Sposoby poprawiania wydajności komputera


Aplet Informacje wydajności i narzędzia, indeks wydajności systemu Windows oraz funkcja ReadyBoost umożliwiają zwiększenie wydajności komputera.

Zadania, które mogą doprowadzić do poprawy wydajności

Wykonanie zadań widocznych w lewym okienku apletu Informacje wydajności i narzędzia widoczne może poprawić wydajność komputera.

Aby otworzyć okno Informacje wydajności i narzędzia.

  • Otwórz aplet Informacje wydajności i narzędzia, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie klikając polecenie Panel sterowania. W polu wyszukiwania wpisz Informacje wydajności i narzędzia, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Informacje wydajności i narzędzia.

Zadanie Opis
Zadanie

Dopasuj efekty wizualne

Opis

Zoptymalizowanie wydajności dzięki zmianie wyglądu menu i okien.

Zadanie

Dopasuj opcje indeksowania

Opis

Opcje indeksowania umożliwiają łatwe i szybkie znalezienie szukanych danych na komputerze.

Wyszukiwanie może być sprawniejsze dzięki ograniczeniu go do często używanych plików i folderów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Usprawnianie wyszukiwań w systemie Windows z użyciem indeksu: często zadawane pytania.

Zadanie

Dopasuj ustawienia zasilania

Opis

Zmiana ustawień związanych z zasilaniem, aby komputer sprawniej wznawiał pracę z poziomu ustawień oszczędzania energii, i dopasowanie użycia baterii w komputerach przenośnych.

Zadanie

Otwórz Oczyszczanie dysku

Opis

To narzędzie usuwa niepotrzebne lub tymczasowe pliki z dysku twardego, aby można było zwiększyć ilość wolnego miejsca. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Usuwanie plików przy użyciu programu Oczyszczanie dysku.

Zadanie

Narzędzia zaawansowane

Opis

Dostęp do narzędzi zaawansowanych, takich jak Podgląd zdarzeń, Defragmentator dysków oraz Informacje o systemie, często używanych przez administratorów systemu i specjalistów IT do rozwiązywania problemów. Można też wyświetlać powiadomienia o problemach związanych z wydajnością oraz propozycje czynności zaradczych. Jeśli na przykład system Windows wykryje sytuację, w której sterownik powoduje obniżenie wydajności, należy kliknąć powiadomienie, aby dowiedzieć się, który sterownik jest przyczyną problemu, i wyświetlić pomoc dotyczącą jego aktualizacji. Problemy wymienione na początku listy mają większy wpływ na system niż kwestie występujące na liście na dalszych pozycjach.

Wyświetlanie szczegółowych informacji o wydajności komputera

Indeks wydajności systemu Windows jest miarą możliwości konfiguracji sprzętowej i oprogramowania komputera wyrażoną w postaci liczby nazywanej wynikiem podstawowym. Wyższy wynik podstawowy oznacza, że komputer działa lepiej i szybciej niż komputer z niższym wynikiem podstawowym, zwłaszcza podczas wykonywania bardziej zaawansowanych i wymagających większej ilości zasobów zadań.

Aby wyświetlić wynik podstawowy komputera

  • Otwórz aplet Informacje wydajności i narzędzia, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie klikając polecenie Panel sterowania. W polu wyszukiwania wpisz Informacje wydajności i narzędzia, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Informacje wydajności i narzędzia.

    Na tej stronie są wyświetlane wyniki cząstkowe i wynik podstawowy indeksu wydajności systemu Windows dotyczące komputera. Jeśli nie widać wyników cząstkowych i wyniku podstawowego, kliknij pozycję Klasyfikuj ten komputer. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź. Jeśli niedawno uaktualniono sprzęt, można sprawdzić, czy wynik się zmienił, klikając opcję Ponownie uruchom ocenę. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

Indeks wydajności systemu Windows jest używany przez innych producentów oprogramowania, więc można kupować programy dopasowane do wyniku podstawowego komputera. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Co to jest indeks wydajności systemu Windows?.

Aby wyświetlić szczegółowe informacje o urządzeniach zainstalowanych w komputerze, takie jak szybkość procesora, ilość zainstalowanej pamięci RAM oraz wielkość dysku twardego, kliknij opcję Wyświetl i wydrukuj szczegółowe informacje o wydajności i systemie.

Przyspieszanie pracy komputera przy użyciu funkcji ReadyBoost

Funkcja ReadyBoost może przyspieszyć działanie komputera dzięki użyciu miejsca na większości dysków flash USB oraz kart pamięci flash. Po podłączeniu do komputera urządzenia magazynującego zgodnego z funkcją ReadyBoost funkcja ReadyBoost jest dostępna w oknie dialogowym Autoodtwarzanie. W przypadku wybrania tej opcji można określić ilość pamięci urządzenia użytej w tym celu.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Włączanie lub wyłączanie funkcji ReadyBoost dla urządzenia magazynującego.

Próba użycia narzędzia do rozwiązywania problemów

System Windows zawiera dwa narzędzia do rozwiązywania problemów. Można ich użyć do automatycznego rozwiązania typowych problemów dotyczących wydajności komputera lub konserwacji systemu.

  • Otwórz narzędzie do rozwiązywania problemów z wydajnością, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie polecenie Panel sterowania. W polu wyszukiwania wpisz narzędzie do rozwiązywania problemów, a następnie kliknij pozycję Rozwiązywanie problemów. W obszarze System i zabezpieczenia kliknij pozycję Sprawdź występowanie problemów z wydajnością.

  • Otwórz narzędzie do rozwiązywania problemów z konserwacją systemu, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie polecenie Panel sterowania. W polu wyszukiwania wpisz rozwiązywanie problemów, a następnie kliknij pozycję Rozwiązywanie problemów. W obszarze System i zabezpieczenia kliknij pozycję Uruchom zadania konserwacji.

Identyfikator artykułu: MSW700035Potrzebujesz dodatkowej pomocy?