Po podłączeniu drukarki do komputera lub dodaniu nowej drukarki do sieci domowej możesz zazwyczaj od razu rozpocząć drukowanie. System Windows obsługuje większość drukarek i zwykle nie trzeba instalować specjalnego oprogramowania drukarki. W systemach Windows 8.1 i Windows RT 8.1 dodatkowe funkcje obsługi i sterowniki drukarek są dostępne za pośrednictwem usługi Windows Update.

Aby zainstalować drukarkę

W większości przypadków zainstalowanie drukarki wymaga jedynie podłączenia jej do komputera. Po prostu podłącz kabel USB drukarki do dostępnego portu USB w komputerze i włącz drukarkę.

Uwagi

  • Jeśli masz nową drukarkę bezprzewodową, która nie została jeszcze dodana do sieci domowej, przeczytaj instrukcje dostarczone z drukarką, aby uzyskać informacje na temat jej dodawania.

  • Jeśli inna osoba w domu już zainstalowała i udostępniła drukarkę, możesz dołączyć do grupy domowej i korzystać z tej drukarki. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Grupa domowa — od początku do końca.

  • Aby dowiedzieć się więcej i uzyskać najnowsze oprogramowanie drukarki, odwiedź witrynę sieci Web jej producenta.

Aby sprawdzić, czy drukarka jest zainstalowana

  1. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, naciśnij panel Ustawienia, a następnie naciśnij pozycję Zmień ustawienia komputera.
    (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, kliknij panel Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Zmień ustawienia komputera).

  2. Naciśnij lub kliknij pozycję Komputer i urządzenia, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Urządzenia.

    Jeśli drukarka jest zainstalowana, powinna zostać wyświetlona w obszarze Drukarki.

  3. Jeśli nie widzisz drukarki, naciśnij lub kliknij pozycję Dodaj urządzenie, a następnie wybierz drukarkę do zainstalowania.

Jeśli Twoja drukarka nie jest wyświetlana, upewnij się, że jest włączona, i sprawdź dokładnie, czy wszystkie kable są prawidłowo podłączone. Aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązywania problemów z drukarkami, zobacz Co zrobić, jeśli urządzenie przewodowe nie zostało poprawnie zainstalowane? (w przypadku drukarek podłączanych bezpośrednio do komputera) lub Dlaczego system Windows nie znajduje mojego urządzenia Bluetooth lub innego urządzenia bezprzewodowego? (w przypadku drukarek bezprzewodowych).Potrzebujesz dodatkowej pomocy?