FreeCell to odmiana pasjansa rozgrywana jedną talią. Kluczem do zwycięstwa są cztery wolne komórki (ang. free cells) znajdujące się w rogu stołu - stąd jej nazwa!

Pokaż wszystkie

Aby uruchomić grę

 1. Otwórz folder Gry, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz gry, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Eksplorator gier.

 2. Kliknij dwukrotnie ikonę FreeCell.

  (Nie widać jej? Być może należy włączyć gry w systemie Windows. Zobacz temat Gdzie są moje gry?)

 3. Aby rozpocząć, kliknij ostatnią kartę w jednej z kolumn i przeciągnij ją do komórki bazowej, wolnej komórki lub do innej kolumny, zgodnie z poniższymi regułami.

Aby zapisać grę

 • Jeśli chcesz dokończyć grę później, wystarczy ją przerwać, a następnie kliknąć przycisk Zapisz. Przy kolejnym uruchomieniu zostanie wyświetlony monit o kontynuowanie ostatniej gry. Aby kontynuować, kliknij przycisk Tak.

Aby zmienić opcje gry

Istnieje możliwość włączenia lub wyłączenia animacji, wyświetlania porad, automatycznego zapisywania gier i innych ustawień.

 1. Otwórz folder Gry, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz gry, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Eksplorator gier.

 2. Kliknij dwukrotnie ikonę FreeCell.

  (Nie widać jej? Być może należy włączyć gry w systemie Windows. Zobacz temat Gdzie są moje gry?)

 3. Kliknij menu Gra, a następnie kliknij polecenie Opcje.

 4. Wybierz opcje, a następnie kliknij przycisk OK.

Aby dostosować wygląd gry

Istnieje możliwość wybrania różnych talii kart i zmiany tła.

 1. Otwórz folder Gry, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz gry, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Eksplorator gier.

 2. Kliknij dwukrotnie ikonę FreeCell.

  (Nie widać jej? Być może należy włączyć gry w systemie Windows. Zobacz temat Gdzie są moje gry?)

 3. Kliknij menu Gra, a następnie kliknij polecenie Zmień wygląd.

 4. Wybierz opcje, a następnie kliknij przycisk OK.

Obraz gry FreeCell
FreeCell

FreeCell: reguły i podstawy

Cel

Ułożenie czterech stosów złożonych z 13 kart, po jednym z każdego koloru w każdej z komórek bazowych. Każdy stos musi być układany od karty najniższej (asa) do najwyższej (króla).

Stół

Do gry FreeCell używa się jednej talii złożonej z 52 kart, rozkładanych w ośmiu kolumnach awersem do góry. Użytkownik wyciąga karty z tych kolumn, aby utworzyć cztery stosy:

 • W lewym górnym rogu znajdują się cztery wolne komórki, w których można tymczasowo przechowywać karty podczas gry.

 • W prawym górnym rogu są cztery komórki bazowe, w których tworzy się stosy potrzebne, aby wygrać.

Zasady gry

Z każdej kolumny należy wyciągać ostatnie karty i przenosić je w następujący sposób:

 • Z kolumny do wolnej komórki. W każdej wolnej komórce może znajdować się tylko jedna karta naraz.

 • Z kolumny do kolumny (lub z wolnej komórki do kolumny). Karty muszą być ułożone w kolumnie w porządku malejącym, na przemian czerwona i czarna.

 • Z kolumny do komórki bazowej. Każdy stos musi składać się z kart jednego koloru i zaczynać od asa.

Wskazówki i porady

Wyświetlanie wskazówek. Potrzebna podpowiedź? Naciśnięcie klawisza H spowoduje podświetlenie następnego ruchu.

Odkrywanie zakrytych kart. Jeśli karta nie jest dokładnie widoczna, wystarczy ją kliknąć prawym przyciskiem myszy. Karta pozostanie widoczna tak długo, jak długo będzie trzymany przycisk.

Systemie Windows, zagrajmy jeszcze raz. Aby powtórzyć tę samą grę, należy zanotować jej numer widoczny w lewym dolnym rogu ekranu, kliknąć menu Gry, kliknąć polecenie Wybierz grę, a następnie wpisać dany numer. To dobry sposób na sprawdzenie innej strategii albo czy znajomi potrafią rozegrać dane rozdanie lepiej.

Planowanie. Karty należy przenosić w taki sposób, aby uzyskać długie sekwencje, wolne kolumny oraz sprowadzić asy do komórek bazowych.

Najpierw asy. Jeśli w kolumnie są schowane niskie karty, lepiej się do nich dostać i szybko przenieść do komórki bazowej.

Zwalnianie wolnych komórek. Im więcej dostępnych wolnych komórek, tym szybciej można przesuwać karty. Należy dążyć do tego, aby na koniec ruchu wolne komórki były puste.

Zwalnianie całych kolumn. Gdy jest to tylko możliwe, należy przenieść wszystkie karty z kolumny i wypełnić ją ponownie, zaczynając od możliwie najwyższej karty - najlepiej od co najmniej dziesiątki. Jeszcze lepiej od króla.