Jak usunąć wirusa komputerowego?


Jeśli komputer jest zarażony wirusem, należy usunąć go jak najszybciej. Szybkim sposobem sprawdzenia obecności wirusów jest użycie skanera online, takiego jak program Microsoft Safety Scanner. Ten skaner to bezpłatna usługa internetowa, która pomaga zidentyfikować i usunąć wirusy, oczyścić dysk twardy i poprawić ogólną wydajność komputera.

Jeśli nie masz pewności, czy komputer zawiera wirusa, zobacz temat Jak stwierdzić, że na komputerze jest wirus?, aby poznać różne oznaki, które mogą wskazywać na jego obecność. Aby wypróbować inne skanery internetowe, przejdź na strony innych oferujących je firm, korzystając z łączy znajdujących się na stronie sieci Web Dostawcy oprogramowania zabezpieczającego dla systemu Windows.

Jeśli można nawiązać połączenie z Internetem

Jeśli możesz uzyskać dostęp do witryny sieci Web przy użyciu przeglądarki internetowej, uruchom skanowanie w trybie online.

Aby uruchomić program Microsoft Safety Scanner

 1. Przejdź do strony sieci Web programu Microsoft Safety Scanner, aby pobrać skaner.

 2. Kliknij przycisk Pobierz teraz i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jeśli nie można nawiązać połączenia z Internetem

Jeśli nie można uzyskać dostępu do programu Microsoft Safety Scanner w trybie online, należy spróbować uruchomić komputer w trybie awaryjnym z obsługą sieci.

Aby uruchomić komputer ponownie w trybie awaryjnym z obsługą sieci

 1. Uruchom ponownie komputer.

 2. Gdy zostanie wyświetlone logo producenta komputera, naciśnij i przytrzymaj klawisz F8.

 3. Na ekranie Zaawansowane opcje rozruchu za pomocą klawiszy strzałek wyróżnij pozycję Tryb awaryjny z obsługą sieci, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Zaloguj się na komputerze, używając konta użytkownika z prawami administratora.

 5. Wykonaj podane wyżej czynności, aby uruchomić program Microsoft Safety Scanner.

Aby uzyskać więcej informacji o różnych trybach uruchamiania, patrz Uruchamianie komputera w trybie awaryjnym.

Jeśli po uruchomieniu komputera w trybie awaryjnym nadal nie możesz uzyskać dostępu do Internetu, spróbuj zresetować ustawienia serwera proxy programu Internet Explorer. Poniższe kroki powodują zresetowanie ustawień serwera proxy w rejestrze systemu Windows, dzięki czemu można odzyskać dostęp do Internetu.

Aby zresetować ustawienia serwera proxy programu Internet Explorer

 1. W systemie Windows 7 kliknij przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz tekst uruchom, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Uruchom.

  lub

  W systemie Windows Vista kliknij przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.

  lub

  W systemie Windows XP kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.

 2. Skopiuj i wklej albo wpisz następujący tekst w polu Otwórz w oknie dialogowym Uruchamianie:

  reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" /v ProxyEnable /t REG_DWORD /d 0 /f

 3. Kliknij przycisk OK.

 4. W systemie Windows 7 kliknij przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz tekst uruchom, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Uruchom.

  lub

  W systemie Windows Vista kliknij przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.

  lub

  W systemie Windows XP kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.

 5. Skopiuj i wklej albo wpisz następujący tekst w polu Otwórz w oknie dialogowym Uruchamianie:

  reg delete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" /v ProxyServer /f

 6. Kliknij przycisk OK.

Uruchom ponownie program Internet Explorer, a następnie wykonaj opisane wcześniej czynności uruchamiania skanera.

Ręczne usuwanie wirusa

Czasami wirusy należy usunąć ręcznie. To może być procedura techniczna, którą należy rozpoczynać jedynie mając doświadczenie z rejestrem systemu Windows oraz wiedzę o sposobie wyświetlania i usuwania plików systemowych i programów w systemie Windows.

W pierwszej kolejności ustal nazwę wirusa, uruchamiając program antywirusowy. Jeśli nie masz programu antywirusowego lub jeśli program nie wykrywa wirusa, wciąż można go zidentyfikować, szukając wskazówek dotyczących jego zachowania. Zapisz tekst komunikatu wyświetlanego przez wirusa lub, w przypadku otrzymania wirusa za pośrednictwem poczty e-mail, zapisz temat albo nazwę pliku załączonego do wiadomości. Następnie wyszukaj w witrynie producenta oprogramowania antywirusowego informacje odwołujące się do zanotowanych tekstów, aby ustalić nazwę wirusa i sposób jego usunięcia.

Odzyskiwanie i zapobieganie

Jeśli wirus został usunięty, konieczna może być ponowna instalacja oprogramowania lub przywrócenie utraconych informacji. Regularne wykonywanie kopii zapasowych plików może zapobiec utracie danych w przypadku ponownej infekcji komputera. Jeśli wcześniej nie wykonywano kopii zapasowych, teraz jest dobry moment, żeby zacząć to robić.

Aby dowiedzieć się, jak chronić komputer przed wirusami w przyszłości, zobacz Jak chronić komputer przed wirusami?Potrzebujesz dodatkowej pomocy?