System Windows umożliwia wyszukiwanie plików i folderów na wiele sposobów. Nie ma jednego najlepszego sposobu wyszukiwania - w różnych sytuacjach można stosować różne metody.

Korzystanie z pola wyszukiwania w menu Start

Przy użyciu pola wyszukiwania w menu Start można znajdować pliki, foldery, programy i wiadomości e-mail przechowywane na komputerze.

Aby znaleźć element przy użyciu menu Start:

 • Kliknij przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie wpisz słowo lub część słowa w polu wyszukiwania.
  Obraz wyników wyszukiwania w menu Start
  Wstępne wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone w momencie rozpoczęcia pisania.

  W miarę wpisywania tekstu pasujące elementy są wyświetlane w menu Start. Wyniki wyszukiwania są oparte na tekście zawartym w nazwie pliku i w samym pliku, a także na tagach i innych właściwościach pliku.

Uwaga

 • W przypadku wyszukiwania przy użyciu menu Start tylko te pliki, które zostały zaindeksowane, zostaną wyświetlone w wynikach wyszukiwania. Większość plików na komputerze jest indeksowana automatycznie. Automatycznie indeksowane jest na przykład wszystko, co zostaje umieszczone w bibliotece. Aby uzyskać więcej informacji o indeksie, zobacz temat Usprawnianie wyszukiwań w systemie Windows z użyciem indeksu: często zadawane pytania.

Korzystanie z pola wyszukiwania w folderze lub bibliotece

Prawdopodobnie najczęściej są wyszukiwane pliki, o których wiadomo, że znajdują się w konkretnym folderze lub konkretnej bibliotece, na przykład Dokumenty lub Obrazy. Ręczne szukanie takiego pliku może oznaczać przeglądanie setek plików i podfolderów. Aby oszczędzić sobie czasu i wysiłku, należy skorzystać z pola wyszukiwania u góry otwartego okna.

Obraz pola wyszukiwania w folderze lub bibliotece
Pole wyszukiwania w folderze lub bibliotece

Pole wyszukiwania filtruje bieżący widok na podstawie wpisanego tekstu. Wyszukiwarka szuka tekstu w nazwie pliku i jego zawartości, a także we właściwościach pliku, na przykład w tagach. W przypadku biblioteki wyszukiwanie obejmuje wszystkie foldery uwzględnione w danej bibliotece oraz podfoldery w tych folderach.

Aby wyszukać plik lub folder przy użyciu pola wyszukiwania:

 • W polu wyszukiwania wpisz słowo lub jego część.

  W miarę pisania zawartość folderu lub biblioteki jest stopniowo filtrowana w odpowiedzi na każdy kolejno wpisywany znak. Gdy zostanie wyświetlony potrzebny plik, można zatrzymać wpisywanie.

Załóżmy na przykład, że biblioteka Dokumenty wygląda następująco:

Obraz zawartości biblioteki przed wpisaniem wyszukiwanego tekstu w polu wyszukiwania
Biblioteka Dokumenty przed rozpoczęciem pisania w polu wyszukiwania

Załóżmy teraz, że użytkownik poszukuje plików faktur, w związku z czym wpisuje słowo „faktura” w polu wyszukiwania. W miarę wpisywania widok jest automatycznie filtrowany i może wyglądać w następujący sposób:

Obraz zawartości biblioteki przed wpisaniem wyrazu „faktura” w polu wyszukiwania
Biblioteka Dokumenty po wpisaniu słowa „faktura” w polu wyszukiwania

W celu szybkiego zawężenia wyszukiwania można również użyć innych metod w polu wyszukiwania. Na przykład w przypadku wyszukiwania pliku na podstawie jednej lub wielu jego właściwości (na przykład tagu lub daty modyfikacji pliku) można użyć filtrów wyszukiwania do określenia wyszukiwanej właściwości. Można również wpisać w polu wyszukiwania słowa kluczowe w celu dalszego zawężenia wyników. Aby uzyskać informacje o sposobie korzystania z filtrów wyszukiwania i słów kluczowych, zobacz temat Zaawansowane porady dotyczące wyszukiwania w systemie Windows.

Rozszerzanie wyszukiwania poza określoną bibliotekę lub folder

Jeśli nie można znaleźć poszukiwanego elementu w danej bibliotece lub konkretnym folderze, wyszukiwanie można rozszerzyć, aby objąć nim inne lokalizacje.

 1. Wpisz słowo w polu wyszukiwania.

 2. Przewiń na dół listy wyników wyszukiwania. W obszarze Wyszukaj ponownie w wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij łącze Biblioteki, aby przeszukać wszystkie biblioteki.

  • Kliknij łącze Komputer, aby przeszukać cały komputer. W ten sposób można wyszukiwać pliki, które nie są indeksowane (na przykład pliki systemowe lub pliki programów). Należy jednak pamiętać, że takie wyszukiwanie będzie wolniejsze.

  • Kliknij łącze Niestandardowy, aby przeszukać określone lokalizacje.

  • Kliknij łącze Internet, aby przeprowadzić wyszukiwanie w trybie online za pomocą domyślnej przeglądarki sieci Web oraz domyślnego dostawcy wyszukiwania.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?