Usuwanie partycji dysku twardego


Aby wykonać te czynności, trzeba być zalogowanym jako administrator.

Podczas usuwania partycji lub woluminu dysku twardego (określenia partycja i wolumin są często używane wymiennie) zostaje utworzone wolne miejsce na dysku, które można wykorzystać w celu utworzenia nowych partycji.

Jeśli dysk twardy jest obecnie skonfigurowany jako pojedyncza partycja, nie można usunąć tej partycji. Nie można również usunąć partycji systemowej, partycji rozruchowej ani żadnej partycji zawierającej plik stronicowania pamięci wirtualnej, ponieważ system Windows potrzebuje tych informacji do prawidłowego uruchomienia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Czy dysk twardy można ponownie podzielić na partycje?

Ostrzeżenie

  • Wszystkie dane przechowywane na partycji zostaną utracone w przypadku jej usunięcia. Należy pamiętać o wykonaniu kopii zapasowej danych, które mają być zapisane w innej lokalizacji, przed rozpoczęciem tej procedury.

Ten film wideo prezentuje sposób usuwania partycji (1:17)

Aby usunąć partycję

  1. Otwórz okno Zarządzanie komputerem, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, polecenie Panel sterowania, pozycję System i zabezpieczenia i pozycję Narzędzia administracyjne, a następnie klikając dwukrotnie pozycję Zarządzanie komputerem. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

  2. W lewym okienku w obszarze Magazyn kliknij pozycję Zarządzanie dyskami.

  3. Prawym przyciskiem myszy kliknij wolumin, na przykład partycję lub dysk logiczny, które chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń wolumin.

  4. Kliknij przycisk Tak, aby usunąć wolumin.

Puste miejsce powstałe w wyniku usunięcia partycji podstawowej nosi nazwę nieprzydzielonego miejsca na dysku. Usunięcie dysku logicznego z partycji rozszerzonej spowoduje powstanie pustego miejsca nazywanego miejscem wolnym. Wolne miejsce można użyć w celu utworzenia dodatkowych woluminów. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz temat Tworzenie i formatowanie partycji dysku twardego.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?