Tworzenie skrótu do dysku sieciowego (mapowanie)


Po utworzeniu skrótu do udostępnionego folderu lub komputera w sieci (co jest nazywane również mapowaniem dysku sieciowego) dostęp będzie można uzyskać z okna Komputer lub z Eksploratora Windows bez konieczności wyszukiwania go lub wpisywania adresu sieciowego za każdym razem.

 1. Otwórz okno Komputer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie polecenie Komputer.

 2. Kliknij polecenie Mapuj dysk sieciowy.

  Obraz okna dialogowego Mapowanie dysku sieciowego
  Okno dialogowe Mapowanie dysku sieciowego
 3. Na liście Dysk kliknij literę dysku.

  Można wybrać dowolną dostępną literę.

 4. W polu Folder wpisz ścieżkę do folderu lub komputera lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby znaleźć ten folder lub komputer.

  Aby połączyć się przy każdym zalogowaniu na komputerze, zaznacz pole wyboru Połącz ponownie przy logowaniu.

 5. Kliknij przycisk Zakończ.

  Komputer jest połączony lub zmapowany z dyskiem sieciowym.

Uwaga

 • Jeżeli nie można połączyć się z dyskiem lub folderem sieciowym, komputer, z którym próbujesz nawiązać połączenie, może być wyłączony lub możesz nie mieć właściwych uprawnień. Jeśli nie możesz się połączyć, skontaktuj się z administratorem sieci.

Można także utworzyć skróty do to lokalizacji w Internecie, takich jak witryny sieci Web lub witryny FTP. W tym celu:

 1. Otwórz okno Komputer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie polecenie Komputer.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu folderu, a następnie kliknij polecenie Dodaj lokalizację sieciową.

 3. Wykonaj następujące czynności w kreatorze, aby dodać skrót do lokalizacji w sieci, witryny sieci Web lub witryny FTP.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?