Połączenia USB (Universal Serial Bus - uniwersalna magistrala szeregowa) są zazwyczaj używane do podłączania do komputera takich urządzeń, jak myszy, klawiatury, skanery, drukarki, kamery internetowe, cyfrowe aparaty fotograficzne, telefony komórkowe i zewnętrzne dyski twarde. Połączenie USB można rozpoznać na podstawie symbolu umieszczonego zwykle na złączu.

Ilustracja symbolu połączenia USB
Symbol połączenia USB

W przypadku wielu urządzeń kabel USB należy najpierw podłączyć do urządzenia, a następnie do portu USB w komputerze. Do innych urządzeń USB, takich jak starsze myszy i klawiatury, kabel USB jest podłączony na stałe. Natomiast niektóre urządzenia USB, takie jak dyski flash USB, zawierają zintegrowane złącze USB umożliwiające bezpośrednie podłączenie ich do portu USB w komputerze bez użycia kabla.

Podłączanie urządzeń USB do komputera jest bardzo łatwe. Przy pierwszym podłączeniu urządzenia do portu USB system Windows automatycznie je identyfikuje i instaluje dla niego sterownik. Sterowniki umożliwiają komunikację komputera z urządzeniami sprzętowymi. Bez nich urządzenia podłączone do portu USB komputera, na przykład mysz czy kamera internetowa, nie działają prawidłowo.

Przed zainstalowaniem urządzenia

Sprawdź instrukcje dostarczone z urządzeniem, aby dowiedzieć się, czy przed podłączeniem urządzenia należy zainstalować sterownik. Chociaż system Windows zwykle robi to automatycznie po podłączeniu nowego urządzenia, niektóre urządzenia wymagają ręcznego zainstalowania sterowników. W takich wypadkach producent urządzenia dołącza dysk z oprogramowaniem i instrukcje dotyczące instalacji sterownika przed podłączeniem urządzenia.

Jeśli do urządzenia USB jest dołączone oprogramowanie od producenta, sprawdź, czy jest ono zgodne z tą wersją systemu Windows. Jeśli oprogramowanie nie jest zgodne lub brak informacji na temat wersji systemu Windows, dla której jest ono przeznaczone, spróbuj podłączyć urządzenie w celu sprawdzenia, czy system Windows może znaleźć zgodny sterownik.

Jeśli instrukcje dostarczone z urządzeniem są sprzeczne z informacjami w tym temacie, należy postępować zgodnie z instrukcjami.

Podłączanie i włączanie urządzenia

Aby zainstalować jakiekolwiek urządzenie USB, wystarczy je podłączyć do komputera. Niektóre urządzenia są wyposażone we włączniki zasilania, które należy włączyć przed podłączeniem urządzenia. Jeśli urządzenie jest wyposażone w kabel zasilania, podłącz je do źródła zasilania. Następnie włącz urządzenie przed podłączeniem.

Następnie należy wybrać port USB, do którego zostanie podłączone urządzenie. Jeśli komputer ma porty USB z przodu, warto rozważyć użycie jednego z nich, jeśli urządzenie ma być często podłączane i odłączane. (Przy następnym podłączaniu urządzenia można użyć dowolnego portu).

Ilustracja typowego kabla i portu USB
Typowy kabel i port USB

Podłącz urządzenie do portu USB. Jeśli system Windows automatycznie znajdzie i zainstaluje sterownik urządzenia, zostanie wyświetlone powiadomienie o gotowości urządzenia do użycia. W przeciwnym razie zostanie wyświetlony monit o włożenie dysku zawierającego sterownik.

Obraz komunikatu powiadomienia informującego o zainstalowaniu urządzenia
Windows zostanie wyświetlone powiadomienie o pomyślnym zakończeniu instalowania urządzenia.

Po zakończeniu instalacji należy sprawdzić informacje dostarczone z urządzeniem, aby dowiedzieć się, czy jest potrzebne zainstalowanie dodatkowego oprogramowania.

Zdarza się, że urządzenie USB nie zostaje rozpoznane przez system Windows i nie dołączono do niego dysku zawierającego sterownik. W takim wypadku można spróbować znaleźć sterownik urządzenia w trybie online. Należy zacząć od sprawdzenia witryny sieci Web producenta urządzenia - często można pobrać sterowniki z sekcji „Pomoc techniczna” takiej witryny. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Aktualizowanie sterownika sprzętu, który nie działa poprawnie.

Aby obejrzeć film, zobacz Obraz przycisku OdtwórzVideo: Connect devices to your computer.

Porady

  • Należy się upewnić, że zasilanie urządzenia jest wystarczające.Jeśli urządzenie podłączone do koncentratora USB nie działa poprawnie, należy spróbować podłączyć je bezpośrednio do jednego z portów USB komputera. Niektóre porty koncentratora USB, monitora lub innego urządzenia podłączonego do komputera mogą nie zapewniać zasilania wystarczającego dla urządzenia.

    Mniejsze urządzenia, takie jak dyski flash USB i myszy oraz urządzenia z własnymi kablami zasilającymi, takie jak drukarki, na ogół działają poprawnie podłączone do pasywnego koncentratora USB. Niektóre urządzenia większej mocy, takie jak zasilane z magistrali USB skanery i kamery internetowe, wymagają do poprawnego działania koncentratora z własnym kablem zasilającym.

  • Należy sprawdzić, czy urządzenie zostało podłączone do odpowiedniego portu USB. Urządzenia transferujące duże ilości informacji, takie jak zewnętrzne dyski twarde, skanery i kamery wideo, działają najlepiej podłączone do portów USB 2.0 o dużej szybkości. Niektóre starsze komputery mogą być wyposażone tylko w porty USB 1.x lub kombinację portów USB 1.x i 2.0. Jeśli urządzenie wymaga do poprawnego działania portu o dużej szybkości, należy sprawdzić informacje dołączone do komputera, aby upewnić się, że używany port obsługuje standard USB 2.0. Jeśli komputer ma tylko porty USB 1.x, można dodać porty USB 2.0, instalując w komputerze kartę USB 2.0.

Odłączanie urządzenia

Większość urządzeń USB można usuwać i odłączać. W przypadku odłączania urządzeń magazynujących, takich jak dyski flash USB, należy przed ich usunięciem upewnić się, że komputer zakończył zapisywanie na nich informacji. Jeśli urządzenie ma lampkę sygnalizującą aktywność, należy odczekać kilka sekund po zgaśnięciu lampki przed odłączeniem urządzenia.

Jeśli w obszarze powiadomień po prawej stronie paska zadań jest widoczna ikona Bezpieczne usuwanie sprzętu Wyświetl definicję, można użyć jej jako wskazówki, że urządzenie zakończyło wszystkie wykonywane operacje i jest gotowe do usunięcia. Kliknij ikonę, a zostanie wyświetlona lista urządzeń. Kliknij urządzenie, które ma zostać usunięte. System Windows wyświetli powiadomienie, że można bezpiecznie usunąć urządzenie.

Uwaga

  • Urządzenia można również bezpiecznie usuwać w folderze Komputer. Kliknij przycisk StartObraz przycisku Start, kliknij polecenie Komputer, kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie, które chcesz usunąć, a następnie kliknij polecenie Wysuń.


Potrzebujesz dodatkowej pomocy?