Program Oczyszczanie dysku służy do ograniczania liczby niepotrzebnych plików na dyskach, co pozwala przyspieszyć działanie komputera. Usuwa on pliki tymczasowe i systemowe, opróżnia kosz oraz usuwa różnego typu inne elementy, które nie są już potrzebne.

Aby usunąć pliki

Wykonanie poniższej procedury powoduje usunięcie plików skojarzonych z określonym kontem użytkownika. Można też skorzystać z narzędzia Oczyszczanie dysku, aby usunąć pliki systemowe na komputerze.

 1. Aby otworzyć narzędzie Oczyszczanie dysku z poziomu pulpitu, szybko przesuń do środka od prawej krawędzi ekranu, naciśnij pozycję Ustawienia (jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń w górę i kliknij pozycję Ustawienia),naciśnij lub kliknij pozycję Panel sterowania, wpisz ciąg Administrator w polu wyszukiwania, naciśnij lub kliknij pozycję Narzędzia administracyjne, a następnie naciśnij dwukrotnie lub kliknij dwukrotnie pozycję Oczyszczanie dysku.

 2. Na liście Dyski wybierz dysk, który chcesz oczyścić, a następnie naciśnij lub kliknij przycisk OK.

 3. W oknie dialogowym Oczyszczanie dysku zaznacz pola wyboru odpowiadające typom plików, które mają zostać usunięte, naciśnij lub kliknij przycisk OK, a następnie naciśnij lub kliknij przycisk Usuń pliki.

Aby usunąć pliki systemowe

Wykonanie poniższej procedury powoduje usunięcie plików systemowych z komputera. Ta opcja, oprócz wyczyszczenia plików skojarzonych z kontem, pozwala usunąć wcześniejsze instalacje systemu Windows, pliki programu Windows Defender i dzienniki uaktualnienia systemu Windows, które mogą już być niepotrzebne.

 1. Aby otworzyć narzędzie Oczyszczanie dysku z poziomu pulpitu, szybko przesuń do środka od prawej krawędzi ekranu, naciśnij pozycję Ustawienia (jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń w górę i kliknij pozycję Ustawienia),naciśnij lub kliknij pozycję Panel sterowania, wpisz ciąg Administrator w polu wyszukiwania, naciśnij lub kliknij pozycję Narzędzia administracyjne, a następnie naciśnij dwukrotnie lub kliknij dwukrotnie pozycję Oczyszczanie dysku.

 2. Na liście Dyski kliknij dysk, który chcesz oczyścić, a następnie naciśnij lub kliknij przycisk OK.

 3. W oknie dialogowym Oczyszczanie dysku naciśnij lub kliknij przycisk Oczyść pliki systemowe. Wymagane uprawnienia administratora Do potwierdzenia wyboru może być wymagane podanie hasła administratora.

 4. Na liście Dyski wybierz dysk, który chcesz oczyścić, a następnie naciśnij lub kliknij przycisk OK.

 5. W oknie dialogowym Oczyszczanie dysku zaznacz pola wyboru odpowiadające typom plików, które mają zostać usunięte, naciśnij lub kliknij przycisk OK, a następnie naciśnij lub kliknij przycisk Usuń pliki.

 6. Jeśli chcesz zwolnić więcej miejsca na komputerze, naciśnij lub kliknij pozycję Więcej opcji i wybierz spośród poniższych opcji:

  • Programy i funkcje. Odinstalowuje programy, które nie są już używane. Kolumna Rozmiar pokazuje ilość miejsca na dysku używaną przez poszczególne programy.

  • Przywracanie systemu i kopie w tle. Usuwa wszystkie punkty przywracania na dysku z wyjątkiem najnowszego punktu. Funkcja Przywracanie systemu używa punktów przywracania do przywracania plików systemowych komputera do ich wcześniejszego stanu. Jeśli komputer działa prawidłowo, można zaoszczędzić miejsce na dysku przez usunięcie wcześniejszych punktów przywracania. W niektórych wersjach systemu Windows punkty przywracania mogą zawierać wcześniejsze wersje plików, znane jako kopie w tle, oraz kopie zapasowe obrazów. Te pliki i obrazy również zostaną usunięte.
Potrzebujesz dodatkowej pomocy?