Łączenie dwóch komputerów przy użyciu kabla skrzyżowanego


Jeśli trzeba połączyć dwa komputery, ale nie ma dostępu do sieci i nie można skonfigurować sieci ad hoc, można wykorzystać kabel skrzyżowany sieci Ethernet do utworzenia bezpośredniego połączenia kablowego.

Mówiąc ogólnie, kabel skrzyżowany powstał przez odwrócenie (skrzyżowanie) kolejności przewodów wewnątrz, dzięki czemu można połączyć dwa komputery bezpośrednio. Kabel skrzyżowany wygląda prawie dokładnie tak, jak zwykły kabel Ethernet (kabel klasyczny), dlatego przed wykonaniem poniższych kroków należy się upewnić, że używany kabel jest kablem skrzyżowanym.

Przed zakupieniem kabla skrzyżowanego należy sprawdzić kartę sieciową. Niektóre nowsze karty sieciowe automatycznie „krzyżują się”, gdy wykryją bezpośrednie połączenie z inną kartą sieciową przy użyciu zwykłego kabla Ethernet.

Aby połączyć dwa komputery za pomocą kabla skrzyżowanego

Ten sposób działa najlepiej, jeśli na komputerach jest uruchomiona ta wersja systemu Windows lub system Windows Vista.

  1. Podłącz każdy koniec kabla skrzyżowanego do portu sieciowego znajdującego się z tyłu każdego komputera.

  2. Na jednym z komputerów, na którym jest uruchomiona ta wersja systemu Windows, wykonaj następujące czynności:

    Otwórz Centrum sieci i udostępniania, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie polecenie Panel sterowania. W polu wyszukiwania wpisz centrum, a następnie kliknij pozycję Centrum sieci i udostępniania.

  3. Na mapie sieci u góry okna Centrum sieci i udostępniania kliknij dwukrotnie ikonęSieć niezidentyfikowana‍. (W przypadku więcej niż jednej sieci ikona będzie mieć etykietę Wiele sieci).

  4. Jeśli funkcja odnajdowania sieci i udostępniania plików jest wyłączona, w oknie Sieć kliknij pasek informacji zawierający następujący komunikat: „Funkcje odnajdowania sieci i udostępniania plików są wyłączone. Komputery i urządzenia sieciowe nie są widoczne. Kliknij, aby zmienić...”, a następnie kliknij opcję Włącz odnajdowanie sieci i udostępnianie plików. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

Uwaga

  • W przypadku sieci Gigabit Ethernet lub sieci token ring będzie potrzebny inny rodzaj kabla skrzyżowanego. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z producentem kabli.

Ikony obu komputerów powinny być teraz widoczne w oknie Sieć. Aby udostępniać drukarki i inne zasoby, kliknij dwukrotnie każdą ikonę komputera.

Uwaga

  • Jeśli na jednym z komputerów jest zainstalowany system Windows XP, jego wyświetlenie w oknie Sieć może zająć trochę czasu. Konieczne może być umieszczenie obu komputerów w tej samej grupie roboczej. Można to zrobić, zmieniając grupę roboczą na każdym komputerze. Aby zmienić grupę roboczą, zobacz temat Przyłączanie się do grupy roboczej lub jej tworzenie. Konieczne może być również włączenie funkcji udostępniania plików i drukarek na komputerze z systemem Windows XP.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?