Zapora: często zadawane pytania


Zapora to oprogramowanie lub urządzenie sprawdzające informacje pochodzące z Internetu lub sieci. Zapora blokuje te informacje lub zezwala na ich przesłanie do komputera w zależności od ustawień. Nawet jeśli na komputerze użytkownika prawdopodobnie nie ma informacji interesujących dla innych osób, robak jest w stanie całkowicie uniemożliwić korzystanie z komputera, a inne osoby mogą używać komputera użytkownika bez jego wiedzy do rozprzestrzeniania robaków lub wirusów na inne komputery.

Poniżej podano odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące zapór.

Pokaż wszystkie

Co oznacza „zezwolenie programowi na komunikację przez zaporę”?

Zezwolenie programowi na komunikację przez zaporę, nazywane czasem odblokowaniem, polega na umożliwieniu konkretnemu programowi przesyłania informacji przez zaporę. Zezwolenie takie może też polegać na otwarciu jednego lub większej liczby portów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zezwalanie programowi na komunikowanie się przez Zaporę systemu Windows.

Jak upewnić się, że Zapora systemu Windows jest włączona?

Zapora systemu Windows jest domyślnie włączona w tej wersji systemu Windows. Aby upewnić się, że nie została wyłączona, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz okno Zapora systemu Windows, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie polecenie Panel sterowania. W polu wyszukiwania wpisz zapora, a następnie kliknij pozycję Zapora systemu Windows.

 2. W lewym okienku kliknij pozycję Włącz lub wyłącz Zaporę systemu Windows. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

 3. Poniżej każdego typu lokalizacji sieciowej kliknij pozycję Włącz Zaporę systemu Windows, a następnie kliknij przycisk OK. Zaleca się włączenie zapory dla wszystkich typów lokalizacji sieciowych.

Jakie są zalecane ustawienia Zapory systemu Windows?

Zalecane są domyślne ustawienia zapory:

 • Zapora włączona.

 • Zapora włączona dla wszystkich lokalizacji sieciowych (domowej/firmowej, publicznej lub z domeną).

 • Zapora włączona dla wszystkich połączeń sieciowych.

 • Zapora blokuje wszystkie połączenia przychodzące z wyjątkiem tych, które określono jako dozwolone.

Przed jakimi zagrożeniami zapora nie chroni?

 • Wirusy poczty e-mail

  Wirusy rozsyłane pocztą e-mail są dołączane do wiadomości e-mail. Zapora nie jest w stanie określić zawartości wiadomości e-mail, dlatego nie chroni przed wirusami tego typu. Należy używać programu antywirusowego do skanowania i usuwania podejrzanych załączników z wiadomości e-mail, zanim zostaną otwarte. Nawet mając program antywirusowy, nie należy otwierać załączników wiadomości e-mail, jeśli nie ma się pewności, że są bezpieczne.

 • Wyłudzanie informacji

  Wyłudzanie informacji to oszustwo polegające na nakłonieniu użytkownika komputera do ujawnienia danych osobowych lub finansowych, takich jak hasło do konta bankowego. Typowa próba wyłudzenia informacji zaczyna się od wiadomości e-mail przypominającej wiadomość pochodzącą z zaufanego źródła, ale faktycznie kierującej odbiorców do nieuczciwej witryny sieci Web, w której mają podać informacje. Zapory nie są w stanie określić zawartości wiadomości e-mail, dlatego nie chronią przed atakami tego typu.

Mam router z wbudowaną zaporą. Czy muszę włączać także Zaporę systemu Windows?

Tak, ponieważ zapory oparte na routerach zapewniają tylko ochronę przed komputerami w Internecie, a nie przed komputerami w sieci domowej. Jeśli na przykład komputer przenośny lub używany gościnnie połączy się z inną siecią, zostanie zainfekowany robakiem komputerowym, a następnie połączy się z siecią domową, zapora oparta na routerze nie zapobiegnie rozprzestrzenianiu się robaka. Natomiast zapory uruchomione na poszczególnych komputerach w sieci mogą ograniczyć rozprzestrzenianie się robaków.

Jednak uruchomienie na komputerze więcej niż jednej zapory programowej jednocześnie może powodować konflikty. Najlepiej używać tylko jednego programu zapory oprócz zapory opartej na routerze.

Co jeszcze, oprócz zapory, jest potrzebne do ochrony komputera?

Należy wykonać dwie czynności:

 • Włączyć aktualizacje automatyczne systemu Windows i dopilnować, aby aktualizacje były automatycznie instalowane na komputerze. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zmienianie sposobu instalowania aktualizacji lub powiadamiania o nich przez system Windows.

 • Należy korzystać z programu Microsoft Security Essentials lub innego programu antywirusowego i chroniącego przed złośliwym kodem oraz aktualizować go, regularnie pobierając aktualizacje z witryny producenta programu w sieci Web. Wiele tych programów jest aktualizowanych automatycznie. Takie programy pomagają chronić komputer przed programami szpiegującymi i złośliwym oprogramowaniem.

Jak zezwolić innym komputerom na komunikowanie się z danym komputerem przez Zaporę systemu Windows?

Niektóre typowe problemy z zezwalaniem innym komputerom na komunikację z danym komputerem przez Zaporę systemu Windows można spróbować automatycznie znaleźć i rozwiązać za pomocą narzędzia do rozwiązywania problemów z połączeniami przychodzącymi.

Otwórz narzędzie do rozwiązywania problemów z połączeniami przychodzącymi, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie polecenie Panel sterowania. W polu wyszukiwania wpisz narzędzie do rozwiązywania problemów, a następnie kliknij pozycję Rozwiązywanie problemów. Kliknij pozycję Wyświetl wszystko, a następnie pozycję Połączenia przychodzące.

Aby uzyskać informacje o rozwiązywaniu problemów z zaporą na poziomie zaawansowanym, zobacz Przewodnik dotyczący rozwiązywania problemów z Zaporą systemu Windows z zabezpieczeniami zaawansowanymi: diagnostyka i narzędzia oraz Rozwiązywanie problemów z ustawieniami Zapory systemu Windows w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 dla użytkowników zaawansowanych.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?