Instalowanie lub usuwanie karty dźwiękowej


Większość nowych komputerów stacjonarnych jest dostarczana z wbudowaną kartą dźwiękową, którą można wymienić. Jeśli w komputerze nie zainstalowano karty dźwiękowej lub funkcje nagrywania lub odtwarzania dźwięku komputera mają zostać uaktualnione, można zainstalować kartę dźwiękową. W przypadku problemów z dźwiękiem na komputerze zobacz Wskazówki dotyczące rozwiązywania typowych problemów z dźwiękiem.

Uwagi

 • Poniższe instrukcje dotyczą komputerów stacjonarnych. Większość komputerów przenośnych ma wbudowane mikroukłady do przetwarzania dźwięku (nazywane także procesorami dźwięku), a nie wewnętrzne karty dźwiękowe. Dźwięk na komputerze przenośnym można uaktualnić, podłączając zewnętrzne urządzenie dźwiękowe do portu USB lub zewnętrznego gniazda karty, lecz jest to rozwiązanie rzadko spotykane.

 • Procesory dźwięku mogą być także wbudowane w komputery stacjonarne. Nie można ich usunąć, ale w celu uaktualnienia obsługi dźwięku można zwykle zainstalować wewnętrzną kartę dźwiękową i wyłączyć procesor dźwięku.

Przed zainstalowaniem karty dźwiękowej należy sprawdzić dołączone do niej informacje. Wskazówki przedstawione tutaj mają charakter ogólny. Dokumentacja karty dźwiękowej może zawierać ważne informacje dotyczące instalowania danej karty. Należy też koniecznie sprawdzić w dokumentacji dołączonej do komputera, czy otwarcie komputera ma wpływ na gwarancję.

Przed zainstalowaniem karty dźwiękowej będą potrzebne następujące elementy:

 • Karta dźwiękowa, która ma zostać zainstalowana.

 • Śrubokręt krzyżakowy, aby otworzyć komputer w razie potrzeby.

 • Wolne gniazdo PCI wewnątrz komputera, chyba że planowane jest zastąpienie istniejącej kart dźwiękowej (w takim przypadku nową kartę można włożyć w to samo gniazdo).

Jeśli karta dźwiękowa została dostarczona z dyskiem CD, DVD lub innym nośnikiem wymiennym, może on zawierać sterownik tej karty. Należy go zachować, dopóki system Windows nie zakończy wyszukiwania i instalowania sterownika. System Windows wyszukuje i instaluje sterownik automatycznie po zainstalowaniu karty dźwiękowej w komputerze i ponownym włączeniu komputera. Jeśli system Windows nie może znaleźć odpowiedniego sterownika dla karty dźwiękowej, należy spróbować zainstalować sterownik dostarczony z kartą. Oprogramowanie dostarczone przez producenta może także zawierać inne programy dla karty dźwiękowej.

Złącza typowej karty dźwiękowej
Większość kart dźwiękowych jest wyposażonych w co najmniej jedno złącze wyjścia liniowego do podłączenia głośników i jedno złącze wejścia liniowego do podłączenia wejściowego urządzenia audio.
Pokaż wszystkie

Aby otworzyć obudowę komputera:

Ostrzeżenie

 • Wyłącz komputer i odłącz go od źródła zasilania. Jest to bardzo ważne. Instalowanie karty w komputerze podłączonym do źródła zasilania może spowodować porażenie prądem użytkownika lub uszkodzenie karty i komputera.

 1. Zapoznaj się z informacjami dostarczonymi z komputerem, aby dowiedzieć się, jak otworzyć obudowę komputera. Jeśli nie masz już instrukcji, poszukaj na obudowie komputera (na ogół z tyłu) śrub lub zacisków umożliwiających otwarcie obudowy.

 2. Po otwarciu obudowy należy się uziemić, dotykając metalowej obudowy otaczającej złącze do podłączania kabla zasilającego. Zapobiega to porażeniu prądem elektrycznym oraz chroni nową kartę i istniejące elementy komputera przed ładunkami elektrostatycznymi.

Aby usunąć istniejącą kartę dźwiękową

Jeśli w komputerze jest już wewnętrzna karta dźwiękowa, należy ją usunąć przed zainstalowaniem nowej. Jeśli komputer ma wbudowany procesor dźwięku, można przejść do sekcji „Aby zainstalować nową kartę dźwiękową” w tym temacie.

 1. Przeczytaj informacje dołączone do już zainstalowanej karty dźwiękowej, aby dowiedzieć się, jak ją usunąć. Jeśli nie możesz odszukać instrukcji, ustal, które urządzenie jest kartą dźwiękową. Jeśli nie wiesz na pewno, która karta jest kartą dźwiękową, sprawdź bieg przewodów od głośników do tylnej części karty i w którym gnieździe ona się znajduje.

 2. Odłącz wszystkie kable głośników i mikrofonów od tylnej części karty.

 3. Jeśli wewnątrz komputera jest kabel łączący kartę dźwiękową ze stacją dysków CD, rozłącz go. Wiele nowych komputerów nie ma takiego kabla, więc jeśli go nie ma, można pominąć ten krok.

 4. Usuń śrubę lub hak przytrzymujący kartę dźwiękową na miejscu.

 5. Ostrożnie wyjmij kartę prosto z gniazda. Nie skręcaj ani nie zginaj jej w czasie wyjmowania.

 6. Jeśli nie instalujesz nowej karty dźwiękowej, zainstaluj pokrywę gniazda, jeśli masz jakąś, i wkręć śrubę na jej miejsce. Następnie zamknij obudowę komputera i wkręć na miejsce wszystkie śruby wyjęte podczas jej otwierania.

Uwaga

 • Może być konieczne delikatne poruszenie kartą w celu jej obluzowania. Nawet jeśli chcesz wyrzucić starą kartę dźwiękową, zachowaj ostrożność podczas jej wyjmowania, aby uniknąć uszkodzenia płyty głównej. Jeśli wydaje się zablokowana, lepiej poświęcić kilka dodatkowych minut na jej delikatne wyciąganie niż wyrwać ją za szybko.

Aby zainstalować nową kartę dźwiękową:

 1. Przeczytaj instrukcje dołączone do nowej karty dźwiękowej, aby dowiedzieć się, jak ją zainstalować. Jeśli nie masz instrukcji, znajdź w komputerze wolne gniazdo rozszerzenia, do którego będzie pasować nowa karta dźwiękowa.

  Jeśli w komputerze nie ma wolnego gniazda, trzeba będzie wyjąć inną kartę przed zainstalowaniem nowej. Jeśli została usunięta istniejąca karta, możesz użyć tego samego gniazda, pod warunkiem że nowa karta używa tego samego typu gniazda rozszerzenia. Sprawdź dokumentację komputera, jeśli potrzebujesz określić typy dostępnych gniazd rozszerzenia.

 2. Delikatnie umieść kartę dźwiękową na gnieździe. Wyrównaj styki na karcie z gniazdem i delikatnie popchnij ją w dół, aby weszła do gniazda. Upewnij się, że karta została wepchnięta do końca i jest bezpiecznie umieszczona. Jeśli wtyki na karcie nie są dokładnie wyrównane z wtykami w gnieździe rozszerzenia, karta nie będzie działać prawidłowo.

 3. Jeśli w komputerze jest kabel audio łączący stację dysków CD bezpośrednio z kartą dźwiękową, podłącz go do karty. W dokumentacji dołączonej do karty dźwiękowej sprawdź położenie złącza audio stacji dysków CD na karcie. Ten kabel jest rzadko niezbędny przy obecnym sprzęcie audio i w większości przypadków jego podłączone jest opcjonalne.

 4. Przykręć kartę dźwiękową do ramy. Nie zginaj karty dźwiękowej ani ramy podczas dokręcania śruby. Najlepiej dokręcić śrubę tylko trochę mocniej, niż jest to możliwe do wykonania palcami.

 5. Zamknij obudowę komputera i wkręć na miejsce wszystkie śruby usunięte podczas jej otwierania. Podłącz głośniki do nowej karty dźwiękowej i, jeśli ma to zastosowanie, podłącz do niej także mikrofon.

 6. Podłącz komputer z powrotem do źródła zasilania i włącz go.

  System Windows zainstaluje potrzebne sterowniki dla nowej karty dźwiękowej. Jeśli do karty dźwiękowej został dołączony dysk zawierający oprogramowanie, należy zainstalować je w tym momencie. Sprawdź informacje dołączone do karty dźwiękowej, aby zapoznać się z krokami instalacji.

  Jeśli karta dźwiękowa nie działa prawidłowo, sprawdź dostępność nowszego sterownika dla tej karty w witrynie Windows Update. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Aktualizowanie sterownika sprzętu, który nie działa poprawnie i Karty dźwiękowe: często zadawane pytania.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?