Instalowanie i ponowne instalowanie systemu Windows


Podczas instalacji systemu Windows 7 są dostępne dwie opcje:

 • Uaktualnienie Ta opcja powoduje zastąpienie aktualnie zainstalowanej wersji systemu Windows systemem Windows 7 i zachowanie na komputerze plików, ustawień i programów.

 • Niestandardowa Ta opcja powoduje zastąpienie aktualnie zainstalowanej wersji systemu Windows systemem Windows 7 bez zachowania plików, ustawień i katalogów. Z tego powodu taką instalację nazywa się czystą.

Ten artykuł zawiera szczegółowe instrukcje instalowania systemu Windows 7 oraz wykonywania ponownej instalacji systemu Windows 7.

Aby uzyskać więcej informacji o instalowaniu systemu Windows 7, zobacz Instalowanie systemu Windows 7: często zadawane pytania i Problemy z instalacją systemu Windows 7: często zadawane pytania. Aby uzyskać więcej informacji o opcjach uaktualniania, przejdź do artykułu Uaktualnianie do systemu Windows 7: często zadawane pytania w witrynie sieci Web dotyczącej systemu Windows.

Pokaż wszystkie

Jak kupić system Windows 7

System Windows 7 można kupić oddzielnie w sklepach detalicznych. Można też kupić komputer, na którym system Windows 7 jest już zainstalowany. W niektórych krajach i regionach system Windows 7 można również kupić przez Internet.

Uwagi

 • W przypadku zakupu kopii uaktualnienia systemu Windows 7 trzeba zainstalować system Windows 7 na komputerze z systemem Windows XP lub Windows Vista. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do artykułu Uaktualnianie do systemu Windows 7: często zadawane pytania w witrynie sieci Web dotyczącej systemu Windows.

 • Pakiet dysku instalacyjnego systemu Windows 7 zawiera 32-bitową i 64-bitową wersję systemu Windows 7. W przypadku pobierania systemu Windows 7 ze sklepu firmy Microsoft należy wybrać, czy pobrana zostanie wersja 32-bitowa, czy 64-bitowa. Aby uzyskać informacje pomocne w wyborze wersji do zainstalowania, zobacz 32-bitowy i 64-bitowy system Windows: często zadawane pytania.

Typowe metody instalowania systemu Windows 7

W poniższej tabeli opisano popularne metody instalowania systemu Windows 7 oraz umieszczono linki umożliwiające uzyskanie dalszych informacji z witryny sieci Web systemu Windows.

Aby wykonać tę czynność Przejdź tutaj, aby uzyskać więcej informacji
Aby wykonać tę czynność

Instalowanie systemu Windows 7 na komputerze z systemem Windows XP

Przejdź tutaj, aby uzyskać więcej informacji
Aby wykonać tę czynność

Instalowanie 32-bitowej wersji systemu Windows 7 na komputerze z 32-bitową wersją systemu Windows Vista

Przejdź tutaj, aby uzyskać więcej informacji
Aby wykonać tę czynność

Instalowanie 64-bitowej wersji systemu Windows 7 na komputerze z 32-bitową wersją systemu Windows Vista

Przejdź tutaj, aby uzyskać więcej informacji

Patrz sekcja „Instalowanie 64-bitowej wersji systemu Windows 7 na komputerze z 32-bitową wersją systemu Windows” w dalszej części tego tematu.

Aby wykonać tę czynność

Instalowanie 32-bitowej wersji systemu Windows 7 na komputerze z 64-bitową wersją systemu Windows Vista (rzadziej spotykane)

Przejdź tutaj, aby uzyskać więcej informacji
Aby wykonać tę czynność

Instalowanie 64-bitowej wersji systemu Windows 7 na komputerze z 64-bitową wersją systemu Windows Vista

Przejdź tutaj, aby uzyskać więcej informacji
Aby wykonać tę czynność

Instalowanie systemu Windows 7 na komputerze oraz formatowanie dysku twardego w trakcie instalacji

Przejdź tutaj, aby uzyskać więcej informacji

Patrz sekcja „Korzystanie z opcji instalacji Niestandardowa i formatowanie dysku twardego” w dalszej części tego tematu.

Aby wykonać tę czynność

Instalowanie systemu Windows 7 na komputerze bez systemu operacyjnego

Przejdź tutaj, aby uzyskać więcej informacji

Patrz sekcja „Korzystanie z opcji instalacji Niestandardowa w przypadku braku zainstalowanego systemu operacyjnego” w dalszej części tego tematu.

Aby wykonać tę czynność

Instalowanie systemu Windows 7 na komputerze bez stacji dysków DVD

Przejdź tutaj, aby uzyskać więcej informacji

Informacje dotyczące pobierania systemu Windows 7 i tworzenia dysku flash USB umożliwiającego zainstalowanie systemu Windows 7 można znaleźć w artykule Instalowanie systemu Windows 7 na komputerze typu netbook oraz w kolejnych sekcjach tego tematu.

Przed rozpoczęciem instalowania systemu Windows 7

Aby zaoszczędzić czas i uniknąć problemów w trakcie instalacji:

 • Znajdź klucz swojego produktu. Klucz produktu znajduje się na obudowie komputera lub na opakowaniu dysku instalacyjnego w pakiecie instalacyjnym systemu Windows albo w wiadomości e-mail z potwierdzeniem, jeśli system Windows 7 został kupiony i pobrany w trybie online. Nalepka z kluczem produktu wygląda tak:

  KLUCZ PRODUKTU: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

  Aby zobaczyć przykłady nalepek z kluczem produktu, przejdź do witryny firmy Microsoft w sieci Web.

 • Zapisz nazwę swojego komputera. Jeśli komputer jest obecnie połączony z siecią, jego nazwa może być potrzebna po zakończeniu instalowania systemu Windows 7. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Znajdowanie nazwy komputera.

 • Utwórz kupię zapasową swoich plików. Można wykonać kopię zapasową plików na zewnętrznym dysku twardym, dysku DVD lub CD albo w folderze sieciowym. Do utworzenia kopii zapasowej plików i ustawień zalecamy użycie programu Łatwy transfer w systemie Windows. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony sieci Web dotyczącej programu Łatwy transfer w systemie Windows.

 • Pobierz i uruchom bezpłatne narzędzie Doradca uaktualnienia systemu Windows 7. Pomoże ono w znalezieniu potencjalnych problemów dotyczących zgodności ze sprzętem, urządzeniami lub programami na komputerze, które mogą mieć wpływ na instalację systemu Windows 7. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź na stronę sieci Web dotyczącą Doradcy uaktualnienia systemu Windows 7.

 • Zdecyduj, czy ma zostać zainstalowana 32-bitowa, czy 64-bitowa wersja systemu Windows 7. Pakiet dysku instalacyjnego systemu Windows 7 zawiera 32-bitową i 64-bitową wersję systemu Windows 7. W przypadku pobierania systemu Windows 7 ze sklepu firmy Microsoft trzeba wybrać, czy ma zostać pobrana wersja 32-bitowa, czy 64-bitowa. Aby uzyskać informacje pomocne w wyborze wersji do zainstalowania, zobacz 32-bitowy i 64-bitowy system Windows: często zadawane pytania.

 • Uaktualnij program antywirusowy, uruchom go, a następnie wyłącz. Po zainstalowaniu systemu Windows pamiętaj o ponownym włączeniu programu antywirusowego lub zainstalowaniu nowego oprogramowania antywirusowego współpracującego z systemem Windows 7.

 • Połącz się z Internetem. Sprawdź, czy połączenie internetowe działa, aby móc uzyskać najnowsze aktualizacjeinstalacji, takie jak aktualizacje zabezpieczeń i aktualizacje sterowników, które mogą ułatwić proces instalacji. Połączenie z Internetem nie jest jednak niezbędne do zainstalowania systemu Windows 7.

Korzystanie z opcji instalacji Uaktualnienie

Po wybraniu opcji Uaktualnienie zostaną zachowane pliki, ustawienia i programy z bieżącej wersji systemu Windows. Aby dowiedzieć się, które wersje systemu Windows mogą zostać uaktualnione do systemu Windows 7, przejdź do artykułu Uaktualnianie do systemu Windows 7: często zadawane pytania w witrynie sieci Web systemu Windows.

Uwagi

 • Jeśli podczas logowania na komputerze jest używany czytnik linii papilarnych lub inne urządzenie biometryczne, należy przed uaktualnieniem zanotować hasło. Podczas pierwszego użycia systemu Windows 7 po uaktualnieniu należy się zalogować, wpisując nazwę użytkownika i hasło.

 • Niektóre programy, takie jak Poczta systemu Windows i Outlook Express, nie są już częścią systemu Windows 7. Jeśli do obsługi poczty e-mail był używany program Poczta systemu Windows lub Outlook Express, musisz zainstalować nowy program pocztowy po zakończeniu instalowania systemu Windows 7, aby czytać, wysyłać i odbierać wiadomości e-mail. Aby uzyskać więcej informacji o dostępnych programach, przejdź do artykułu Szukasz programu Poczta systemu Windows? w witrynie sieci Web systemu Windows.

Aby zainstalować system Windows 7 przy użyciu opcji Uaktualnienie

 1. Włącz komputer, uruchamiając normalnie system Windows. (W celu dokonania uaktualnienia nie można uruchamiać komputera — wykonywać jego rozruchu — z nośnika instalacyjnego systemu Windows 7).

 2. Po uruchomieniu systemu Windows wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Jeśli system Windows 7 został pobrany, przejdź do pobranego pliku instalacyjnego i kliknij go dwukrotnie.

  • Jeśli dysponujesz dyskiem instalacyjnym systemu Windows 7, włóż go do komputera. Instalator powinien zostać uruchomiony automatycznie. Jeśli tak się nie stanie, kliknij przycisk StartObraz przycisku Start, kliknij pozycję Komputer, kliknij dwukrotnie stację dysków DVD, aby otworzyć dysk instalacyjny systemu Windows 7, a następnie kliknij dwukrotnie plik setup.exe.
  • Jeśli pliki instalacyjne systemu Windows 7 zostały pobrane na dysk flash USB, podłącz ten dysk do komputera. Instalator powinien zostać uruchomiony automatycznie. Jeśli tak się nie stanie, kliknij przycisk StartObraz przycisku Start, kliknij pozycję Komputer, kliknij dwukrotnie dysk, a następnie kliknij dwukrotnie plik setup.exe.
 3. Na stronie Instalowanie systemu Windows kliknij polecenie Zainstaluj teraz.

 4. Zalecamy, aby na stronie Pobierz ważne aktualizacje do zainstalowania pobrać najnowsze aktualizacje, co pomoże w zapewnieniu prawidłowego przebiegu instalacji i ochronie komputera przed zagrożeniami bezpieczeństwa. Do uzyskania aktualizacji instalacji niezbędne jest połączenie internetowe.

 5. Na stronie Przeczytaj postanowienia licencyjne kliknij opcję Akceptuję postanowienia licencyjne, jeśli akceptujesz te postanowienia, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. Na stronie Jakiego typu instalację chcesz wykonać? kliknij opcję Uaktualnienie, aby rozpocząć uaktualnianie. Może zostać wyświetlony raport dotyczący zgodności.

  Obraz strony Jakiego typu instalację chcesz wykonać?
  Strona Jakiego typu instalację chcesz wykonać?
 7. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć instalowanie systemu Windows 7.

Uwaga

Aby udostępnić drukarki

Jeśli w systemie Windows Vista udostępniano drukarki, należy udostępnić je ponownie, wykonując poniższe instrukcje:

 1. Kliknij przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie kliknij pozycję Urządzenia i drukarki.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy drukarkę, którą chcesz udostępnić, a następnie kliknij polecenie Właściwości drukarki.

 3. Na karcie Udostępnianie zaznacz pole wyboru Udostępnij tę drukarkę, a następnie kliknij przycisk OK.

  Jeśli inne komputery wciąż nie mogą uzyskać dostępu do drukarki, usuń ją z innych komputerów, a następnie dodaj ją ponownie.

Korzystanie z opcji instalacji Niestandardowa bez formatowania dysku twardego

Opcja Niestandardowa umożliwia zainstalowanie nowej kopii systemu Windows 7 na wybranej partycji. Powoduje to usunięcie plików, programów i ustawień użytkownika.

Utwórz kopię zapasową wszystkich plików i ustawień, które chcesz zachować, aby można było je przywrócić po zakończeniu instalacji. Programy będzie trzeba zainstalować ponownie, więc przygotuj dyski instalacyjne i klucze produktów programów, których chcesz używać w systemie Windows 7, lub pliki instalacyjne programów pobranych z Internetu.

Uwagi

 • Niektóre programy, takie jak Poczta systemu Windows i Outlook Express, nie są już częścią systemu Windows 7. Jeśli do obsługi poczty e-mail był używany program Poczta systemu Windows lub Outlook Express, musisz zainstalować nowy program pocztowy po zakończeniu instalowania systemu Windows 7, aby czytać, wysyłać i odbierać wiadomości e-mail. Aby uzyskać więcej informacji o dostępnych programach, przejdź do artykułu Szukasz programu Poczta systemu Windows? w witrynie sieci Web systemu Windows.

 • Jeśli obecnie jest zainstalowana 64-bitowa wersja systemu Windows i planowane jest zainstalowanie 32-bitowej wersji systemu Windows 7, programy zaprojektowane do działania tylko w systemie 64-bitowym mogą nie działać. Więcej informacji można uzyskać w witrynie sieci Web producenta oprogramowania lub w Centrum zgodności systemu Windows 7, w którym można wyszukać sprzęt i oprogramowanie sprawdzone pod względem zgodności z 32- i 64-bitowymi wersjami systemu Windows 7.

 • Jeśli dysk twardy nie zostanie sformatowany podczas instalacji, pliki danych są zapisywane w folderze Windows.old na partycji, na której zainstalowano system Windows 7. Mimo to należy wykonać kopię zapasową plików. Dostęp do zaszyfrowanych plików danych może być niemożliwy po zainstalowaniu systemu Windows 7. Jeśli wykonano kopię zapasową plików danych, a następnie przywrócono je po zainstalowaniu systemu Windows 7, folder Windows.old można usunąć.

Aby zainstalować system Windows 7 przy użyciu opcji Niestandardowa bez formatowania dysku twardego

 1. Włącz komputer, uruchamiając normalnie system Windows, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli system Windows 7 został pobrany, przejdź do pobranego pliku instalacyjnego i kliknij go dwukrotnie.

  • Jeśli dysponujesz dyskiem instalacyjnym systemu Windows 7, włóż go do komputera. Instalator powinien zostać uruchomiony automatycznie. Jeśli tak się nie stanie, kliknij przycisk StartObraz przycisku Start, kliknij pozycję Komputer, kliknij dwukrotnie stację dysków DVD, aby otworzyć dysk instalacyjny systemu Windows 7, a następnie kliknij dwukrotnie plik setup.exe.
  • Jeśli pliki instalacyjne systemu Windows 7 zostały pobrane na dysk flash USB, podłącz ten dysk do komputera. Instalator powinien zostać uruchomiony automatycznie. Jeśli tak się nie stanie, kliknij przycisk StartObraz przycisku Start, kliknij pozycję Komputer, kliknij dwukrotnie dysk, a następnie kliknij dwukrotnie plik setup.exe.
 2. Na stronie Instalowanie systemu Windows postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, a następnie kliknij polecenie Zainstaluj teraz.

 3. Zalecamy, aby na stronie Pobierz ważne aktualizacje do zainstalowania pobrać najnowsze aktualizacje, co pomoże w zapewnieniu prawidłowego przebiegu instalacji i ochronie komputera przed zagrożeniami bezpieczeństwa. Do uzyskania aktualizacji instalacji niezbędne jest połączenie internetowe.

 4. Na stronie Przeczytaj postanowienia licencyjne kliknij opcję Akceptuję postanowienia licencyjne, jeśli akceptujesz te postanowienia, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Na stronie Jakiego typu instalację chcesz wykonać? kliknij opcję Niestandardowa.

 6. Na stronie Gdzie chcesz zainstalować system Windows? wybierz partycję zawierającą poprzednią wersję systemu Windows (jest to często partycja C: dysku twardego), a następnie kliknij przycisk Dalej.

 7. W oknie dialogowym Windows.old kliknij przycisk OK.

 8. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby ukończyć instalowanie systemu Windows 7, w tym także nazwać komputer i skonfigurować początkowe konto użytkownika.

Uwaga

Korzystanie z opcji instalacji Niestandardowa i formatowanie dysku twardego

Sformatowanie dysku twardego podczas instalacji niestandardowej systemu Windows 7 powoduje trwałe usunięcie wszystkich danych znajdujących się na formatowanej partycji, w tym plików, ustawień i programów.

Utwórz kopię zapasową wszystkich plików i ustawień, które chcesz zachować, aby można było je przywrócić po zakończeniu instalacji. Programy będzie trzeba zainstalować ponownie, więc przygotuj dyski instalacyjne i klucze produktów programów, których chcesz używać w systemie Windows 7, lub pliki instalacyjne programów pobranych z Internetu.

Uwagi

 • W przypadku używania wersji uaktualniającej systemu Windows 7 do ponownego sformatowania dysku twardego przed zainstalowaniem systemu Windows 7 nie należy korzystać z programu innego producenta. Zamiast tego należy wykonać instrukcje zamieszczone w tej sekcji.

 • Niektóre programy, takie jak Poczta systemu Windows i Outlook Express, nie są już częścią systemu Windows 7. Jeśli do obsługi poczty e-mail był używany program Poczta systemu Windows lub Outlook Express, musisz zainstalować nowy program pocztowy po zakończeniu instalowania systemu Windows 7, aby czytać, wysyłać i odbierać wiadomości e-mail. Aby uzyskać więcej informacji o dostępnych programach, przejdź do artykułu Szukasz programu Poczta systemu Windows? w witrynie sieci Web systemu Windows.

 • Jeśli obecnie jest zainstalowana 64-bitowa wersja systemu Windows i planowane jest zainstalowanie 32-bitowej wersji systemu Windows 7, programy zaprojektowane do działania tylko w systemie 64-bitowym mogą nie działać. Więcej informacji można uzyskać w witrynie sieci Web producenta oprogramowania lub w Centrum zgodności systemu Windows 7, w którym można wyszukać sprzęt i oprogramowanie sprawdzone pod względem zgodności z 32- i 64-bitowymi wersjami systemu Windows 7.

Aby zainstalować system Windows 7 przy użyciu opcji Niestandardowa i sformatować dysk twardy

Aby sformatować dysk twardy podczas instalacji systemu Windows 7, uruchom komputer (przeprowadź rozruch) przy użyciu dysku instalacyjnego systemu Windows 7 lub dysku flash USB.

 1. Włącz komputer, uruchamiając system Windows w zwykły sposób, włóż dysk instalacyjny systemu Windows 7 lub podłącz dysk flash USB, a następnie wyłącz komputer.

 2. Uruchom ponownie komputer.

 3. Kiedy zostanie wyświetlony monit, naciśnij dowolny klawisz, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

 4. Na stronie Instalowanie systemu Windows określ język i inne preferencje, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Jeśli strona Instalowanie systemu Windows nie zostanie wyświetlona ani nie zostanie wyświetlony monit o naciśnięcie dowolnego klawisza, może być konieczna zmiana ustawień systemowych. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz Uruchamianie komputera z dysku instalacyjnego systemu Windows 7 lub dysku flash USB.

 5. Na stronie Przeczytaj postanowienia licencyjne kliknij opcję Akceptuję postanowienia licencyjne, jeśli akceptujesz te postanowienia, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. Na stronie Jakiego typu instalację chcesz wykonać? kliknij opcję Niestandardowa.

 7. Na stronie Gdzie chcesz zainstalować system Windows? kliknij pozycję Opcje dysku (zaawansowane).

 8. Kliknij partycję, którą chcesz zmienić, kliknij żądaną opcję formatowania, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

 9. Po zakończeniu formatowania kliknij przycisk Dalej.

 10. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby ukończyć instalowanie systemu Windows 7, w tym także nazwać komputer i skonfigurować początkowe konto użytkownika.

Uwagi

Korzystanie z opcji instalacji Niestandardowa w przypadku braku zainstalowanego systemu operacyjnego

Opcja Niestandardowa umożliwia zainstalowanie nowej kopii systemu Windows 7 na wybranej partycji. Powoduje to usunięcie plików, programów i ustawień użytkownika. Jeśli na partycji znajdują się jakieś pliki, przed przystąpieniem do dalszych czynności wykonaj ich kopię zapasową.

Aby zainstalować system Windows 7 na komputerze bez systemu operacyjnego

W tym celu należy uruchomić komputer (przeprowadzić rozruch) przy użyciu dysku instalacyjnego systemu Windows 7 lub dysku flash USB.

 1. Włącz komputer, włóż dysk instalacyjny systemu Windows 7 lub podłącz dysk flash USB, a następnie wyłącz komputer.

 2. Uruchom ponownie komputer.

 3. Kiedy zostanie wyświetlony monit, naciśnij dowolny klawisz, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

 4. Na stronie Instalowanie systemu Windows określ język i inne preferencje, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Jeśli strona Instalowanie systemu Windows nie zostanie wyświetlona ani nie zostanie wyświetlony monit o naciśnięcie dowolnego klawisza, może być konieczna zmiana ustawień systemowych. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz Uruchamianie komputera z dysku instalacyjnego systemu Windows 7 lub dysku flash USB.

 5. Na stronie Przeczytaj postanowienia licencyjne kliknij opcję Akceptuję postanowienia licencyjne, jeśli akceptujesz te postanowienia, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. Na stronie Jakiego typu instalację chcesz wykonać? kliknij opcję Niestandardowa.

 7. Na stronie Gdzie chcesz zainstalować system Windows? wybierz partycję, na której chcesz zainstalować system Windows 7, a jeśli żadne partycje nie są wymienione, kliknij pozycję Nieprzydzielone miejsce, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe z informacją, że system Windows może utworzyć dodatkowe partycje dla plików systemowych lub z informacją, że wybrana partycja może zawierać pliki odzyskiwania lub inne pliki dostarczone przez producenta komputera, kliknij przycisk OK.

 8. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby ukończyć instalowanie systemu Windows 7, w tym także nazwać komputer i skonfigurować początkowe konto użytkownika.

Uwagi

Instalowanie 64-bitowej wersji systemu Windows 7 na komputerze z 32-bitową wersją systemu Windows

Zanim rozpoczniesz, upewnij się, że na komputerze można uruchomić 64-bitową wersję systemu Windows. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz 32-bitowy i 64-bitowy system Windows: często zadawane pytania.

Opcja Niestandardowa umożliwia zainstalowanie nowej kopii systemu Windows 7 na wybranej partycji. Powoduje to usunięcie plików, programów i ustawień użytkownika.

Utwórz kopię zapasową wszystkich plików i ustawień, które chcesz zachować, aby można było je przywrócić po zakończeniu instalacji. Programy będzie trzeba zainstalować ponownie, więc przygotuj dyski instalacyjne i klucze produktów programów, których chcesz używać w systemie Windows 7, lub pliki instalacyjne programów pobranych z Internetu.

Uwagi

 • Niektóre programy, takie jak Poczta systemu Windows i Outlook Express, nie są już częścią systemu Windows 7. Jeśli do obsługi poczty e-mail był używany program Poczta systemu Windows lub Outlook Express, musisz zainstalować nowy program pocztowy po zakończeniu instalowania systemu Windows 7, aby czytać, wysyłać i odbierać wiadomości e-mail. Aby uzyskać więcej informacji o dostępnych programach, przejdź do artykułu Szukasz programu Poczta systemu Windows? w witrynie sieci Web systemu Windows.

 • Jeśli dysk twardy nie zostanie sformatowany podczas instalacji, pliki danych są zapisywane w folderze Windows.old na partycji, na której zainstalowano system Windows 7. Mimo to należy wykonać kopię zapasową plików. Dostęp do zaszyfrowanych plików danych może być niemożliwy po zainstalowaniu systemu Windows 7. Jeśli wykonano kopię zapasową plików danych, a następnie przywrócono je po zainstalowaniu systemu Windows 7, folder Windows.old można usunąć.

Aby zainstalować 64-bitową wersję systemu Windows 7 na komputerze z 32-bitową wersją systemu Windows

W tym celu należy uruchomić komputer (przeprowadzić rozruch) przy użyciu dysku instalacyjnego systemu Windows 7 lub dysku flash USB.

 1. Włącz komputer, uruchamiając system Windows w zwykły sposób, włóż dysk instalacyjny systemu Windows 7 lub podłącz dysk flash USB, a następnie wyłącz komputer.

 2. Uruchom ponownie komputer.

 3. Kiedy zostanie wyświetlony monit, naciśnij dowolny klawisz, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

 4. Na stronie Instalowanie systemu Windows określ język i inne preferencje, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Jeśli strona Instalowanie systemu Windows nie zostanie wyświetlona ani nie zostanie wyświetlony monit o naciśnięcie dowolnego klawisza, może być konieczna zmiana ustawień systemowych. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz Uruchamianie komputera z dysku instalacyjnego systemu Windows 7 lub dysku flash USB.

 5. Na stronie Przeczytaj postanowienia licencyjne kliknij opcję Akceptuję postanowienia licencyjne, jeśli akceptujesz te postanowienia, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. Na stronie Jakiego typu instalację chcesz wykonać? kliknij opcję Niestandardowa.

 7. Na stronie Gdzie chcesz zainstalować system Windows? wybierz partycję zawierającą poprzednią wersję systemu Windows (jest to często partycja C: dysku twardego), a następnie kliknij przycisk Dalej.

 8. W oknie dialogowym Windows.old kliknij przycisk OK.

 9. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby ukończyć instalowanie systemu Windows 7, w tym także nazwać komputer i skonfigurować początkowe konto użytkownika.

Uwaga

Ponowne instalowanie systemu Windows 7

System Windows 7 można zainstalować ponownie przy użyciu apletu Odzyskiwanie dostępnego w Panelu sterowania w obszarze Zaawansowane metody odzyskiwania. Powoduje to ponowne zainstalowanie systemu Windows 7 przy użyciu obrazu odzyskiwania dostarczonego przez producenta komputera lub oryginalnych plików instalacyjnych systemu Windows 7. Konieczne będzie ponowne zainstalowanie wszystkich dodanych programów i przywrócenie wszystkich plików użytkowników z kopii zapasowej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wybieranie zaawansowanej metody odzyskiwania.

Jeśli system Windows 7 w ogóle nie działa, możesz ponownie zainstalować system Windows, korzystając z oryginalnego dysku instalacyjnego systemu Windows 7. W tym celu wykonaj instrukcje przedstawione w sekcji „Korzystanie z opcji instalacji Niestandardowa i formatowanie dysku twardego” wcześniej w tym temacie.

Uwaga

 • Przed rozpoczęciem ponownej instalacji systemu Windows 7 należy w miarę możliwości utworzyć kopię zapasową plików użytkowników, nawet jeśli system Windows 7 będzie ponownie instalowany na partycji dysku twardego, a pliki osobiste znajdują się na osobnej partycji. Na przykład po ponownym zainstalowaniu systemu Windows uzyskanie dostępu do plików zaszyfrowanych może nie być możliwe. Instalacja niestandardowa zastępuje obecnie używaną wersję systemu Windows 7 i wszystkie pliki osobiste.

Aktywowanie systemu Windows 7

Aby dowiedzieć się, jak należy aktywować system Windows 7, zobacz Aktywowanie systemu Windows 7 na tym komputerze. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Aktywowanie systemu Windows 7: często zadawane pytania.

Identyfikator artykułu: MSW700061Potrzebujesz dodatkowej pomocy?