Nazwa komputera identyfikuje komputer w sieci.

Ten film wideo prezentuje sposób znajdowania informacji o nazwie komputera (0:46)

Aby znaleźć nazwę własnego komputera

  • Otwórz okno System, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając prawym przyciskiem myszy polecenie Komputer, a następnie klikając polecenie Właściwości.

    W obszarze Nazwa komputera, domena i ustawienia grupy roboczej można znaleźć nazwę komputera i pełną nazwę komputera, jeśli komputer znajduje się w domenie.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?