Uzyskiwanie najlepszej jakości obrazu na monitorze


Na podstawie parametrów monitora system Windows wybiera najlepsze ustawienia wyświetlania, takie jak rozdzielczość ekranu, częstotliwość odświeżania i kolor. Ustawienia różnią się w zależności od tego, czy jest używany monitor LCD czy CRT. Aby dopasować ustawienia wyświetlania lub przywrócić ustawienia domyślne po ich zmianie, należy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami.

Monitory LCD, określane także jako płaskoekranowe, w znacznym stopniu zastąpiły monitory CRT. Są dużo lżejsze i cieńsze od masywnych monitorów CRT zawierających ciężkie, szklane kineskopy. Monitory LCD są też dostępne w bardziej zróżnicowanych rozmiarach i kształtach. Są to między innymi ekrany panoramiczne i ekrany o standardowej szerokości ze stosunkiem szerokości do wysokości wynoszącym 16:9 lub 16:10 dla modeli panoramicznych i 4:3 dla standardowych. W komputerach przenośnych też są używane wyświetlacze płaskoekranowe.

Obraz monitora LCD oraz monitora CRT
Monitory LCD są dużo cieńsze i lżejsze od starszych monitorów CRT.

Zazwyczaj - zarówno w przypadku monitorów LCD, jak i CRT - im większa jest liczba punktów na cal (DPI), tym lepiej wyglądają czcionki. Zwiększanie wartości punktów na cal (DPI) jest równoznaczne ze zwiększaniem rozdzielczości ekranu. Używana rozdzielczość zależy od rozdzielczości monitora. Przy wyższych rozdzielczościach, takich jak 1900 x 1200 pikseli, elementy na ekranie są ostrzejsze. Są również przedstawiane jako mniejsze, w związku z czym na ekranie mieści się więcej elementów. Przy niższych rozdzielczościach, takich jak 800 x 600 pikseli, ekran mieści mniej elementów, ale są one większe.

System Windows umożliwia zwiększenie lub zmniejszenie rozmiaru tekstu i innych elementów na ekranie przy zachowaniu ustawienia rozdzielczości optymalnego dla monitora lub komputera przenośnego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Powiększanie lub zmniejszanie tekstu na ekranie.

Najlepsze ustawienia wyświetlania na monitorze LCD

Użytkownicy monitorów LCD powinni sprawdzić rozdzielczość ekranu. To ułatwi określenie ostrości obrazów wyświetlanych na ekranie. Zaleca się ustawianie dla monitora LCD rozdzielczości macierzystej - rozdzielczości, dla której monitor został zaprojektowany z uwzględnieniem jego rozmiaru. Rozdzielczość macierzystą monitora można sprawdzić w ustawieniach ekranu w Panelu sterowania.

  1. Otwórz okno Rozdzielczość ekranu, klikając przycisk StartObraz przycisku Start i polecenie Panel sterowania, a następnie w obszarze Wygląd i personalizacja klikając pozycję Dopasuj rozdzielczość ekranu.

  2. Kliknij listę rozwijaną obok opcji Rozdzielczość. Sprawdź, która rozdzielczość jest oznaczona jako (zalecana). To właśnie rozdzielczość macierzysta danego monitora LCD. Jest to zwykle najwyższa obsługiwana rozdzielczość.

Producent lub sprzedawca monitora też powinien być w stanie udzielić informacji o rozdzielczości macierzystej monitora LCD. Monitory CRT nie mają rozdzielczości macierzystej.

Obraz opcji rozdzielczości w aplecie Rozdzielczość ekranu
W aplecie Rozdzielczość ekranu w Panelu sterowania jest pokazywana rozdzielczość zalecana dla danego monitora.

Tekst zazwyczaj wygląda lepiej na monitorze LCD działającym w rozdzielczości macierzystej niż na monitorze CRT. Chociaż monitory LCD mogą wyświetlać obraz w rozdzielczości mniejszej niż ich rozdzielczość macierzysta, tekst nie będzie tak ostry, a obraz może być mniejszy, wyświetlany na środku ekranu, z czarnym obramowaniem albo rozciągnięty. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Zmienianie rozdzielczości ekranu.

Ponieważ monitory wolnostojące są zwykle większe od ekranów komputerów przenośnych, zazwyczaj obsługują wyższe rozdzielczości.

Rozdzielczość a rozmiar monitora LCD

Rozmiar monitora Zalecana rozdzielczość (w pikselach)
Rozmiar monitora

19-calowy standardowy monitor LCD

Zalecana rozdzielczość (w pikselach)

1280 × 1024

Rozmiar monitora

20-calowy standardowy monitor LCD

Zalecana rozdzielczość (w pikselach)

1600 × 1200

Rozmiar monitora

20- i 22-calowe panoramiczne monitory LCD

Zalecana rozdzielczość (w pikselach)

1680 × 1050

Rozmiar monitora

24-calowy panoramiczny monitor LCD

Zalecana rozdzielczość (w pikselach)

1920 × 1200

Rozmiar ekranu komputera przenośnego Zalecana rozdzielczość (w pikselach)
Rozmiar ekranu komputera przenośnego

Ekran komputera przenośnego o standardowych proporcjach i przekątnej od 13 do 15 cali

Zalecana rozdzielczość (w pikselach)

1400 × 1050

Rozmiar ekranu komputera przenośnego

Panoramiczny ekran komputera przenośnego o przekątnej od 13 do 15 cali

Zalecana rozdzielczość (w pikselach)

1280 × 800

Rozmiar ekranu komputera przenośnego

17-calowy panoramiczny ekran komputera przenośnego

Zalecana rozdzielczość (w pikselach)

1680 × 1050

Ustawianie koloru dla monitora LCD

Aby uzyskać najlepszą jakość kolorów wyświetlanych na monitorze LCD, należy ustawić kolor 32-bitowy. Ta wartość dotyczy głębi kolorów, czyli liczby wartości koloru, które mogą być przypisane do pojedynczego piksela w obrazie. Głębia kolorów może mieć wartość z zakresu od 1 bitu (obraz czarno-biały) do 32 bitów (ponad 16,7 miliona kolorów). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Zmienianie ustawień zarządzania kolorami.

  1. Otwórz okno Rozdzielczość ekranu, klikając przycisk StartObraz przycisku Start i polecenie Panel sterowania, a następnie w obszarze Wygląd i personalizacja klikając pozycję Dopasuj rozdzielczość ekranu.

  2. Kliknij przycisk Ustawienia zaawansowane, a następnie kliknij kartę Monitor.

  3. W obszarze Kolory wybierz opcję True Color (32 bity), a następnie kliknij przycisk OK.

Najlepsze ustawienia wyświetlania na monitorze CRT

W przypadku monitorów CRT ważne jest, aby zmienić rozdzielczość ekranu na największą rozdzielczość dostępną z 32-bitową głębią kolorów przy częstotliwości odświeżania co najmniej 72 Hz. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Zmienianie rozdzielczości ekranu.

Jeżeli ekran migocze lub patrzenie na ekran powoduje dyskomfort, należy zwiększyć częstotliwość odświeżania na taką, która zapewni komfortowe warunki pracy. Im wyższa jest częstotliwość odświeżania, tym mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia zauważalnego migotania. (Ponieważ monitory LCD nie wytwarzają migotania, nie wymagają ustawiania wysokich częstotliwości odświeżania). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Usuwanie migotania monitora (częstotliwość odświeżania).

Rozdzielczość a rozmiar monitora CRT

Rozmiar monitora Zalecana rozdzielczość (w pikselach)
Rozmiar monitora

15-calowy monitor CRT

Zalecana rozdzielczość (w pikselach)

1024 × 768

Rozmiar monitora

Monitor CRT od 17- do 19-calowego

Zalecana rozdzielczość (w pikselach)

1280 × 1024

Rozmiar monitora

Monitor CRT 20-calowy lub większy

Zalecana rozdzielczość (w pikselach)

1600 × 1200

Uwaga

  • W przeciwieństwie do monitorów LCD monitory CRT zazwyczaj nie są dostępne w wersji panoramicznej. Niemal wszystkie mają standardowe proporcje 4:3. Dotyczy to też ich rozdzielczości.

Ustawianie koloru dla monitora CRT

Kolory i kompozycje w systemie Windows wyglądają najlepiej, gdy dla monitora jest ustawiona 32-bitowa głębia kolorów. Można ustawić 24-bitową głębię kolorów, ale nie wszystkie efekty wizualne będą wtedy widoczne. Jeżeli monitor zostanie ustawiony na 16-bitową głębię kolorów, obrazy, które powinny być gładkie, mogą wyglądać nieprawidłowo.

  1. Otwórz okno Rozdzielczość ekranu, klikając przycisk StartObraz przycisku Start i polecenie Panel sterowania, a następnie w obszarze Wygląd i personalizacja klikając pozycję Dopasuj rozdzielczość ekranu.

  2. Kliknij przycisk Ustawienia zaawansowane, a następnie kliknij kartę Monitor.

  3. W obszarze Kolory wybierz opcję True Color (32 bity), a następnie kliknij przycisk OK. (Jeżeli nie można wybrać 32-bitowej głębi kolorów, należy sprawdzić, czy wybrana jest maksymalna dostępna rozdzielczość, a następnie spróbować ponownie).

Pokaż wszystkie

Zarządzanie kolorami

System Windows umożliwia zaawansowane zarządzanie kolorami. Systemy zarządzania kolorami zapewniają wszędzie maksymalną możliwą dokładność renderowania kolorowej zawartości. Dotyczy to w szczególności urządzeń, takich jak monitor i drukarka. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Zmienianie ustawień zarządzania kolorami.

Kalibrowanie ekranu

Oprogramowanie do kalibracji ekranu ułatwia zapewnienie dokładnego wyświetlania kolorów. Jeśli na komputerze jest już zainstalowane takie oprogramowanie innego dostawcy, można go użyć w celu skalibrowania ekranu. Urządzenia kalibrujące ekran są często dostarczane z oprogramowaniem do kalibracji. Użycie urządzenia do kalibracji z oprogramowaniem, z którym zostało dostarczone, może ułatwić uzyskanie najlepszej jakości kolorów wyświetlanych na ekranie.

System Windows też udostępnia funkcję kalibrowania ekranu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Kalibrowanie ekranu.

Ustawianie jasności i kontrastu

W przypadku ekranów zewnętrznych jasność i kontrast ustawia się przy użyciu elementów sterujących monitora, a nie z poziomu systemu Windows. Większość monitorów CRT i LCD ma z przodu przyciski lub inne elementy sterujące umożliwiające ustawianie jasności i kontrastu. Niektóre powodują otwarcie menu ekranowego, w którym można wyregulować te ustawienia. Jeśli sposób regulowania ustawień nie jest znany, należy znaleźć go w podręczniku monitora lub w witrynie producenta w sieci Web. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Regulowanie jasności i kontrastu monitora.

Jasność większości ekranów komputerów przenośnych można wyregulować z poziomu systemu Windows. Użytkownicy komputerów przenośnych mogą wyregulować jasność w aplecie Opcje zasilania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Zmienianie, tworzenie i usuwanie planów zasilania (schematów zasilania).

Poprawianie wyglądu tekstu

W systemie Windows jest dostępna technologia ClearType. Jest domyślnie włączona. Technologia ClearType sprawia, że czcionki komputerowe wyglądają na monitorze tak wyraźnie i gładko, jak to tylko możliwe. Dzięki temu łatwiej jest czytać tekst przez dłuższy czas bez męczenia oczu. Jest to szczególnie użyteczne w przypadku urządzeń LCD, takich jak monitory płaskoekranowe, komputery przenośne i mniejsze urządzenia podręczne.

Zaleca się sprawdzenie, czy technologia ClearType nie została z jakiegoś powodu wyłączona, zwłaszcza jeśli tekst na monitorze wygląda na rozmyty. Można też skonfigurować technologię ClearType pod kątem konkretnego monitora. Aby uzyskać instrukcje dotyczące wykonywania obu tych zadań, zobacz temat Uzyskiwanie lepszej czytelności tekstu za pomocą technologii ClearType.