Uzyskiwanie najlepszej jakości obrazu na monitorzeSystem Windows wybiera najlepsze ustawienie wyświetlania, w tym rozdzielczość ekranu, częstotliwość odświeżania i kolor, na podstawie parametrów monitora. Ustawienia te różnią się w zależności od tego, czy używany jest monitor LCD czy CRT. Aby dopasować ustawienia wyświetlania lub jeśli ustawienia te zostały zmienione i mają zostać przywrócone ustawienia domyślne, należy postępować zgodnie z podanymi poniżej zaleceniami.

Zwykle w przypadku obu typów monitorów im większa jest wartość parametru punkty na cal (dpi), tym lepiej wyglądają czcionki. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Powiększanie lub zmniejszanie tekstu na ekranie.

Obraz różnicy między wysoką a niską wartością punktów na cal
Różnica między wysoką a niską wartością punktów na cal

Najlepsza jakość obrazu na monitorze LCD

Użytkownicy monitorów LCD powinni sprawdzić rozdzielczość ekranu, co ułatwi określenie ostrości obrazów i obiektów na ekranie. Dobrą praktyką jest ustawianie dla monitora LCD rozdzielczości macierzystej — rozdzielczości, dla której monitor został zaprojektowany z uwzględnieniem jego rozmiaru, aby zapewnić najlepszą jakość wyświetlania. Producent lub dostawca monitora powinien udzielić informacji o rozdzielczości macierzystej. Jeżeli nie można uzyskać tej informacji, należy spróbować ustawić monitor na najwyższą dostępną rozdzielczość, która jest zwykle rozdzielczością macierzystą. Zobacz Zmienianie rozdzielczości ekranu

Obraz menu Ustawienia ekranu
Jeśli nie wiadomo, jaka jest rozdzielczość macierzysta monitora, należy ustawić ją na najwyższą dostępną rozdzielczość

Chociaż monitory LCD mogą wyświetlać obraz w rozdzielczości mniejszej niż ich rozdzielczość macierzysta, obraz w mniejszej rozdzielczości może być mniejszy, wyświetlany na środku ekranu z czarnym obramowaniem albo rozciągnięty.

Właściwa częstotliwość odświeżania i migotanie

Innym parametrem, który należy wziąć pod uwagę, aby uzyskać możliwie najlepszą jakość obrazu, jest częstotliwość odświeżania ekranu. Jeżeli częstotliwość odświeżania jest zbyt mała, monitor może migotać, powodując zmęczenie oczu i bóle głowy. Należy wybrać częstotliwość odświeżania wynoszącą co najmniej 75 Hz. Aby uzyskać więcej informacji o zmniejszaniu lub eliminowaniu migotania, zobacz Właściwa częstotliwość odświeżania i migotanie.

Obraz częstotliwości odświeżania ekranu
Należy upewnić się, że częstotliwość odświeżania jest wystarczająco wysoka, aby uniknąć migotania monitora

Ustawianie koloru dla monitora LCD

Monitory LCD wyświetlają żywe kolory. Aby uzyskać jak najlepszą jakość kolorów na monitorze, należy ustawić co najmniej 32-bitową głębię kolorów.

  1. Otwórz okno Ustawienia ekranu, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel sterowania, Wygląd i personalizacja, Personalizacja, a następnie klikając polecenie Ustawienia ekranu.

  2. W obszarze Kolory wybierz opcję Najwyższa (32 bity), a następnie kliknij przycisk OK.

Najlepsza jakość obrazu na monitorze CRT

W przypadku monitorów CRT ważne jest, aby zmienić rozdzielczość ekranu na największą rozdzielczość dostępną z 32-bitową głębią kolorów przy częstotliwości odświeżania co najmniej 72 Hz. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zmienianie rozdzielczości ekranu. Jeżeli ekran migocze lub patrzenie na ekran powoduje dyskomfort, należy zwiększyć częstotliwość odświeżania na taką, która zapewni komfortowe warunki pracy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Właściwa częstotliwość odświeżania i migotanie.

Rozdzielczość a rozmiar monitora

Rozmiar monitora Zalecana rozdzielczość
Rozmiar monitora

Monitory 15-calowe

Zalecana rozdzielczość

1024 × 768

Rozmiar monitora

Monitory od 17- do 19-calowych

Zalecana rozdzielczość

1280 × 1024

Rozmiar monitora

Monitory 20-calowe i większe

Zalecana rozdzielczość

1600 × 1200

Ustawianie koloru dla monitora CRT

Kolory i kompozycje w systemie Windows wyglądają najlepiej, gdy dla monitora ustawiona jest 32-bitowa głębia kolorów. Można ustawić 24-bitową głębię kolorów, ale nie wszystkie efekty wizualne będą wtedy widoczne. Jeżeli monitor zostanie ustawiony na 16-bitową głębię kolorów, obrazy, które powinny być gładkie, mogą wyglądać nieprawidłowo.

Ustawianie koloru dla monitora CRT

  1. Otwórz okno Ustawienia ekranu, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel sterowania, Wygląd i personalizacja, Personalizacja, a następnie klikając polecenie Ustawienia ekranu.

  2. W obszarze Kolory wybierz opcję Najwyższa (32 bity), a następnie kliknij przycisk OK. (Jeżeli nie można wybrać 32-bitowej głębi kolorów, należy sprawdzić, czy wybrana jest maksymalna dostępna rozdzielczość, a następnie spróbować ponownie).