknij opcję Właściwości.

 3. Kliknij kartę Poziomy i upewnij się, że przycisk Wycisz wygląda w następujący sposób: Obraz wyłączonego przycisku Wycisz. Jeśli przycisk wygląda tak: Obraz włączonego przycisku Wycisz, kliknij go, aby włączyć dźwięk dla tego połączenia, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.
 4. Kliknij kartę Nasłuchiwanie, kliknij pole wyboru Nasłuchuj tego urządzenia, a następnie kliknij przycisk OK.

Uwagi

 • Jeśli nie słychać dźwięku, upewnij się, że w urządzeniu jest ustawiony właściwy poziom głośności.

 • Można także zmienić głośność wejścia liniowego na karcie Poziomy. Wybierz suwak w obszarze Wejście liniowe, przeciągnij go w lewo lub w prawo, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność urządzenia audio, a następnie kliknij przycisk OK.

Aby podłączyć odtwarzacz muzyczny lub inne urządzenie audio do komputera przenośnego

Jeśli komputer przenośny ma złącze wejścia liniowego, wykonaj czynności opisane w instrukcjach powyżej dotyczących podłączania odtwarzacza muzycznego do komputera stacjonarnego. Jednak w przypadku większości komputerów przenośnych odtwarzacz muzyczny lub inne urządzenie audio należy podłączyć do złącza mikrofonu. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

 1. Otwórz okno Dźwięk, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie polecenie Panel sterowania. W polu wyszukiwania wpisz dźwięk, a następnie kliknij pozycję Dźwięk.

 2. Na karcie Nagrywanie kliknij opcję Mikrofon, a następnie kliknij opcję Właściwości.

 3. Kliknij kartę Nasłuchiwanie, kliknij pole wyboru Nasłuchuj tego urządzenia, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.

 4. Kliknij kartę Poziomy i upewnij się, że przycisk Wycisz wygląda w następujący sposób: Obraz wyłączonego przycisku Wycisz. Jeśli przycisk wygląda tak: Obraz włączonego przycisku Wycisz, kliknij go, aby włączyć dźwięk dla tego połączenia, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.
 5. Odtwórz fragment utworu muzycznego lub inne dźwięki przy użyciu urządzenia, aby przetestować głośność głośników komputera. Wybierz suwak w obszarze Mikrofon, przeciągnij go w lewo lub w prawo, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność urządzenia audio, a następnie kliknij przycisk OK. Można także dostosować głośność w urządzeniu.

  Uwaga

  • Jeśli z głośników słychać szum, spróbuj zmniejszyć głośność w odtwarzaczu muzycznym i na karcie Poziomy. Złącze mikrofonu jest zaprojektowane do odbierania dźwięku z mikrofonu, który różni się od dźwięku z odtwarzacza muzycznego.

Aby podłączyć mikrofon do komputera

Po podłączeniu mikrofonu do złącza mikrofonu w komputerze i włączeniu go (jeśli mikrofon ma przycisk włączania), wykonaj następujące kroki.

 1. Otwórz okno Dźwięk, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie polecenie Panel sterowania. W polu wyszukiwania wpisz dźwięk, a następnie kliknij pozycję Dźwięk.

 2. Na karcie Nagrywanie kliknij opcję Mikrofon, a następnie kliknij opcję Właściwości.

 3. Kliknij kartę Poziomy i upewnij się, że przycisk Wycisz wygląda w następujący sposób: Obraz wyłączonego przycisku Wycisz. Jeśli przycisk wygląda tak: Obraz włączonego przycisku Wycisz, kliknij go, aby włączyć dźwięk dla tego połączenia, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.
 4. (Opcjonalnie) Aby słuchać dźwięków z mikrofonu przez głośniki lub słuchawki, kliknij kartę Nasłuchiwanie, kliknij pole wyboru Nasłuchuj tego urządzenia, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga

  • Można zmienić głośność wejścia liniowego na karcie Poziomy. Wybierz suwak w obszarze Wejście liniowe, przeciągnij go w lewo lub w prawo, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność urządzenia audio, a następnie kliknij przycisk OK. Wypróbuj to rozwiązanie, jeśli dźwięk z mikrofonu w ogóle nie jest słyszalny.

  Obraz okna dialogowego Właściwości mikrofonu
  Okno dialogowe Właściwości: Mikrofon przedstawiające włączony dźwięk

Uwaga

 • Większość przenośnych odtwarzaczy muzycznych można także podłączyć do portu uniwersalnej magistrali szeregowej (USB) w komputerze zamiast bezpośredniego podłączenia do karty dźwiękowej komputera. Jeśli zamiast podłączania urządzenia do złącza zostanie ono podłączone do portu USB, system Windows spróbuje zidentyfikować urządzenie i zainstalować dla niego sterownik. Umożliwia to używanie programu muzycznego lub innego oprogramowania do synchronizowania muzyki z urządzeniem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Synchronizowanie muzyki, obrazów, kontaktów i kalendarzy z urządzeniem przenośnym.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?