Pobieranie plików z Internetu: często zadawane pytania


Poniżej znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące pobierania plików z Internetu.

Pokaż wszystkie

Co oznacza pobieranie pliku?

Gdy plik jest pobierany, jest on przesyłany z Internetu do komputera. Najczęściej pobieranymi plikami są programy, aktualizacje lub inne rodzaje plików, takie jak wersje demonstracyjne gier, pliki muzyczne i wideo lub dokumenty. Pobieranie może także oznaczać kopiowanie informacji z dowolnego źródła do komputera lub innego urządzenia, takie jak kopiowanie ulubionych piosenek na przenośny odtwarzacz muzyczny.

Jakie ryzyko jest związane z pobieraniem plików?

Za każdym razem, gdy plik jest pobierany, istnieje niewielkie ryzyko, że zawiera on wirusa lub program mogący uszkodzić komputer lub informacje. Poniżej podano kilka środków ostrożności mogących pomóc w zabezpieczeniu komputera podczas pobierania plików:

 • Należy zainstalować program antywirusowy i korzystać z niego. Programy antywirusowe skanują pliki przed ich otwarciem i wyświetlają powiadomienie, jeśli plik jest potencjalnie niebezpieczny. Program antywirusowy należy aktualizować. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Jak chronić komputer przed wirusami?.

 • Pliki należy pobierać tylko z zaufanych witryn sieci Web. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kiedy można ufać witrynie sieci Web.

 • Jeśli plik zawiera podpis cyfrowy, należy się upewnić, że podpis jest prawidłowy i że plik pochodzi z zaufanej lokalizacji. Jeżeli podpis jest nieprawidłowy, nie należy otwierać pliku. Aby wyświetlić podpis cyfrowy, należy kliknąć link wydawcy w oknie dialogowym zabezpieczeń, które program Internet Explorer wyświetla podczas pobierania pliku po raz pierwszy. Informacje zawarte w podpisie cyfrowym umożliwiają określenie, czy plik jest prawidłowy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Co to jest podpis cyfrowy?

 • Należy zachować ostrożność w stosunku do pewnych typów plików. Niektóre typy plików są mniej bezpieczne, ponieważ mogą być nośnikami wirusów. Głównymi typami plików, których należy unikać, są pliki programów z rozszerzeniami takimi jak exe, scr, bat, com lub pif. Często zdarza się, że potencjalnie niebezpieczny plik udaje mniej niebezpieczny typ pliku dzięki użyciu dwóch rozszerzeń nazwy pliku, jak na przykład w pliku nazwapliku.txt.exe. Plik w tym przykładzie może wyglądać jak plik tekstowy, ale w rzeczywistości jest to plik wykonywalny.

Jakie ryzyko wiąże się z zezwalaniem witrynom sieci Web na uruchamianie programów na komputerze?

Niezaufane adresy lub dokumenty mogą obejmować złośliwą zawartość, która po otwarciu przez programy zewnętrzne względem programu Internet Explorer może uszkodzić komputer. Aby uzyskać więcej informacji o zagrożeniach, zobacz Jakie ryzyko wiąże się z zezwalaniem witrynom sieci Web na uruchamianie programów na komputerze?

Dlaczego podczas pobierania pliku pojawia się tak dużo ostrzeżeń?

Te komunikaty zawierają informacje pomocne przy podjęciu decyzji o pobraniu lub otworzeniu pliku. Dają one możliwość anulowania pobierania pliku, jeżeli jego źródło nie jest zaufane, lub zapewnienia, że plik nie jest pobierany bez wiedzy lub zgody użytkownika.

Czy można jednocześnie pobierać kilka plików?

Tak. System Windows umożliwia pobieranie kilku plików z oddzielnym oknem postępu dla każdego z nich. Wydajność komputera może się zmieniać w zależności od szybkości połączenia z Internetem lub od serwerów, z których pliki są pobierane.

Gdzie są zapisywane pobrane pliki?

Podczas pobierania plików system Windows zwykle zapisuje je w folderze Pobrane umieszczonym w folderze o nazwie użytkownika, który z kolei znajduje się w folderze Użytkownicy na dysku z systemem Windows (na przykład C:\użytkownicy\nazwa użytkownika\pobrane). Podczas zapisywania pliku można zdecydować o zapisaniu go w innym folderze. Niektóre typy plików są domyślnie zapisywane w innych folderach. Przykładowo po kliknięciu prawym przyciskiem myszy obrazu na stronie sieci Web i wybraniu z menu polecenia Zapisz obraz jako obraz zostanie domyślnie zapisany w folderze Obrazy. Jeśli nie wiadomo, gdzie plik został zapisany, można użyć funkcji wyszukiwania dostępnej w menu Start.

Próbuję zainstalować pobrany program. Dlaczego występują błędy?

Niektóre błędy mogą być powodowane przez oprogramowanie instalacyjne systemu Windows. Aby uzyskać więcej informacji o błędach oraz o rozwiązywaniu takich problemów, zobacz artykuł KB229683 z bazy wiedzy.

Dlaczego w programie Internet Explorer nie można otworzyć niektórych plików, na przykład dokumentów PDF?

Do wyświetlania niektórych plików w przeglądarce program Internet Explorer używa dodatków, takich jak program Adobe Reader. Być może używana jest starsza wersja dodatku, którą należy zaktualizować, aby dodatek współdziałał z nowszą wersją programu Internet Explorer. Należy przejść do witryny sieci Web dotyczącej dodatku, który nie działa, w celu pobrania jego aktualizacji.

Dlaczego pobieranie pliku trwa tak długo?

 • Połączenie może być wolne. W przypadku korzystania z połączenia telefonicznego pobieranie plików trwa znacznie dłużej niż w przypadku korzystania z połączenia szerokopasmowego, takiego jak połączenie DSL lub kablowe.

 • Usługodawca internetowy (ISP, Internet Service Provider) może być w trybie offline lub może występować duży ruch internetowy. Należy odczekać chwilę i spróbować ponownie.

 • W przypadku sieci firmowej problem mogą powodować ustawienia sieciowe. Należy to sprawdzić u administratora systemu.

 • Jeżeli używany jest program do udostępniania plików lub muzyki, być może inna osoba pobiera pliki z komputera. Należy spróbować wyłączyć usługi udostępniania plików i sprawdzić, czy proces pobierania przebiega szybciej.

 • Być może jednocześnie otwartych jest zbyt dużo programów. Należy zamknąć niepotrzebne programy.

 • Na komputerze może być uruchomiony program szpiegujący. Należy przeskanować komputer w poszukiwaniu oprogramowania szpiegującego. Aby uzyskać więcej informacji o usuwaniu programów szpiegujących, zobacz Usuwanie programów szpiegujących z komputera.

 • Brak aktualizacji może wpływać na wydajność komputera. Przejdź do witryny Windows Update w sieci Web i sprawdź, czy są dostępne aktualizacje.

Co należy zrobić, gdy pobieranie pliku zostanie przerwane lub konieczne jest wstrzymanie pobierania i zakończenie go później? Czy konieczne jest ponowne rozpoczęcie?

Tak, ponowne rozpoczęcie może być konieczne. Jeżeli pobieranie pliku zostało zatrzymane, jest możliwe, że nie wszystkie niezbędne pliki zostały przesłane do komputera.

Czy można anulować pobieranie pliku, które trwa zbyt długo?

Tak. Pobieranie można anulować w dowolnym momencie, klikając przycisk Anuluj.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?