Nagrywanie dysków: często zadawane pytania


Poniżej przedstawiono odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące nagrywania dysków przy użyciu systemu Windows.

Pokaż wszystkie

Dlaczego są dwa różne sposoby formatowania dysku?

Tworząc nowy dysk zapisywalny, można wybrać format Aktywny system plików lub Format zarządzany, ponieważ każdy z tych formatów jest przeznaczony do innych celów. Format Aktywny system plików zapewnia wygodniejszy sposób tworzenia dysku. W przypadku dysku utworzonego w tym formacie pliki są od razu kopiowane na dysk. W przypadku formatu zarządzanego pliki są przechowywane w obszarze przemieszczania na dysku twardym do czasu, aż użytkownik zdecyduje się nagrać dysk.

W przypadku korzystania z formatu Aktywny system plików dla dysków wielokrotnego zapisu, takich jak CD-RW i DVD-RW, można również wymazywać pojedyncze pliki z dysku w celu odzyskania wolnego miejsca, co jest niemożliwe w przypadku dysków w formacie zarządzanym. Dyski w formacie zarządzanym mogą być używane z większą liczbą komputerów, w tym z komputerami z wcześniejszymi lub nowszymi wersjami systemu Windows, z komputerami z systemem operacyjnym innym niż system Windows, jak również z innymi urządzeniami, takimi jak zwykłe odtwarzacze dysków CD, DVD i Blu-ray. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Którego formatu dysku CD lub DVD użyć?

Ile miejsca na dysku twardym potrzeba, aby nagrać dysk?

W przypadku wybrania opcji Aktywny system plików nie trzeba zwalniać dodatkowego miejsca w celu nagrania dysku, ponieważ każdy plik jest zapisywany na dysku na bieżąco.

Jednak w przypadku wybrania opcji Format zarządzany system Windows może wymagać utworzenia kompletnego obrazu lub tymczasowej kopii dysku przed nagraniem. Tymczasowy obraz dysku jest tworzony, jeśli nagrywane pliki i foldery nie są przechowywane na tym samym woluminie dysku twardego, co folder tymczasowy (zazwyczaj C:\), jeśli dysk twardy nie został sformatowany przy użyciu systemu plików NTFS lub w przypadku nagrywania wielu bardzo małych plików. Ten obraz tymczasowy może być nawet dwa razy większy od tworzonego dysku - może być potrzebne nawet 1,3 GB miejsca na dysku twardym do nagrania dysku CD o nominalnej pojemności 650 MB, 8,74 GB do nagrania dysku DVD o nominalnej pojemności 4,7 GB lub 46 GB do nagrania dysku Blu-ray o nominalnej pojemności 25 GB. Nominalna pojemność dysku i ilość wymaganego wolnego miejsca na dysku twardym różnią się. Dzieje się tak dlatego, że pojemność dysku jest obliczana inaczej, gdy jest on używany w komputerze.

Jeśli w komputerze znajduje się kilka dysków twardych lub partycji, można określić, w której lokalizacji mają być tymczasowo przechowywane pliki nagrywane na dysku w formacie zarządzanym. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

 1. Otwórz okno Komputer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie polecenie Komputer.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy nagrywarkę dysków, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 3. Kliknij kartę Nagrywanie, kliknij na liście dysk twardy, którego chcesz używać, a następnie kliknij przycisk OK.

Uwaga

 • Jako lokalizację plików tymczasowych należy ustawić wolumin dysku twardego sformatowany przy użyciu systemu plików NTFS oraz zawierający większość plików i folderów, które mają zostać nagrane.

Jeżeli w systemie jest kilka nagrywarek dysków, jak ustawić domyślne urządzenie do nagrywania dysków w systemie Windows?

 1. Otwórz okno Komputer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie polecenie Komputer.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy nagrywarkę dysków, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 3. Kliknij kartę Nagrywanie, kliknij nagrywarkę, której chcesz używać jako domyślnej podczas nagrywania dysków przy użyciu systemu Windows, a następnie kliknij przycisk OK.

Czy muszę zamykać sesję dysku lub finalizować dysk po zakończeniu nagrywania?

Niekoniecznie. Zamknięcie sesji dysku sprawia, że jest on zgodny z innymi komputerami i niektórymi urządzeniami elektronicznymi, takimi jak odtwarzacze CD lub DVD. Jednak nie wszystkie dyski wymagają zamykania. Konieczność zamykania sesji dotyczy tylko dysków CD-R, DVD-R i DVD+R. Dysków wielokrotnego zapisu (symbol z końcówką RW) nie trzeba zamykać, ale mogą one nie działać w zwykłych odtwarzaczach CD i DVD. Ponadto dysków, które nie zostały zamknięte można nadal używać w innych nagrywarkach. Nie można ich jednak używać w większości stacji dysków CD-ROM, DVD-ROM i BD-ROM.

Niektóre programy mogą zapewniać możliwość finalizowania dysków zamiast zamknięcia bieżącej sesji. Dysk, który zostanie sfinalizowany, jest ukończony. Można otwierać pliki zapisane na dysku, ale nie można dodawać do niego nowych plików ani zapisywać zmian w istniejących plikach. W przypadku nagrywania dysku CD lub DVD w Eksploratorze Windows dysk nie jest finalizowany. Można dodać do niego później więcej plików, o ile jest na nim wolne miejsce. Niektóre odtwarzacze dysków CD lub DVD nie umożliwiają odtwarzania dysków, które nie są sfinalizowane. Ta możliwość zależy od producenta i modelu odtwarzacza.

Dysków w formacie zarządzanym nie trzeba zamykać, ponieważ sesja takich dysków jest już zamknięta, co sprawia, że są one zgodne z innymi komputerami. Dlatego podczas nagrywania dysku w tym formacie opcja zamknięcia sesji nie będzie widoczna.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Zamykanie lub finalizowanie dysku CD lub DVD.

Czy można utworzyć dodatkowe kopie właśnie nagranego dysku?

Najprostszym sposobem utworzenia więcej niż jednej kopii dysku jest skopiowanie wszystkich plików przeznaczonych do nagrania do folderu tymczasowego na dysku twardym i nagranie tych plików na każdym dysku, który ma zostać utworzony.

Jak utworzyć dysk muzyczny lub wideo, który będzie działał w odtwarzaczu CD, DVD lub Blu-ray?

Do tworzenia takich dysków należy użyć programu umożliwiającego nagrywanie muzyki lub wideo. Jeśli pliki muzyczne zostaną skopiowane na dysk przy użyciu systemu Windows, zostaną skopiowane jako pliki i mogą nie być odtwarzane w większości zwykłych odtwarzaczy CD. Możliwość odtwarzania określonych plików zależy od typów plików dźwiękowych i wideo obsługiwanych przez odtwarzacz CD, DVD lub Blu-ray oraz od typu dysków, które można na nim odtwarzać.

Jak wyświetlić stację dysków CD lub DVD w okienku nawigacji Eksploratora Windows w przypadku, gdy dysk nie znajduje się w stacji?

Domyślnie stacja dysków CD lub DVD nie jest wyświetlana w okienku nawigacji (lewe okienko) Eksploratora Windows, gdy dysk nie znajduje się w stacji. Aby wyświetlić stację dysków w okienku nawigacji, gdy nie ma w niej dysku, należy wykonać następujące czynności:

 1. Otwórz okno Komputer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie polecenie Komputer.

 2. Kliknij przycisk Organizuj, a następnie kliknij polecenie Opcje folderów i wyszukiwania.

 3. W oknie dialogowym Opcje folderów kliknij kartę Ogólne, zaznacz pole wyboru Pokaż wszystkie foldery, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Kliknij strzałkę znajdującą się obok polecenia Komputer, aby wyświetlić stację dysków CD lub DVD w okienku nawigacji.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?