Jak chronić komputer przed wirusami?Te informacje dotyczą programów Windows Internet Explorer 7 i Windows Internet Explorer 8.

Ochrona komputera przed wirusami i innymi zagrożeniami nie jest trudna, ale wymaga wytrwałości.

  • Zainstaluj program antywirusowy. Zainstalowanie programu antywirusowego i jego regularne aktualizowanie może pomóc obronić komputer przed wirusami. Programy antywirusowe skanują komputer w poszukiwaniu wirusów próbujących dostać się do poczty e‑mail, systemu operacyjnego czy plików. Nowe wirusy pojawiają się codziennie, więc należy często sprawdzać w witrynie sieci Web producenta programu antywirusowego, czy dostępne są aktualizacje. Większość programów antywirusowych jest sprzedawana z roczną subskrypcją, która może być odnowiona w razie potrzeby. Aby znaleźć skaner antywirusowy, odwiedź stronę dostawców oprogramowania zabezpieczającego system Windows Vista .

  • Nie należy otwierać załączników wiadomości e‑mail. Wiele wirusów jest załączanych do wiadomości e‑mail i rozprzestrzenia się po otwarciu załącznika wiadomości e‑mail. Najlepiej jest nie otwierać żadnego załącznika, o ile nie jest to coś oczekiwanego. Programy Microsoft Outlook i Poczta systemu Windows pomagają blokować potencjalnie niebezpieczne załączniki.

  • Należy regularnie aktualizować system Windows. Okresowo firma Microsoft wydaje specjalne aktualizacje zabezpieczeń, które mogą pomóc chronić komputer. Te aktualizacje mogą pomóc w zapobieganiu wirusom i atakom komputerowym, zamykając możliwe luki w zabezpieczeniach. Należy upewnić się, że system Windows otrzymuje te aktualizacje, włączając funkcję automatycznego aktualizowania systemu Windows. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Włączanie lub wyłączanie funkcji automatycznego aktualizowania.

  • Używaj zapory.‌ Zapora systemu Windows lub dowolna inna zapora może ostrzegać przed podejrzanymi działaniami, gdy wirus lub robak próbuje połączyć się z komputerem. Może także blokować wirusy, robaki, a także udaremniać podejmowane przez hakerów próby pobierania potencjalnie szkodliwych programów na komputer użytkownika.