Nazwy plików i rozszerzenia nazw plików: często zadawane pytania


Poniżej przedstawiono odpowiedzi na niektóre typowe pytania dotyczące nazw plików i rozszerzeń nazw plików.

Pokaż wszystkie

Co to jest rozszerzenie nazwy pliku?

Rozszerzenie nazwy pliku to zestaw znaków ułatwiający systemowi Windows określenie rodzaju informacji zawartych w pliku oraz ustalenie programu, który powinien zostać użyty do jego otwarcia. Ten zestaw znaków nosi nazwę rozszerzenia, ponieważ jest umieszczony po kropce na końcu nazwy pliku. W przypadku nazwy pliku mój_plik.txt rozszerzeniem jest tekst txt. Na jego podstawie system Windows określa, że dany plik jest plikiem tekstowym, który może być otwierany w programach skojarzonych z tym rozszerzeniem, na przykład w programie WordPad lub Notatnik.

W jaki sposób można określić, jakie programy będą skojarzone z rozszerzeniem nazwy pliku?

Każdy program zainstalowany na komputerze został przeznaczony do otwierania jednego lub wielu typów plików identyfikowanych przy użyciu rozszerzenia nazwy pliku. Jeśli na komputerze jest zainstalowany więcej niż jeden program umożliwiający otwieranie danego typu pliku, wówczas jeden z tych programów jest określany jako domyślny. Aby zmienić program, który jest automatycznie otwierany w momencie dwukrotnego kliknięcia pliku, zobacz temat Zmienianie programu, w którym jest otwierany plik określonego typu.

Jaką długość może mieć nazwa pliku?

To zależy od długości pełnej ścieżki do pliku (np. C:\Program Files\nazwa_pliku.txt). W systemie Windows pojedyncza ścieżka może mieć maksymalnie 260 znaków. Może to być sporadycznie przyczyną błędów podczas kopiowania pliku o bardzo długiej nazwie do lokalizacji, której ścieżka jest dłuższa niż ścieżka oryginalnej lokalizacji.

Jakich znaków nie można używać w nazwie pliku?

W nazwie pliku nie można używać żadnego z następujących znaków: \ / ? : * " > < |

W jaki sposób wyświetlić rozszerzenia nazw plików w nazwach plików?

Rozszerzenia nazw plików są w systemie Windows ukrywane w celu zwiększenia czytelności nazw plików, jednak istnieje możliwość włączenia ich wyświetlania. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz temat Pokazywanie lub ukrywanie rozszerzeń nazw plików.

W jaki sposób można zmienić rozszerzenie nazwy pliku?

W większości przypadków rozszerzenia nazw plików nie powinny być zmieniane, ponieważ może to uniemożliwić ich otwieranie lub edytowanie. Zmiana rozszerzenia nazwy pliku może być jednak niekiedy użyteczna - na przykład zmiana rozszerzenia pliku tekstowego (TXT) na rozszerzenie pliku HTML (HTM) umożliwia jego wyświetlenie w przeglądarce.

Aby zmienić rozszerzenie nazwy pliku

  1. Upewnij się, że rozszerzenia nazw plików są widoczne. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz temat Pokazywanie lub ukrywanie rozszerzeń nazw plików.

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik, który chcesz zmienić, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę.

  3. Usuń rozszerzenie nazwy pliku, wpisz nowe rozszerzenie, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  4. W systemie Windows zostanie wyświetlone ostrzeżenie informujące, że zmiana rozszerzenia nazwy pliku może spowodować jego nieprawidłowe działanie. Jeśli masz pewność, że wpisane rozszerzenie będzie działało w używanym programie, kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić zmianę.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?