Uszkodzone pliki: często zadawane pytania


Poniżej podano odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące uszkodzonych plików.

Pokaż wszystkie

Co to są uszkodzone pliki?

Uszkodzone pliki to pliki, które przestały działać w prawidłowy sposób. Mogą to być różne pliki: od używanych regularnie (na przykład obrazów zaimportowanych z aparatu cyfrowego) po funkcjonujące w tle pliki systemowe lub pliki programów.

Co należy zrobić, gdy zostanie wykryty uszkodzony plik?

W większości przypadków uszkodzonych plików nie można naprawić i należy je usunąć lub zamienić. Jednak czasami można użyć specjalnego programu w celu naprawienia uszkodzonego pliku (lub przynajmniej odzyskania z niego części danych). Niektóre programy tego typu są dostępne w sieci Web.

Jeśli uszkodzony plik jest plikiem systemowym lub plikiem programu, można sprawdzić dysk twardy pod kątem błędów. Możliwe, że w przypadku wykrycia nieprawidłowych plików system Windows będzie mógł je naprawić. Więcej informacji zawiera temat Sprawdzanie dysku twardego pod kątem błędów.

Co należy zrobić, gdy uszkodzony plik nie może być naprawiony?

Należy go usunąć lub, jeśli uprzednio została wykonana kopia zapasowa dysku twardego, należy spróbować odzyskać starszą wersję pliku w celu zastąpienia nią wersji uszkodzonej. Aby uzyskać więcej informacji o przywracaniu starszej wersji pliku, zobacz temat Poprzednie wersje plików: często zadawane pytania.

Gdy uszkodzony plik jest ważnym plikiem systemu lub programu, może być konieczne ponowne zainstalowanie programu, z którym jest skojarzony uszkodzony plik.

Jak można zapobiec uszkodzeniom plików?

Uszkodzenie pliku występuje rzadko. Najczęściej zdarza się wtedy, gdy wystąpiła nieprawidłowość przy zapisywaniu pliku. Na przykład program mógł przestać działać lub mógł nastąpić zanik napięcia dokładnie w momencie zapisywania pliku.

Można zmniejszyć prawdopodobieństwo występowania uszkodzeń plików przez zapewnienie ochrony zasilania komputera przy użyciu eliminatora skoków napięcia lub zasilacza awaryjnego (UPS).

Należy także zawsze prawidłowo wyłączać komputer. Należy unikać wymuszania nagłego wyłączenia systemu Windows przez naciskanie i przytrzymywanie przycisku zasilania. Więcej informacji zawiera temat Prawidłowe wyłączanie komputera.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?