Instalowanie drukarki w sieci domowej


Istnieją dwa podstawowe sposoby udostępnienia drukarki komputerom w sieci domowej:

 • Podłączenie drukarki bezpośrednio do jednego z komputerów i udostępnienie jej innym w sieci.

 • Podłączenie drukarki do sieci jako urządzenia autonomicznego.

W tym artykule wyjaśniono wykorzystanie obu tych sposobów w systemie Windows. Zawsze jednak należy najpierw zapoznać się z informacjami dołączonymi do danego modelu, aby uzyskać odpowiednie instrukcje dotyczące instalacji i konfiguracji.

Jeśli dopiero rozpoczynasz pracę i musisz zainstalować drukarkę, zobacz temat Instalowanie drukarki, aby uzyskać informacje o sposobie konfigurowania drukarki.

Konfigurowanie drukarki udostępnionej

Tradycyjnie najpowszechniejszym sposobem udostępnienia drukarki w sieci domowej jest podłączenie jej do jednego z komputerów i skonfigurowanie w systemie Windows jej udostępniania. Jest to tak zwana drukarka udostępniona.

Zaletą udostępniania drukarki jest to, że ten sposób działa w przypadku każdej drukarki USB. Wady? Komputer, do którego drukarka jest podłączona, musi być zawsze włączony - w przeciwnym wypadku reszta sieci nie będzie miała dostępu do drukarki udostępnionej.

W poprzednich wersjach systemu Windows konfigurowanie drukarki udostępnionej mogło być czasami trudne. Ale nowa funkcja sieci domowej w systemie Windows 7 o nazwie Grupa domowa bardzo upraszcza ten proces.

Gdy sieć jest skonfigurowana jako grupa domowa, drukarki i niektóre pliki są udostępniane automatycznie. Aby dowiedzieć się więcej o działaniu grup domowych i sposobach korzystania z nich, zobacz temat Grupa domowa: zalecane łącza.

Jeśli grupa domowa została już skonfigurowana i jest potrzebny dostęp do drukarki udostępnionej z innych komputerów należących do tej grupy, wykonaj następujące kroki:

Aby ręcznie nawiązywać połączenie z drukarką grupy domowej

 1. Na komputerze, do którego drukarka jest fizycznie podłączona, kliknij przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania. W polu wyszukiwania wpisz grupa domowa, a następnie kliknij pozycję Grupa domowa.
 2. Upewnij się, że zaznaczono pole wyboru Drukarki. (Jeśli nie jest, zaznacz je, a następnie kliknij przycisk Zapisz zmiany).

 3. Przejdź do komputera, z którego chcesz drukować.

 4. Otwórz okno Grupa domowa, klikając przycisk StartObraz przycisku Start i polecenie Panel sterowania, wpisując grupa domowa w polu wyszukiwania, a następnie klikając pozycję Grupa domowa.

 5. Kliknij opcję Zainstaluj drukarkę.

 6. Jeśli nie zainstalowano jeszcze sterowników drukarki, kliknij opcję Zainstaluj sterownik w wyświetlonym oknie dialogowym.

Uwagi

 • Po zainstalowaniu drukarki będzie można uzyskać do niej dostęp z dowolnego programu przez okno dialogowe Drukowanie - podobnie jak do drukarki podłączonej bezpośrednio do komputera. Aby można było korzystać z drukarki, komputer, do którego jest ona podłączona, musi być włączony.

 • Grupy domowe nie są dostępne w systemie Windows Server 2008 R2.

Konfigurowanie drukarki sieciowej

Drukarki sieciowe - przeznaczone do podłączenia bezpośrednio do sieci komputerowej jako autonomiczne urządzenia - dawniej stosowano głównie w dużych biurach.

Obecnie producenci drukarek coraz częściej oferują niedrogie drukarki atramentowe i laserowe przeznaczone do pracy jako drukarki sieciowe w sieciach domowych. Drukarki sieciowe mają jedną dużą przewagę nad drukarkami udostępnionymi: są zawsze dostępne.

Istnieją dwa powszechnie spotykane typy drukarek sieciowych: przewodowe i bezprzewodowe.

 • Drukarki przewodowe mają port Ethernet, który służy do połączenia z routerem lub koncentratorem za pomocą kabla Ethernet.

 • Drukarki bezprzewodowe zwykle nawiązują połączenie z siecią domową przy użyciu technologii Wi-Fi lub Bluetooth.

Niektóre drukarki oferują obie te możliwości. Instrukcje dołączone do posiadanego modelu powinny dokładnie informować o sposobie instalacji.

Aby zainstalować drukarkę sieciową, Wi-Fi lub Bluetooth

 1. Otwórz okno Urządzenia i drukarki, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie klikając w menu Start polecenie Urządzenia i drukarki.

 2. Kliknij łącze Dodaj drukarkę.

 3. W Kreatorze dodawania drukarki kliknij pozycję Dodaj drukarkę sieciową, bezprzewodową lub Bluetooth.

 4. Z listy dostępnych drukarek wybierz drukarkę, której chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Jeśli zostanie wyświetlony monit, zainstaluj sterownik drukarki na komputerze, klikając pozycję Zainstaluj sterownik. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

 6. Wykonaj pozostałe kroki w kreatorze, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

Porady

 • Przed dodaniem połączeń z tymi drukarkami na swoim komputerze sprawdź, czy masz uprawnienia do korzystania z tych drukarek.

 • Działanie drukarki można sprawdzić przez wydrukowanie strony testowej. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz temat Drukowanie strony testowej.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?