Dostosowywanie pasków narzędzi programu Internet Explorer


Program Internet Explorer zawiera kilka pasków narzędzi, w tym pasek menu, pasek ulubionych i pasek poleceń. Jest też dostępny pasek adresu umożliwiający wpisanie adresu sieci web oraz pasek stanu, na którym są wyświetlane komunikaty, takie jak informacje o postępie pobierania strony sieci web. Wszystkie te paski narzędzi można dostosować w taki czy inny sposób.

Wyświetl lub ukryj paski narzędzi programu Internet Explorer

Można pokazać lub ukryć pasek menu, pasek ulubionych, pasek poleceń oraz pasek stanu. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

 1. Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz tekst Internet Explorer, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Internet Explorer.

 2. Kliknij przycisk Narzędzia, wskaż polecenie Paski narzędzi, a następnie kliknij pasek narzędzi, który chcesz wyświetlić lub ukryć.

Dostosuj pasek poleceń

Pasek poleceń znajduje się w prawej górnej części okna programu Internet Explorer i umożliwia łatwy dostęp do niemal wszystkich ustawień lub funkcji programu Internet Explorer. Można dostosować przyciski dostępne na pasku poleceń zgodnie z preferencjami użytkownika.

Obraz paska poleceń
Pasek poleceń programu Internet Explorer
Pokaż wszystkie

Aby zmienić przyciski paska poleceń:

 1. Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz tekst Internet Explorer, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Internet Explorer.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek poleceń, wskaż polecenie Dostosuj, a następnie kliknij opcję Dodaj lub usuń polecenia.

 3. Wykonaj co najmniej jedną z następujących zmian:

  • Aby dodać przycisk, na liście Dostępne przyciski paska narzędzi kliknij przycisk, który chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  • Aby usunąć przycisk, na liście Aktualne przyciski paska narzędzi kliknij przycisk, który chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń.

  • Aby zmienić kolejność wyświetlania przycisków, kliknij przycisk na liście Bieżące przyciski paska narzędzi, a następnie kliknij przycisk Przenieś w górę lub Przenieś w dół.

  • Aby przywrócić domyślne ustawienia przycisków paska poleceń, należy kliknąć przycisk Resetuj.

 4. Po zakończeniu kliknij przycisk Zamknij.

  Zmiany zostaną wyświetlone od razu. Jeżeli zostanie dodanych dużo przycisków, konieczna może się okazać zmiana rozmiaru paska poleceń w celu wyświetlenia wszystkich przycisków. Więcej informacji o sposobach zmiany rozmiaru paska poleceń znajduje się poniżej.

Aby pokazać lub ukryć teksty na przyciskach paska poleceń

 1. Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz tekst Internet Explorer, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Internet Explorer.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek poleceń, wskaż polecenie Dostosuj, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyświetlić etykietę na każdym przycisku, kliknij polecenie Pokaż wszystkie etykiety tekstowe.

  • Aby wyświetlić etykiety na niektórych przyciskach, kliknij polecenie Pokaż selektywny tekst.

  • Aby wyłączyć wszystkie teksty, kliknij polecenie Pokaż tylko ikony.

Aby powiększyć ikony paska poleceń

Domyślnie ikony paska poleceń są małe, aby udostępnić w programie Internet Explorer więcej miejsca na zawartość. Można je zwiększyć, aby były lepiej widoczne lub w przypadku pracy na ekranie o wysokiej rozdzielczości. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

 1. Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz tekst Internet Explorer, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Internet Explorer.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek poleceń, wskaż polecenie Dostosuj, a następnie kliknij opcję Użyj dużych ikon.

  Aby pomniejszyć ikony, powtórz te kroki i kliknij ponownie opcję Użyj dużych ikon.

Aby zmienić rozmiar paska poleceń

 1. Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz tekst Internet Explorer, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Internet Explorer.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek poleceń, a następnie kliknij polecenie Zablokuj paski narzędzi, aby wyczyścić jego znacznik wyboru (jeśli obok tego polecenia nie ma znacznika wyboru, pomiń ten krok).

 3. Przeciągnij separator paska poleceń Obraz separatora paska poleceń w lewo lub w prawo.
 4. Po zakończeniu kliknij prawym przyciskiem myszy pasek poleceń, a następnie kliknij polecenie Zablokuj paski narzędzi.

Aby przenieść pasek poleceń

Można przenieść pasek poleceń z jego domyślnej pozycji w wierszu kart na pasek ulubionych lub do osobnego wiersza. Przeniesienie paska poleceń na pasek ulubionych może zapewnić więcej miejsca na karty. Umieszczenie paska poleceń w osobnym wierszu może ułatwić znajdywanie i klikanie jego przycisków.

 1. Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz tekst Internet Explorer, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Internet Explorer.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek poleceń, a następnie kliknij polecenie Zablokuj paski narzędzi, aby wyczyścić jego znacznik wyboru (jeśli obok tego polecenia nie ma znacznika wyboru, pomiń ten krok).

 3. Przenieś pasek polecenia, klikając jego separator Obraz separatora paska poleceń i przeciągając go z jego wiersza na pasek ulubionych lub do osobnego wiersza.
 4. Po zakończeniu kliknij prawym przyciskiem myszy pasek poleceń, a następnie kliknij polecenie Zablokuj paski narzędzi.

Dostosowywanie paska ulubionych

Pasek ulubionych zastępuje pasek narzędzi Łącza z poprzednich wersji programu Internet Explorer. Umożliwia on dostęp przy użyciu jednego kliknięcia do ulubionych witryn sieci Web, jak również do źródeł danych i obiektów Web Slice. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących dodawania łączy, źródeł i obiektów Web Slice do paska ulubionych, zobacz temat Dostosowywanie paska ulubionych.

Pokaż wszystkie

Aby uporządkować łącza na pasku ulubionych

 • Aby uporządkować łącza na pasku ulubionych, przeciągnij je do nowej lokalizacji.

Aby usunąć łącze z paska ulubionych

 • Aby usunąć łącze z paska ulubionych, kliknij je prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Usuń.

Aby przenieść przycisk Ulubione do wiersza kart

 1. Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz tekst Internet Explorer, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Internet Explorer.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek poleceń, a następnie kliknij polecenie Zablokuj paski narzędzi, aby wyczyścić jego znacznik wyboru (jeśli obok tego polecenia nie ma znacznika wyboru, pomiń ten krok).

 3. Przenieś przycisk Ulubione, klikając separator przycisku Ulubione Obraz separatora przycisku Ulubione i przeciągając go z paska ulubionych do wiersza kart.
 4. Po zakończeniu kliknij prawym przyciskiem myszy pasek poleceń, a następnie kliknij polecenie Zablokuj paski narzędzi.

Aby zmienić położenia przycisków Przejdź/Zatrzymaj/Odśwież

Polecenia Odśwież i Przejdź są uruchamiane przy użyciu tego samego przycisku znajdującego się na końcu pasku adresu, który zmienia się w zależności od tego, czy bieżąca strona sieci Web została załadowana. Jeśli chcesz, aby polecenia Przejdź i Odśwież miały osobne przyciski, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz tekst Internet Explorer, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Internet Explorer.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek poleceń, wskaż polecenie Dostosuj, a następnie kliknij polecenie Pokaż przyciski Zatrzymaj i Odśwież przed paskiem adresu, aby przełączyć między wyświetlaniem osobnych przycisków Zatrzymaj i Odśwież z lewej strony paska adresu a wyświetlaniem wspólnych przycisków z prawej strony paska adresu.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?