Folder to lokalizacja, w której można przechowywać pliki. Można tworzyć dowolną liczbę folderów, a nawet przechowywać foldery wewnątrz innych folderów (podfoldery). Poniżej przedstawiono sposób utworzenia nowego folderu:

  1. Przejdź do lokalizacji (takiej jak folder lub pulpit), w której chcesz utworzyć nowy folder.

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar na pulpicie lub w oknie folderu, wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Folder.

  3. Wpisz nazwę nowego folderu, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Nowy folder zostanie wyświetlony w podanej lokalizacji.

Uwaga

  • W przypadku utworzenia nowego folderu w bibliotece (takiej jak Dokumenty) jest on zapisywany w domyślnej lokalizacji zapisywania tej biblioteki (na przykład w folderze Moje dokumenty).

Porady

  • Biblioteki umożliwiają przechowywanie folderów na różnych dyskach twardych (takich jak zewnętrzne dyski twarde) oraz uzyskiwanie do nich dostępu z jednego okna. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących organizowania folderów przy użyciu bibliotek, zobacz temat Umieszczanie folderów w bibliotece.

  • Aby zmniejszyć liczbę tworzonych folderów, można użyć zapisanych kryteriów wyszukiwania. Ułatwia to znalezienie plików w folderach zawierających wiele elementów. Więcej informacji zawiera temat Zapisywanie wyszukiwania.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?