Uzyskiwanie pomocy w zakresie komunikatów o błędach dotyczących witryn sieci Web (o błędach HTTP)Błędy HTTP są wysyłane do przeglądarki sieci web z witryny sieci web, gdy podczas próby wyświetlenia strony pojawi się jakiś problem. Jeśli nie można wyświetlić strony sieci web, w programie Internet Explorer jest wyświetlana strona błędu przesłana z witryny sieci web albo przyjazna strona z komunikatem o błędzie wbudowana w program Internet Explorer. Poniżej przedstawiono niektóre z najczęstszych błędów oraz typowe pomysły na rozwiązanie problemu, który je powoduje.

W poniższej tabeli przedstawiono listy najczęstszych błędów HTTP, które pojawiają się w programie Internet Explorer. Aby uzyskać informacje na temat protokołów HTTP, kodów błędów i przyczyn, odwiedź witrynę organizacji World Wide Web Consortium (W3C) w sieci web.

Komunikat o błędzie HTTP
Znaczenie

Nie można odnaleźć strony sieci web (HTTP 400)

Program Internet Explorer może się połączyć z serwerem sieci web, ale nie można odnaleźć strony sieci web z powodu problemu z adresem internetowym (adresem URL). Ten komunikat o błędzie jest często spowodowany niepoprawnie wpisanym adresem witryny sieci Web. Dopilnuj, aby adres był poprawny, i spróbuj ponownie.

Witryna sieci web odrzuciła żądanie pokazania tej strony sieci Web (HTTP 403)

Program Internet Explorer może się połączyć z witryną sieci web, ale nie ma uprawnień do jej wyświetlania. Może się tak dziać z wielu powodów; oto niektóre spośród najczęstszych:

  • Administrator witryny sieci web musi nadać uprawnienie do wyświetlania strony albo serwer sieci web nie akceptuje publicznych żądań stron sieci web. Jeśli jest to witryna, do której użytkownik powinien mieć dostęp, należy się skontaktować z jej administratorem.

  • Ta strona sieci web jest generowana przez jakiś program, na przykład program do obsługi sklepu internetowego lub aparat wyszukiwania, i folder na serwerze, w którym znajduje się program, nie został poprawnie skonfigurowany przez administratora witryny.

  • Wpisano tylko podstawowy adres internetowy (na przykład www.example.com), ale witryna nie ma zdefiniowanej domyślnej strony (takiej jak index.htm lub default.html). Ponadto witryna sieci web nie umożliwia wyświetlania zawartości katalogu (sprawdzania, jakie pliki zawiera folder sieci web).

Nie można odnaleźć strony sieci web (HTTP 404)

Program Internet Explorer może się połączyć z witryną sieci web, ale nie można odnaleźć strony. Ten błąd jest czasem powodowany chwilową niedostępnością strony sieci Web (można wówczas ponowić próbę później) albo usunięciem strony.

Witryna sieci web nie może wyświetlić strony (HTTP 405)

Program Internet Explorer może się połączyć z witryną sieci web, ale nie można pobrać zawartości strony sieci web do komputera. Jest to zazwyczaj spowodowane błędnym zaprogramowaniem strony.

Program Internet Explorer nie może odczytać tego formatu strony sieci web (HTTP 406)

Program Internet Explorer może odebrać informacje z witryny sieci web, ale informacje te są w formacie, który uniemożliwia ich wyświetlenie w programie Internet Explorer.

Witryna sieci Web jest zbyt zajęta, aby pokazać stronę sieci web (HTTP 408 lub 409)

Wyświetlenie strony sieci web zajęło serwerowi dużo czasu albo zbyt wiele osób żądało tej samej strony. Ponów próbę później.

Strona sieci web już nie istnieje (HTTP 410)

Program Internet Explorer może się połączyć z witryną sieci Web, ale nie można odnaleźć konkretnej strony sieci Web. Inaczej niż w przypadku błędu HTTP numer 404, ten błąd jest trwały i został włączony przez administratora witryny. Jest on czasem używany dla ograniczonych czasowo ofert lub informacji promocyjnych.

Witryna sieci web nie może wyświetlić strony (HTTP 500)

W odwiedzanej witrynie wystąpił problem z serwerem, który uniemożliwiał wyświetlanie strony. Ten błąd często pojawia się w wyniku prac konserwacyjnych w witrynach lub z powodu błędów programistycznych na stronach interakcyjnych zawierających skrypty.

Witryna sieci web nie jest w stanie wyświetlić strony sieci Web (HTTP 501 lub 505)

Błąd 501 (HTTP 501 - Nie zaimplementowano) oznacza, że odwiedzana witryna sieci web nie jest skonfigurowana do wyświetlania zawartości, której żąda przeglądarka. Na przykład przeglądarka żąda pliku z rozszerzeniem wideo (AVI), ale informuje witrynę, że pobiera strony HTML.

Błąd 505 (HTTP 505 - Wersja nieobsługiwana) oznacza, że witryna sieci web nie obsługuje wersji protokołu HTTP używanej w przeglądarce do żądania strony sieci web (najczęściej HTTP/1.1).

Błędy HTTP są przez witryny sieci web wyświetlane na dwa sposoby: przez pokazywanie niestandardowej strony sieci web lub przez przesyłanie prostego numeru błędu do programu Internet Explorer. Jeśli witryna oferuje stronę niestandardową z informacją o błędzie, program Internet Explorer zawsze ją wyświetli. Jeśli witryna zamiast strony niestandardowej prześle prosty numer błędu, program Internet Explorer go odczyta i wyświetli komunikat o błędzie zapewniający trochę więcej informacji niż sam numer (mamy wtedy do czynienia z tak zwanymi przyjaznymi komunikatami o błędach). Poniżej przedstawiono procedurę wyłączania w programie Internet Explorer tych przyjaznych komunikatów o błędach i wyświetlania samych numerów błędów przesyłanych przez witrynę.

Aby wyłączyć przyjazne komunikaty o błędach HTTP

  1. Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz tekst Internet Explorer, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Internet Explorer.

  2. Kliknij przycisk Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.

  3. Kliknij kartę Zaawansowane, a następnie przewiń w dół do sekcji Przeglądanie.

  4. Wyczyść pole wyboru Pokaż przyjazne komunikaty o błędach HTTP, a następnie kliknij przycisk OK.
Potrzebujesz dodatkowej pomocy?