Jak sprawdzić, czy komputer ma aktualne oprogramowanie?


Komputer ma aktualne oprogramowanie, jeśli zostały zainstalowane najnowsze aktualizacje systemu Windows i używanych programów. Aby sprawdzić aktualizacje systemu Windows, wykonaj następujące kroki:

  1. Otwórz okno usługi Windows Update, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz Update, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Windows Update.

  2. W lewym okienku kliknij pozycję Wyszukaj aktualizacje, a następnie poczekaj, aż system Windows sprawdzi, czy są dostępne najnowsze aktualizacje dla tego komputera.

  3. Jeśli zostaną znalezione jakiekolwiek aktualizacje, kliknij opcję Zainstaluj aktualizacje.

Mogą zostać wyświetlone zarówno ważne, jak i opcjonalne aktualizacje. Jeśli w przypadku dostępności samych aktualizacji opcjonalnych przycisk Zainstaluj aktualizacje nie jest widoczny, kliknij pozycję Dostępne są aktualizacje opcjonalne, wybierz żądane aktualizacje i kliknij przycisk OK.

Uwaga

  • Jeśli dostępne są pakiety językowe, należy zainstalować tylko te odpowiadające używanym językom.

Ważne aktualizacje służą poprawie zabezpieczeń systemu Windows oraz komputera i należy je instalować. Opcjonalne aktualizacje to często zaktualizowane sterowniki urządzeń lub aktualizacje programów niemające krytycznego znaczenia dla działania tych urządzeń czy programów. Opcjonalne sterowniki można zainstalować, jeśli rozszerzają funkcjonalność (na przykład o dodatkowe języki) lub jeśli występują problemy z istniejącym urządzeniem bądź programem. Aby uzyskać więcej informacji o aktualizacjach zabezpieczeń, zobacz temat Uzyskiwanie aktualizacji zabezpieczeń systemu Windows.

Aby sprawdzić aktualizacje innych programów i urządzeń, które nie są wyświetlane w usłudze Windows Update, należy odwiedzić witrynę sieci Web wydawcy oprogramowania lub producenta.

Porady

  • Aby uzyskać jednocześnie aktualizacje systemu Windows i innych programów firmy Microsoft, w tym aktualizacje pakietu Microsoft Office (obejmującego programy Word, Outlook, Excel, PowerPoint itd.) oraz nowe oprogramowanie firmy Microsoft: w lewym okienku okna usługi Windows Update kliknij pozycję Zmień ustawienia. Następnie w obszarze Microsoft Update zaznacz pole wyboru Znajdź aktualizacje produktów firmy Microsoft i wyszukaj nowe opcjonalne oprogramowanie firmy Microsoft, gdy aktualizuję system Windows. Jeśli korzystasz już z usługi Microsoft Update, która współpracuje z funkcją automatycznego aktualizowania systemu Windows, aplet Windows Update zostanie otwarty automatycznie, ukazując stan aktualizacji.

  • Niektóre programy, na przykład programy antywirusowe lub programy monitorujące programy szpiegujące, udostępniają łącze służące do sprawdzania dostępności aktualizacji z poziomu danego programu lub oferują usługi subskrypcji, w ramach których użytkownik może być powiadamiany, gdy są dostępne nowe aktualizacje. Dobrze jest najpierw sprawdzać aktualizacje programów związanych z zabezpieczeniami, a następnie aktualizacje dla najczęściej używanych programów lub urządzeń. Jeśli jest używana usługa Windows Defender, zobacz temat Regularne aktualizowanie definicji usługi Windows Defender, aby uzyskać więcej informacji.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?