Włączanie lub wyłączanie karty sieciowej


Do połączenia komputera z siecią potrzebna jest karta sieciowa. Komputer można odłączyć od sieci, wyłączając kartę sieciową; wyłączenie i ponownie włączenie karty może rozwiązać niektóre problemy z połączeniem.

 1. Otwórz okno Połączenia sieciowe, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie polecenie Panel sterowania. W polu wyszukiwania wpisz karta, a następnie w obszarze Centrum sieci i udostępniania kliknij pozycję Wyświetl połączenia sieciowe.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę sieciową, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyłączyć kartę sieciową, kliknij polecenie Wyłącz. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

  • Aby włączyć kartę sieciową, kliknij polecenie Włącz. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

  Obraz menu karty sieciowej
  Menu karty sieciowej

  Po wyłączeniu karty należy ją ponownie włączyć, aby połączyć się z siecią.

Uwaga

 • Komputer może mieć zainstalowanych kilka kart sieciowych. Każda karta jest wymieniona na liście obok nazwy połączenia sieciowego, które z niej korzysta. Upewnij się, że zaznaczono właściwą kartę.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?