Skróty klawiaturowe to kombinacje dwóch lub większej liczby klawiszy, które umożliwiają wykonywanie zadań wymagających zwykle użycia myszy lub innego urządzenia wskazującego. Skróty klawiaturowe ułatwiają pracę z komputerem, pozwalając zaoszczędzić czas i wysiłek podczas korzystania z systemu Windows i innych aplikacji.

Większość aplikacji udostępnia ponadto klawisze skrótów, które mogą ułatwić pracę z menu i innymi poleceniami. Klawisze skrótów można znaleźć w menu aplikacji. Jeśli w menu znajduje się podkreślona litera wyrazu, oznacza to zwykle, że naciśnięcie klawisza Alt w połączeniu z tą literą ma taki sam skutek co kliknięcie tego elementu menu. W przypadku korzystania z klawiatury dotykowej można też wyświetlić niektóre skróty po naciśnięciu klawisza Ctrl.

Naciśnięcie klawisza Alt w niektórych aplikacjach, takich jak Paint i WordPad, powoduje wyświetlenie poleceń z przypisanymi dodatkowymi klawiszami, które można nacisnąć w celu użycia tych poleceń.

Uwaga

Korzystanie z systemu Windows

Pokaż wszystkie

Główne skróty klawiaturowe

Poniższa tabela zawiera często używane skróty klawiaturowe w systemach Windows 8.1 i Windows RT 8.1.

Klawisz
Cel

Ctrl+C (lub Ctrl+Insert)

Skopiowanie zaznaczonego elementu

Ctrl+X

Wycięcie zaznaczonego elementu

Ctrl+V (lub Shift+Insert)

Wklejenie zaznaczonego elementu

Ctrl+Z

Cofnięcie akcji

Klawisze ALT+TAB

Przełączanie między otwartymi aplikacjami (oprócz aplikacji klasycznych)

Alt+F4

Zamknięcie aktywnego elementu lub zakończenie pracy z aktywną aplikacją

Klawisz logo Windows Klawisz logo Windows +L

Zablokowanie komputera lub przełączenie użytkowników

Klawisz logo Windows Klawisz logo Windows +D

Wyświetlenie lub ukrycie pulpitu

Nowe skróty klawiaturowe

Poniższa tabela zawiera nowe skróty klawiaturowe, których można używać w systemie Windows.

Klawisz Cel
Klawisz
Klawisz logo Windows‌ Klawisz logo Windowsi rozpoczęcie wpisywanie tekstu
Cel

Wyszukanie informacji na komputerze

Klawisz

Ctrl+plus (+) lub Ctrl+minus (-)

Cel

Powiększenie lub pomniejszenie dużej liczby elementów, na przykład aplikacji przypiętych do ekranu startowego

Klawisz

Ctrl+kółko przewijania

Cel

Powiększenie lub pomniejszenie dużej liczby elementów, na przykład aplikacji przypiętych do ekranu startowego

Klawisz
Klawisz logo Windows ‌ Klawisz logo Windows+C
Cel

Otwarcie paneli

W aplikacji otwarcie poleceń dla tej aplikacji

Klawisz
Klawisz logo Windows ‌ Klawisz logo Windows+F
Cel

Otwarcie panelu Wyszukiwanie w celu wyszukania plików

Klawisz
Klawisz logo Windows ‌ Klawisz logo Windows+H
Cel

Otwarcie panelu Wyszukiwanie

Klawisz
Klawisz logo Windows ‌ Klawisz logo Windows+I
Cel

Otwarcie panelu Ustawienia

Klawisz
Klawisz logo Windows ‌ Klawisz logo Windows+K
Cel

Otwarcie panelu Urządzenia

Klawisz
Klawisz logo Windows ‌ Klawisz logo Windows+O
Cel

Zablokowanie orientacji ekranu (pionowej lub poziomej)

Klawisz
Klawisz logo Windows ‌ Klawisz logo Windows+Q
Cel

Otwarcie panelu Wyszukiwanie w celu wyszukiwania wszędzie lub w otwartej aplikacji (jeśli obsługuje ona wyszukiwanie w aplikacji)

Klawisz
Klawisz logo Windows Klawisz logo Windows +S
Cel

Otwarcie panelu Wyszukiwanie w celu wyszukiwania w systemie Windows i sieci Web

Klawisz
Klawisz logo Windows ‌ Klawisz logo Windows+W
Cel

Otwarcie panelu Wyszukiwanie w celu wyszukania ustawień

Klawisz
Klawisz logo Windows ‌ Klawisz logo Windows+Z
Cel

Wyświetlenie poleceń dostępnych w aplikacji

Uwaga

  • Niektóre ustawienia i opcje aplikacji można też wyświetlić, przechodząc po otwarciu tej aplikacji do panelu Ustawienia.

Klawisz
Klawisz logo Windows ‌ Klawisz logo Windows+spacja
Cel

Przełączenie języka i układu klawiatury

Klawisz
Klawisz logo Windows ‌ Klawisz logo Windows+Ctrl+spacja
Cel

Przywrócenie poprzednio wybranych ustawień wprowadzania

Klawisz
Klawisz logo Windows ‌ Klawisz logo Windows+Tab
Cel

Cykliczne przechodzenie między ostatnio używanymi aplikacjami (oprócz aplikacji klasycznych)

Klawisz
Klawisz logo Windows ‌ Klawisz logo Windows+Ctrl+Tab
Cel

Cykliczne przechodzenie między ostatnio używanymi aplikacjami (oprócz aplikacji klasycznych)

Klawisz
Klawisz logo Windows ‌ Klawisz logo Windows+Shift+Tab
Cel

Cykliczne przechodzenie między ostatnio używanymi aplikacjami (oprócz aplikacji klasycznych) w odwrotnej kolejności

Klawisz
Klawisz logo Windows ‌ Klawisz logo Windows+Shift+kropka (.)
Cel

Przyciągnięcie aplikacji do lewej

Klawisz
Klawisz logo Windows ‌ Klawisz logo Windows+kropka (.)
Cel

Cykliczne przechodzenie między otwartymi aplikacjami

Klawisz

Esc

Cel

Zatrzymanie lub zakończenie bieżącego zadania

Ogólne skróty klawiaturowe

Poniższa tabela zawiera ogólne skróty klawiaturowe, których można używać w systemie Windows.

Klawisz Cel
Klawisz

F1

Cel

Wyświetlenie Pomocy

Klawisz

F2

Cel

Zmiana nazwy wybranego elementu

Klawisz

F3

Cel

Wyszukanie pliku lub folderu

Klawisz

F4

Cel

Wyświetlenie listy paska adresu w Eksploratorze plików

Klawisz

F5

Cel

Odświeżenie aktywnego okna

Klawisz

F6

Cel

Cykliczne przechodzenie między elementami okna lub pulpitu

Klawisz

F10

Cel

Uaktywnienie paska menu w aktywnej aplikacji

Klawisz

Alt+F4

Cel

Zamknięcie aktywnego elementu lub zakończenie pracy z aktywną aplikacją

Klawisz

Alt+Esc

Cel

Cykliczne przechodzenie między elementami w kolejności, w jakiej zostały otwarte

Klawisz

Alt+podkreślona litera

Cel

Wykonanie polecenia dla danej litery

Klawisz

Alt+Enter

Cel

Wyświetlenie właściwości wybranego elementu

Klawisz

Alt+Spacja

Cel

Otwarcie menu skrótów aktywnego okna

Klawisz

Alt+strzałka w lewo

Cel

Wstecz

Klawisz

Alt+strzałka w prawo

Cel

Dalej

Klawisz

Alt+Page Up

Cel

Przejście o jeden ekran w górę

Klawisz

Alt+Page Down

Cel

Przejście o jeden ekran w dół

Klawisz

Klawisze ALT+TAB

Cel

Przełączanie między otwartymi aplikacjami (oprócz aplikacji klasycznych)

Klawisz

Ctrl+F4

Cel

Zamknięcie aktywnego dokumentu (w aplikacjach umożliwiających jednoczesne otwieranie wielu dokumentów)

Klawisz

Ctrl+A

Cel

Zaznaczenie wszystkich elementów w dokumencie lub oknie

Klawisz

Ctrl+C (lub Ctrl+Insert)

Cel

Skopiowanie zaznaczonego elementu

Klawisz

Ctrl+D (lub Delete)

Cel

Usunięcie zaznaczonego elementu i przeniesienie go do Kosza

Klawisz

Ctrl+R (lub F5)

Cel

Odświeżenie aktywnego okna

Klawisz

Ctrl+V (lub Shift+Insert)

Cel

Wklejenie zaznaczonego elementu

Klawisz

Ctrl+X

Cel

Wycięcie zaznaczonego elementu

Klawisz

Ctrl+Y

Cel

Ponowne wykonanie akcji

Klawisz

Ctrl+Z

Cel

Cofnięcie akcji

Klawisz

Ctrl+plus (+) lub Ctrl+minus (-)

Cel

Powiększenie lub pomniejszenie dużej liczby elementów, na przykład aplikacji przypiętych do ekranu startowego

Klawisz

Ctrl+kółko przewijania myszy

Cel

Zmiana rozmiaru ikon pulpitu albo powiększenie lub pomniejszenie dużej liczby elementów, na przykład aplikacji przypiętych do ekranu startowego

Klawisz

Ctrl+strzałka w prawo

Cel

Przeniesienie kursora na początek następnego wyrazu

Klawisz

Ctrl+strzałka w lewo

Cel

Przeniesienie kursora na początek poprzedniego wyrazu

Klawisz

Ctrl+strzałka w dół

Cel

Przeniesienie kursora na początek następnego akapitu

Klawisz

Ctrl+strzałka w górę

Cel

Przeniesienie kursora na początek poprzedniego akapitu

Klawisz

Ctrl+Alt+Tab

Cel

Przełączanie między wszystkimi otwartymi aplikacjami przy użyciu klawiszy strzałek

Klawisz

Ctrl+klawisz strzałki (w celu przejścia do elementu)+spacja

Cel

Zaznaczenie wielu pojedynczych elementów w oknie lub na pulpicie

Klawisz

Ctrl+Shift z klawiszem strzałki

Cel

Zaznaczenie bloku tekstu

Klawisz

Ctrl+Esc

Cel

Otwarcie ekranu startowego

Klawisz

Ctrl+Shift+Esc

Cel

Otwarcie Menedżera zadań

Klawisz

Ctrl+Shift

Cel

Przełączenie układu klawiatury, gdy jest dostępnych wiele układów klawiatury

Klawisz

Ctrl+Spacja

Cel

Włączenie lub wyłączenie edytora IME (Input Method Editor) dla języka chińskiego

Klawisz

Shift+F10

Cel

Wyświetlenie menu skrótów wybranego elementu

Klawisz

Shift z dowolnym klawiszem strzałki

Cel

Zaznaczenie kilku elementów w oknie lub na pulpicie albo zaznaczenie tekstu w dokumencie

Klawisz

Shift+Delete

Cel

Usunięcie zaznaczonego elementu bez przenoszenia go najpierw do Kosza

Klawisz

Strzałka w prawo

Cel

Otwarcie następnego menu z prawej strony lub otwarcie podmenu

Klawisz

Strzałka w lewo

Cel

Otwarcie następnego menu z lewej strony lub zamknięcie podmenu

Klawisz

Esc

Cel

Zatrzymanie lub opuszczenie bieżącego zadania

Skróty klawiaturowe z klawiszem logo Windows

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe, w których jest używany klawisz logo Windows Klawisz logo Windows.
Klawisz Cel
Klawisz
Klawisz logo Windows Klawisz logo Windows +F1
Cel

Otwarcie Pomocy i obsługi technicznej systemu Windows

Klawisz
Klawisz logo Windows Klawisz logo Windows
Cel

Wyświetlenie lub ukrycie ekranu startowego

Klawisz
Klawisz logo Windows Klawisz logo Windows +B
Cel

Ustawienie fokusu w obszarze powiadomień

Klawisz
Klawisz logo Windows Klawisz logo Windows +C
Cel

Otwarcie paneli

Klawisz
Klawisz logo Windows Klawisz logo Windows +D
Cel

Wyświetlenie lub ukrycie pulpitu

Klawisz
Klawisz logo Windows Klawisz logo Windows +E
Cel

Otwarcie Eksploratora plików

Klawisz
Klawisz logo Windows Klawisz logo Windows +F
Cel

Otwarcie panelu Wyszukiwanie w celu wyszukania plików

Klawisz
Klawisz logo Windows Klawisz logo Windows +H
Cel

Otwarcie panelu Wyszukiwanie

Klawisz
Klawisz logo Windows Klawisz logo Windows +I
Cel

Otwarcie panelu Ustawienia

Klawisz
Klawisz logo Windows Klawisz logo Windows +K
Cel

Otwarcie panelu Urządzenia

Klawisz
Klawisz logo Windows Klawisz logo Windows +L
Cel

Zablokowanie komputera lub przełączenie użytkowników

Klawisz
Klawisz logo Windows Klawisz logo Windows +M
Cel

Zminimalizowanie wszystkich okien

Klawisz
Klawisz logo Windows Klawisz logo Windows +O
Cel

Zablokowanie orientacji urządzenia

Klawisz
Klawisz logo Windows Klawisz logo Windows +P
Cel

Wybranie trybu wyświetlania prezentacji

Klawisz
Klawisz logo Windows Klawisz logo Windows +Q
Cel

Otwarcie panelu Wyszukiwanie w celu wyszukiwania wszędzie lub w otwartej aplikacji (jeśli obsługuje ona wyszukiwanie w aplikacji)

Klawisz
Klawisz logo Windows Klawisz logo Windows +R
Cel

Otwarcie okna dialogowego Uruchamianie

Klawisz
Klawisz logo Windows Klawisz logo Windows +S
Cel

Otwarcie panelu Wyszukiwanie w celu wyszukiwania w systemie Windows i sieci Web

Klawisz
Klawisz logo Windows Klawisz logo Windows +T
Cel

Cykliczne przechodzenie między aplikacjami na pasku zadań

Klawisz
Klawisz logo Windows Klawisz logo Windows +U
Cel

Otworzyć Centrum ułatwień dostępu

Klawisz
Klawisz logo Windows Klawisz logo Windows +V
Cel

Cykliczne przechodzenie między powiadomieniami

Klawisz
Klawisz logo Windows Klawisz logo Windows +Shift+V
Cel

Cykliczne przechodzenie między powiadomieniami w odwrotnej kolejności

Klawisz
Klawisz logo Windows Klawisz logo Windows +W
Cel

Otwarcie panelu Wyszukiwanie w celu wyszukania ustawień

Klawisz
Klawisz logo Windows Klawisz logo Windows +X
Cel

Otwarcie menu Szybkie łącza

Klawisz
Klawisz logo Windows Klawisz logo Windows +Z
Cel

Wyświetlenie poleceń dostępnych w aplikacji

Uwaga

  • Niektóre ustawienia i opcje aplikacji można też wyświetlić, przechodząc po otwarciu tej aplikacji do panelu Ustawienia.

Klawisz
Klawisz logo Windows Klawisz logo Windows +,
Cel

Tymczasowe wyświetlenie podglądu pulpitu

Klawisz
Klawisz logo Windows Klawisz logo Windows +Pause
Cel

Wyświetlenie okna dialogowego Właściwości systemu

Klawisz
Klawisz logo Windows Klawisz logo Windows +Ctrl+F
Cel

Wyszukanie komputerów (jeśli pracujesz w sieci)

Klawisz
Klawisz logo Windows Klawisz logo Windows +Shift+M
Cel

Przywrócenie zminimalizowanych okien na pulpit

Klawisz
Klawisz logo Windows Klawisz logo Windows +numer
Cel

Wyświetlenie pulpitu i uruchomienie aplikacji przypiętej do paska zadań na miejscu wskazywanym przez dany numer. Jeśli aplikacja już jest uruchomiona, nastąpi przełączenie do tej aplikacji.

Klawisz
Klawisz logo Windows Klawisz logo Windows +Shift+numer
Cel

Wyświetlenie pulpitu i uruchomienie nowego wystąpienia aplikacji przypiętej do paska zadań na miejscu wskazywanym przez dany numer

Klawisz
Klawisz logo Windows Klawisz logo Windows +Ctrl+numer
Cel

Wyświetlenie pulpitu i przełączenie do ostatnio aktywnego okna aplikacji przypiętej do paska zadań na miejscu wskazywanym przez dany numer

Klawisz
Klawisz logo Windows Klawisz logo Windows +Alt+numer
Cel

Wyświetlenie pulpitu i otwarcie listy szybkiego dostępu aplikacji przypiętej do paska zadań na miejscu wskazywanym przez dany numer

Klawisz
Klawisz logo Windows Klawisz logo Windows +Ctrl+Shift+numer
Cel

Wyświetlenie pulpitu i otwarcie nowego wystąpienia aplikacji znajdującej się na określonym miejscu paska zadań jako administrator

Klawisz
Klawisz logo Windows Klawisz logo Windows +Tab
Cel

Cykliczne przechodzenie między ostatnio używanymi aplikacjami (oprócz aplikacji klasycznych)

Klawisz
Klawisz logo Windows Klawisz logo Windows +Ctrl+Tab
Cel

Cykliczne przechodzenie między ostatnio używanymi aplikacjami (oprócz aplikacji klasycznych)

Klawisz
Klawisz logo Windows Klawisz logo Windows +Shift+Tab
Cel

Cykliczne przechodzenie między ostatnio używanymi aplikacjami (oprócz aplikacji klasycznych) w odwrotnej kolejności

Klawisz
Klawisz logo Windows Klawisz logo Windows +Ctrl+B
Cel

Przełączenie do aplikacji, która wyświetliła komunikat w obszarze powiadomień

Klawisz
Klawisz logo Windows Klawisz logo Windows +strzałka w górę
Cel

Zmaksymalizowanie okna

Klawisz
Klawisz logo Windows Klawisz logo Windows +strzałka w dół
Cel

Usunięcie bieżącej aplikacji z ekranu lub zminimalizowanie okna pulpitu

Klawisz
Klawisz logo Windows Klawisz logo Windows +strzałka w lewo
Cel

Zmaksymalizowanie aplikacji lub okna pulpitu do lewej strony ekranu

Klawisz
Klawisz logo Windows Klawisz logo Windows +strzałka w prawo
Cel

Zmaksymalizowanie aplikacji lub okna pulpitu do prawej strony ekranu

Klawisz
Klawisz logo Windows Klawisz logo Windows +Home
Cel

Zminimalizowanie wszystkich okien oprócz aktywnego okna pulpitu (kolejne naciśnięcie spowoduje przywrócenie wszystkich okien)

Klawisz
Klawisz logo Windows Klawisz logo Windows +Shift+strzałka w górę
Cel

Rozciągnięcie okna pulpitu między górną a dolną częścią ekranu

Klawisz
Klawisz logo Windows Klawisz logo Windows +Shift+strzałka w dół
Cel

Przywrócenie/zminimalizowanie aktywnych okien pulpitu w pionie, z zachowaniem szerokości

Klawisz
Klawisz logo Windows Klawisz logo Windows +Shift+strzałka w lewo lub strzałka w prawo
Cel

Przeniesienie aplikacji lub okna na pulpicie z jednego monitora na drugi

Klawisz
Klawisz logo Windows Klawisz logo Windows +Spacja
Cel

Przełączenie języka i układu klawiatury

Klawisz
Klawisz logo Windows Klawisz logo Windows +Ctrl+Spacja
Cel

Przywrócenie poprzednio wybranych ustawień wprowadzania

Klawisz
Klawisz logo Windows Klawisz logo Windows +Enter
Cel

Otwarcie aplikacji Narrator

Klawisz
Klawisz logo Windows Klawisz logo Windows +Shift+kropka (.)
Cel

Cykliczne przechodzenie między otwartymi aplikacjami

Klawisz
Klawisz logo Windows Klawisz logo Windows +kropka (.)
Cel

Cykliczne przechodzenie między otwartymi aplikacjami

Klawisz
Klawisz logo Windows Klawisz logo Windows +/
Cel

Zainicjowanie ponownej konwersji w edytorze IME

Klawisz
Klawisz logo Windows Klawisz logo Windows +Alt+Enter
Cel

Otwarcie programu WindowsMedia Center

Klawisz
Klawisz logo Windows Klawisz logo Windows +plus (+) lub minus (-)
Cel

Powiększenie lub pomniejszenie widoku przy użyciu aplikacji Lupa

Klawisz
Klawisz logo Windows Klawisz logo Windows +Esc
Cel

Zakończenie działania aplikacji Lupa

Skróty klawiaturowe w oknach dialogowych

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe, których można używać w oknach dialogowych.

Klawisz Cel
Klawisz

F1

Cel

Wyświetlenie Pomocy

Klawisz

F4

Cel

Wyświetlenie elementów na aktywnej liście

Klawisz

Ctrl+Tab

Cel

Przejście do następnej karty

Klawisz

Ctrl+Shift+Tab

Cel

Przejście do poprzedniej karty

Klawisz

Ctrl+numer (numer 1–9)

Cel

Przejście do karty o numerze n

Klawisz

Tabulator

Cel

Przejście do następnej opcji

Klawisz

Shift+Tab

Cel

Przejście do poprzedniej opcji

Klawisz

Alt+podkreślona litera

Cel

Wykonanie polecenia lub wybranie opcji skojarzonej z tą literą

Klawisz

Spacja

Cel

Zaznaczenie lub wyczyszczenie pola wyboru, jeśli aktywna opcja jest polem wyboru

Klawisz

Backspace

Cel

Otwarcie folderu znajdującego się o jeden poziom wyżej, jeśli w oknie dialogowym Zapisywanie jako lub Otwieranie jest zaznaczony folder

Klawisz

Klawisze strzałek

Cel

Zaznaczenie przycisku, jeśli aktywna opcja jest grupą przycisków opcji

Skróty klawiaturowe Eksploratora plików

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe służące do pracy z oknami lub folderami Eksploratora plików.

Klawisz Cel
Klawisz

Alt+D

Cel

Wybranie paska adresu

Klawisz

Ctrl+E

Cel

Wybranie pola wyszukiwania

Klawisz

Ctrl+F

Cel

Wybranie pola wyszukiwania

Klawisz

Ctrl+N

Cel

Otwarcie nowego okna

Klawisz

Ctrl+W

Cel

Zamknięcie bieżącego okna

Klawisz

Ctrl+kółko przewijania myszy

Cel

Zmiana rozmiaru i wyglądu ikon plików i folderów

Klawisz

Ctrl+Shift+E

Cel

Wyświetlenie wszystkich folderów nadrzędnych danego folderu

Klawisz

Ctrl+Shift+N

Cel

Utworzenie nowego folderu

Klawisz

Num Lock+gwiazdka(*)

Cel

Wyświetlenie wszystkich podfolderów w wybranym folderze

Klawisz

Num Lock+plus (+)

Cel

Wyświetlenie zawartości wybranego folderu

Klawisz

Num Lock+minus (-)

Cel

Zwinięcie wybranego folderu

Klawisz

Alt+P

Cel

Wyświetlenie okienka podglądu

Klawisz

Alt+Enter

Cel

Otwarcie okna dialogowego Właściwości dla wybranego elementu

Klawisz

Alt+strzałka w prawo

Cel

Wyświetlenie następnego folderu

Klawisz

Alt+strzałka w górę

Cel

Wyświetlenie folderu zawierającego dany folder

Klawisz

Alt+strzałka w lewo

Cel

Wyświetlenie poprzedniego folderu

Klawisz

Backspace

Cel

Wyświetlenie poprzedniego folderu

Klawisz

Strzałka w prawo

Cel

Wyświetlenie bieżącego zaznaczenia (jeśli jest zwinięte), czyli wybranie pierwszego podfolderu

Klawisz

Strzałka w lewo

Cel

Zwinięcie bieżącego zaznaczenia (jeśli jest rozwinięte) lub wybranie folderu zawierającego dany folder

Klawisz

End

Cel

Wyświetlenie dolnej części aktywnego okna

Klawisz

Home

Cel

Wyświetlenie górnej części aktywnego okna

Klawisz

F11

Cel

Zmaksymalizowanie lub zminimalizowanie aktywnego okna

Skróty klawiaturowe dotyczące paska zadań

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe służące do pracy z elementami na pasku zadań pulpitu.

Klawisz Cel
Klawisz

Shift+kliknięcie przycisku na pasku zadań

Cel

Otwarcie aplikacji lub szybkie otwarcie kolejnego wystąpienia tej aplikacji

Klawisz

Ctrl+Shift+kliknięcie przycisku na pasku zadań

Cel

Otwarcie aplikacji jako administrator

Klawisz

Shift+kliknięcie przycisku na pasku zadań prawym przyciskiem myszy

Cel

Wyświetlenie menu okna dla aplikacji

Klawisz

Shift+kliknięcie grupy przycisków na pasku zadań prawym przyciskiem myszy

Cel

Wyświetlenie menu Okno dla grupy

Klawisz

Ctrl+kliknięcie grupy przycisków na pasku zadań

Cel

Cykliczne przełączanie między oknami w grupie

Skróty klawiaturowe łatwego dostępu

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe, które mogą ułatwić korzystanie z komputera.

Klawisz Cel
Klawisz

Prawy Shift przez osiem sekund

Cel

Włączenie lub wyłączenie funkcji Klawisze filtru

Klawisz

Lewy Alt+lewy Shift+Print Screen

Cel

Włączenie lub wyłączenie funkcji Duży kontrast

Klawisz

Lewy Alt+lewy Shift+Num Lock

Cel

Włączenie lub wyłączenie funkcji Klawisze myszy

Klawisz

Shift pięć razy

Cel

Włączenie lub wyłączenie funkcji Klawisze trwałe

Klawisz

Num Lock przez pięć sekund

Cel

Włączenie lub wyłączenie funkcji Klawisze przełączające

Klawisz
Klawisz logo Windows Klawisz logo Windows +U
Cel

Otwarcie Centrum ułatwień dostępu

Skróty klawiaturowe aplikacji Lupa

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe służące do pracy z aplikacją Lupa.

Klawisz Cel
Klawisz
Klawisz logo Windows Klawisz logo Windows+plus (+) lub minus (-)
Cel

Powiększyć lub pomniejszyć

Klawisz

Ctrl+Alt+Spacja

Cel

Podgląd pulpitu w trybie pełnoekranowym

Klawisz

Ctrl+Alt+D

Cel

Przełączenie do trybu zadokowanego

Klawisz

Ctrl+Alt+F

Cel

Przełączenie do trybu pełnoekranowego

Klawisz

Ctrl+Alt+I

Cel

Odwrócenie kolorów

Klawisz

Ctrl+Alt+L

Cel

Przełączenie do trybu lupy

Klawisz

Ctrl+Alt+R

Cel

Zmiana rozmiaru lupy

Klawisz

Ctrl+Alt+klawisze strzałek

Cel

Przesunięcie w kierunku określonym klawiszami strzałek

Klawisz
Klawisz logo Windows Klawisz logo Windows+Esc
Cel

Zakończenie działania aplikacji Lupa

Skróty klawiaturowe aplikacji Narrator

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe służące do pracy z aplikacją Narrator.

Klawisz Cel
Klawisz

Spacja lub Enter

Cel

Uaktywnienie bieżącego elementu

Klawisz

Klawisz Tab i klawisze strzałek

Cel

Poruszanie się po ekranie

Klawisz

Ctrl

Cel

Zatrzymanie czytania

Klawisz

Caps Lock+D

Cel

Przeczytanie zawartości elementu

Klawisz

Caps Lock+M

Cel

Rozpoczęcie czytania

Klawisz

Caps Lock+H

Cel

Przeczytanie dokumentu

Klawisz

Caps Lock+V

Cel

Powtórzenie frazy

Klawisz

Caps Lock+W

Cel

Przeczytanie zawartości okna

Klawisz

Caps Lock+Page Up lub Page Down

Cel

Zwiększenie lub zmniejszenie głośności głosu

Klawisz

Caps Lock+plus (+) lub minus (-)

Cel

Zwiększenie lub zmniejszenie szybkości głosu

Klawisz

Caps Lock+klawisz spacji

Cel

Wykonanie akcji domyślnej

Klawisz

Caps Lock+strzałka w prawo lub w lewo

Cel

Przejście do poprzedniego/następnego elementu

Klawisz

Caps Lock+F2

Cel

Wyświetlenie poleceń dla bieżącego elementu

Klawisz

Szybkie naciśnięcie klawisza Caps Lock dwa razy

Cel

Włączenie lub wyłączenie funkcji Caps Lock

Klawisz

Caps Lock+Esc

Cel

Zakończenie działania aplikacji Narrator

Skróty klawiaturowe aplikacji Narrator dla klawiatury dotykowej

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe służące do pracy z aplikacją Narrator na tablecie obsługującym dotyk czteropunktowy.

Klawisz Cel
Klawisz

Jednokrotne naciśnięcie dwoma palcami

Cel

Zatrzymanie czytania przez aplikację Narrator

Klawisz

Trzykrotne naciśnięcie czterema palcami

Cel

Wyświetlenie wszystkich poleceń aplikacji Narrator (w tym również poleceń nieuwzględnionych na tej liście)

Klawisz

Dwukrotne naciśnięcie

Cel

Uaktywnienie akcji podstawowej

Klawisz

Trzykrotne naciśnięcie

Cel

Uaktywnienie akcji pomocniczej

Klawisz

Dotknięcie lub przeciągnięcie jednym palcem

Cel

Przeczytanie zawartości znajdującej się pod palcami

Klawisz

Przesunięcie palcem w lewo lub w prawo

Cel

Przejście do następnego lub poprzedniego elementu

Klawisz

Szybkie przesunięcie dwoma palcami w lewo, w prawo, w górę lub w dół

Cel

Przewinięcie

Klawisz

Szybkie przesunięcie trzema palcami w dół

Cel

Rozpoczęcie czytania dostępnego tekstu

Skróty klawiaturowe aplikacji Podłączanie pulpitu zdalnego na pulpicie

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe służące do pracy z aplikacją Podłączanie pulpitu zdalnego na pulpicie.

Klawisz Cel
Klawisz

Alt+Page Up

Cel

Przechodzenie między aplikacjami od lewej do prawej

Klawisz

Alt+Page Down

Cel

Przechodzenie między aplikacjami od prawej do lewej

Klawisz

Alt+Insert

Cel

Cykliczne przechodzenie między aplikacjami w kolejności ich uruchomienia

Klawisz

Alt+Home

Cel

Wyświetlenie ekranu startowego

Klawisz

Ctrl+Alt+Break

Cel

Przełączenie między oknem a pełnym ekranem

Klawisz

Ctrl+Alt+End

Cel

Wyświetlenie okna dialogowego Zabezpieczenia systemu Windows

Klawisz

Ctrl+Alt+Home

Cel

W trybie pełnoekranowym uaktywnienie paska połączenia

Klawisz

Alt+Delete

Cel

Wyświetlenie menu systemowego

Klawisz

Ctrl+Alt+minus (-) na klawiaturze numerycznej

Cel

Umieszczenie kopii aktywnego okna na ekranie klienta w Schowku serwera terminali (pełni tę samą funkcję co naciśnięcie klawiszy Alt+Print Screen na komputerze lokalnym)

Klawisz

Ctrl+Alt+plus (+) na klawiaturze numerycznej

Cel

Umieszczenie kopii całego obszaru okna klienta w Schowku serwera terminali (pełni tę samą funkcję co naciśnięcie klawisza Print Screen na komputerze lokalnym)

Klawisz

Ctrl+Alt+strzałka w prawo

Cel

Przejście od kontrolek Pulpitu zdalnego do kontrolki w aplikacji-hoście (na przykład przycisku lub pola tekstowego). Ten skrót jest przydatny, gdy kontrolki Pulpitu zdalnego są osadzone w innej aplikacji (aplikacji hosta).

Klawisz

Ctrl+Alt+strzałka w lewo

Cel

Przejście od kontrolek Pulpitu zdalnego do kontrolki w aplikacji-hoście (na przykład przycisku lub pola tekstowego). Ten skrót jest przydatny, gdy kontrolki Pulpitu zdalnego są osadzone w innej aplikacji (aplikacji hosta).

Skróty klawiaturowe Podglądu pomocy systemu Windows

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe służące do pracy z Podglądem pomocy.

Klawisz Cel
Klawisz

F3

Cel

Przeniesienie kursora do pola wyszukiwania

Klawisz

F10

Cel

Wyświetlenie menu Opcje

Klawisz

Home

Cel

Przejście do początku tematu

Klawisz

End

Cel

Przejście do końca tematu

Klawisz

Alt+strzałka w lewo

Cel

Przejście wstecz do poprzedniego (przeglądanego już) tematu

Klawisz

Alt+strzałka w prawo

Cel

Przejście do przodu do następnego (przeglądanego już) tematu

Klawisz

Alt+Home

Cel

Wyświetlenie strony głównej Pomocy i obsługi technicznej

Klawisz

Alt+A

Cel

Wyświetlenie strony pomocy technicznej

Klawisz

Alt+C

Cel

Wyświetlenie spisu treści

Klawisz

Alt+N

Cel

Wyświetlenie menu Ustawienia połączenia

Klawisz

Ctrl+F

Cel

Przeszukanie bieżącego tematu

Klawisz

Ctrl+P

Cel

Wydrukowanie tematu

Skróty do zmieniania rozmieszczenia aplikacji

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe służące do zmieniania rozmieszczenia aplikacji.

Uwaga

  • Podczas zmieniania rozmieszczenia aplikacji, od chwili przejścia do trybu zmieniania rozmieszczenia, aż do zakończenia wykonywania wszystkich poleceń związanych ze zmienianiem rozmieszczenia, trzymaj stale wciśnięty klawisz logo Windows Klawisz logo Windows. Po zakończeniu zmieniania rozmieszczenia zwolnij klawisz logo Windows Klawisz logo Windows, aby ustawić bieżące rozmieszczenie.
Klawisz Cel
Klawisz
Klawisz logo Windows Klawisz logo Windows+. (kropka)
Cel

Przejście do trybu zmieniania rozmieszczenia i wybranie aplikacji lub separatorów na monitorach

Klawisz
Klawisz logo Windows Klawisz logo Windows+strzałka w lewo
Cel

Przeniesienie separatora aplikacji w lewo

Klawisz
Klawisz logo Windows Klawisz logo Windows+strzałka w prawo
Cel

Przeniesienie separatora aplikacji w prawo

Klawisz
Klawisz logo Windows Klawisz logo Windows+strzałka w górę
Cel

Zmaksymalizowanie aplikacji

Klawisz
Klawisz logo Windows Klawisz logo Windows+strzałka w dół
Cel

Zamknięcie aplikacji

Klawisz
Klawisz logo Windows Klawisz logo Windows+Esc
Cel

Wyjście z trybu zmieniania rozmieszczenia

Korzystanie z aplikacji

Pokaż wszystkie

Skróty klawiaturowe aplikacji Kalkulator

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe służące do pracy z aplikacją Kalkulator.

Klawisz Cel
Klawisz

F1

Cel

Otwarcie Pomocy aplikacji Kalkulator

Klawisz

F2

Cel

Przeprowadzenie edycji historii obliczeń

Klawisz

Alt+1

Cel

Przełączenie do trybu Standardowy

Klawisz

Alt+2

Cel

Przełączenie do trybu Naukowy

Klawisz

Alt+3

Cel

Przełączenie do trybu Programisty

Klawisz

Alt+4

Cel

Przełączenie do trybu Statystyka

Klawisz

Alt+C

Cel

Obliczenie lub rozwiązanie obliczeń daty i arkuszy kalkulacyjnych

Klawisz

Ctrl+E

Cel

Otwarcie okienka obliczania daty

Klawisz

Ctrl+H

Cel

Włączenie lub wyłączenie historii obliczeń

Klawisz

Ctrl+L

Cel

Naciśnięcie przycisku MC

Klawisz

Ctrl+M

Cel

Naciśnięcie przycisku MS

Klawisz

Ctrl+P

Cel

Naciśnięcie przycisku M+

Klawisz

Ctrl+Q

Cel

Naciśnięcie przycisku M-

Klawisz

Ctrl+R

Cel

Naciśnięcie przycisku MR

Klawisz

Ctrl+U

Cel

Otwarcie okienka konwersji jednostek

Klawisz

Ctrl+Shift+D

Cel

Wyczyszczenie historii obliczeń

Klawisz

F9

Cel

Naciśnięcie przycisku +/–

Klawisz

R

Cel

Naciśnięcie przycisku 1/×

Klawisz

@

Cel

Naciśnięcie przycisku pierwiastka kwadratowego

Klawisz

Del

Cel

Naciśnięcie przycisku CE

Klawisz

Strzałka w górę

Cel

Przejście w górę historii obliczeń

Klawisz

Strzałka w dół

Cel

Przejście w dół historii obliczeń

Klawisz

Esc

Cel

Naciśnięcie klawisza C lub zatrzymanie edytowania historii obliczeń

Klawisz

Enter

Cel

Wykonanie ponownego obliczenia według historii obliczeń po edycji

Klawisz

F3

Cel

Zaznaczenie opcji Stopnie w trybie Naukowy

Klawisz

F4

Cel

Zaznaczenie opcji Radiany w trybie Naukowy

Klawisz

F5

Cel

Zaznaczenie opcji Gradusy w trybie Naukowy

Klawisz

Ctrl+B

Cel

Naciśnięcie przycisku 3√x w trybie Naukowy

Klawisz

Ctrl+G

Cel

Naciśnięcie przycisku 10x w trybie Naukowy

Klawisz

Ctrl+O

Cel

Naciśnięcie przycisku cosh w trybie Naukowy

Klawisz

Ctrl+S

Cel

Naciśnięcie przycisku sinh w trybie Naukowy

Klawisz

Ctrl+T

Cel

Naciśnięcie przycisku tanh w trybie Naukowy

Klawisz

Ctrl+Y

Cel

Naciśnięcie przycisku y√x w trybie Naukowy

Klawisz

D

Cel

Naciśnięcie przycisku Mod w trybie Naukowy

Klawisz

I

Cel

Naciśnięcie przycisku Inv w trybie Naukowy

Klawisz

L

Cel

Naciśnięcie przycisku log w trybie Naukowy

Klawisz

M

Cel

Naciśnięcie przycisku dms w trybie Naukowy

Klawisz

N

Cel

Naciśnięcie przycisku ln w trybie Naukowy

Klawisz

O

Cel

Naciśnięcie przycisku cos w trybie Naukowy

Klawisz

P

Cel

Naciśnięcie przycisku pi w trybie Naukowy

Klawisz

Q

Cel

Naciśnięcie przycisku x^2 w trybie Naukowy

Klawisz

S

Cel

Naciśnięcie przycisku sin w trybie Naukowy

Klawisz

T

Cel

Naciśnięcie przycisku tan w trybie Naukowy

Klawisz

V

Cel

Naciśnięcie przycisku F-E w trybie Naukowy

Klawisz

X

Cel

Naciśnięcie przycisku Exp w trybie Naukowy

Klawisz

Y

Cel

Naciśnięcie przycisku x^y w trybie Naukowy

Klawisz

#

Cel

Naciśnięcie przycisku x^3 w trybie Naukowy

Klawisz

;

Cel

Naciśnięcie przycisku Int w trybie Naukowy

Klawisz

!

Cel

Naciśnięcie przycisku n! w trybie Naukowy

Klawisz

F2

Cel

Zaznaczenie opcji Dword w trybie Programisty

Klawisz

F3

Cel

Zaznaczenie opcji Słowo w trybie Programisty

Klawisz

F4

Cel

Zaznaczenie opcji Bajt w trybie Programisty

Klawisz

F5

Cel

Zaznaczenie opcji Hex w trybie Programisty

Klawisz

F6

Cel

Zaznaczenie opcji Dec w trybie Programisty

Klawisz

F7

Cel

Zaznaczenie opcji Oct w trybie Programisty

Klawisz

F8

Cel

Zaznaczenie opcji Bin w trybie Programisty

Klawisz

F12

Cel

Zaznaczenie opcji Qword w trybie Programisty

Klawisz

A-F

Cel

Naciskanie przycisków A-F w trybie Programisty

Klawisz

J

Cel

Naciśnięcie przycisku RoL w trybie Programisty

Klawisz

K

Cel

Naciśnięcie przycisku RoR w trybie Programisty

Klawisz

<

Cel

Naciśnięcie przycisku Lsh w trybie Programisty

Klawisz

>

Cel

Naciśnięcie przycisku Rsh w trybie Programisty

Klawisz

%

Cel

Naciśnięcie przycisku Mod w trybie Programisty

Klawisz

|

Cel

Naciśnięcie przycisku Or w trybie Programisty

Klawisz

^

Cel

Naciśnięcie przycisku Xor w trybie Programisty

Klawisz

~

Cel

Naciśnięcie przycisku Not w trybie Programisty

Klawisz

&

Cel

Naciśnięcie przycisku And w trybie Programisty

Klawisz

Spacja

Cel

Przełączenie wartości bitowej w trybie Programisty

Klawisz

A

Cel

Naciśnięcie przycisku Średnia w trybie Statystyka

Klawisz

Ctrl+A

Cel

Naciśnięcie przycisku Średnia kwadratowa w trybie Statystyka

Klawisz

S

Cel

Naciśnięcie przycisku Suma w trybie Statystyka

Klawisz

Ctrl+S

Cel

Naciśnięcie przycisku Suma kwadratów w trybie Statystyka

Klawisz

T

Cel

Naciśnięcie przycisku Odchylenie standardowe w trybie Statystyka

Klawisz

Ctrl+T

Cel

Naciśnięcie przycisku Odwrotność odchylenia standardowego w trybie Statystyka

Klawisz

D

Cel

Naciśnięcie przycisku CAD w trybie Statystyka

Skróty klawiaturowe aplikacji Kalendarz

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe służące do pracy z aplikacją Kalendarz.

Klawisz Cel
Klawisz

Ctrl+1 lub Ctrl+D

Cel

Pokazanie widoku dnia

Klawisz

Ctrl+2 lub Ctrl+O

Cel

Pokazanie widoku tygodnia roboczego

Klawisz

Ctrl+3 lub Ctrl+W

Cel

Pokazanie widoku tygodnia

Klawisz

Ctrl+4 lub Ctrl+M

Cel

Pokazanie widoku miesiąca

Klawisz

Ctrl+T lub Home

Cel

Przejście do bieżącego dnia

Klawisz

Ctrl+N

Cel

Utworzenie nowego zdarzenia

Klawisz

Page Up

Cel

W widoku miesiąca przejście do poprzedniego miesiąca

W widoku tygodnia przejście do poprzedniego tygodnia

W widoku dnia przejście do poprzednich dwóch dni

Klawisz

Ctrl+H

Cel

W widoku miesiąca przejście do poprzedniego miesiąca

W widoku tygodnia przejście do poprzedniego tygodnia

W widoku dnia przejście do poprzednich dwóch dni

Klawisz

Page Down

Cel

W widoku miesiąca przejście do następnego miesiąca

W widoku tygodnia przejście do następnego tygodnia

W widoku dnia przejście do następnych dwóch dni

Klawisz

Ctrl+J

Cel

W widoku miesiąca przejście do następnego miesiąca

W widoku tygodnia przejście do następnego tygodnia

W widoku dnia przejście do następnych dwóch dni

Klawisz

Strzałka w prawo

Cel

W widoku przejście do następnego dnia

Klawisz

Strzałka w lewo

Cel

W widoku przejście do poprzedniego dnia

Klawisz

Strzałka w dół

Cel

W widoku przejście do następnej godziny

Klawisz

Strzałka w górę

Cel

W widoku przejście do poprzedniej godziny

Klawisz

Esc

Cel

Przejście wstecz

Klawisz

Ctrl+S

Cel

Zapisanie lub wysłanie zdarzenia

Klawisz

Ctrl+P, zaznaczenie odpowiedniej pozycji przy użyciu strzałek w górę i w dół

Cel

Utworzenie odpowiedzi na zdarzenie

Klawisz

Ctrl+D

Cel

Usunięcie zdarzenia

Skróty klawiaturowe aplikacji Poczta

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe służące do pracy z aplikacją Poczta.

Klawisz Cel
Klawisz

Ctrl+R

Cel

Utworzenie odpowiedzi

Klawisz

Ctrl+Shift+R

Cel

Utworzenie odpowiedzi dla wszystkich

Klawisz

Ctrl+F

Cel

Dalej

Klawisz

Ctrl+M

Cel

Przeniesienie elementu do innego folderu

Klawisz

Ctrl+J

Cel

Oznaczenie wiadomości jako wiadomości-śmiecia lub wyczyszczenie tego oznaczenia

Klawisz

Ctrl+Shift+U

Cel

Pokazanie tylko nieprzeczytanych wiadomości

Klawisz

Ctrl+Shift+A

Cel

Pokazanie wszystkich wiadomości

Klawisz

Ctrl+Shift+E

Cel

Pokazanie opcji folderów

Klawisz

Ctrl+U

Cel

Oznaczenie elementów jako nieprzeczytanych

Klawisz

Ctrl+Q

Cel

Oznaczenie elementów jako przeczytanych

Klawisz

Ctrl+A

Cel

Zaznaczenie wszystkich wiadomości

Klawisz

Insert

Cel

Oflagowanie wiadomości lub usunięcie flagi wiadomości

Klawisz

Ctrl+N

Cel

Nowa wiadomość

Klawisz

F5

Cel

Synchronizacja

Klawisz

Alt+B

Cel

Umieszczenie fokusu na przycisku UDW

Klawisz

Alt+C

Cel

Umieszczenie fokusu na przycisku DW

Zaakceptowanie

Klawisz

Alt+D

Cel

Odrzucenie

Klawisz

Alt+T

Cel

Umieszczenie fokusu na przycisku Do

Wstępne zaakceptowanie

Klawisz

Alt+V

Cel

Otwarcie zaproszenia w kalendarzu

Klawisz

Alt+S

Cel

Wysłanie poczty

Klawisz

Alt+i

Cel

Wstawienie załącznika

Klawisz

Ctrl+Shift+F

Cel

Wybranie czcionki

Klawisz

Ctrl+Spacja

Cel

Wyczyszczenie formatowania

Klawisz

Ctrl+Y

Cel

Ponowienie

Klawisz

F4

Cel

Ponowienie

Klawisz

Ctrl+[

Cel

Zwiększenie rozmiaru czcionki o jeden punkt

Klawisz

Ctrl+]

Cel

Zmniejszenie rozmiaru czcionki o jeden punkt

Klawisz

Ctrl+Shift+,

Cel

Zmniejszenie rozmiaru czcionki

Klawisz

Ctrl+Shift+.

Cel

Zwiększenie rozmiaru czcionki

Klawisz

Ctrl+K

Cel

Dodanie łącza

Klawisz

Ctrl+E

Cel

Do środka

Klawisz

Ctrl+L

Cel

W lewo

Klawisz

Ctrl+R

Cel

W prawo

Klawisz

Ctrl+Shift+L

Cel

Punktory

Klawisz

Ctrl+M

Cel

Wcięcie zaznaczonego tekstu

Klawisz

Ctrl+Shift+M

Cel

Zmniejszenie wcięcia

Klawisz

Tab lub Shift+Tab

Cel

Zwiększenie/zmniejszenie wcięcia, gdy jest zaznaczony tekst lub gdy fokus jest ustawiony na liście

Klawisz

Ctrl+'

Cel

Akcent silny

Klawisz

Ctrl+,

Cel

Akcent z cedillą

Klawisz

Ctrl+Shift+6

Cel

Akcent cyrkumfleksowy

Klawisz

Ctrl+Shift+;

Cel

Akcent z diaerezą

Klawisz

Ctrl+`

Cel

Akcent słaby

Klawisz

Ctrl+Shift+7

Cel

Akcent z ligaturą

Klawisz

Ctrl+Shift+2

Cel

Akcent z kółkiem

Klawisz

Ctrl+/

Cel

Akcent z ukośnikiem

Klawisz

Ctrl+Shift+`

Cel

Akcent z tyldą

Klawisz

Alt+Ctrl+Shift+1

Cel

Odwrócony wykrzyknik

Klawisz

Alt+Ctrl+Shift+/

Cel

Odwrócony znak zapytania

Skróty klawiaturowe aplikacji Kontakty

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe aplikacji Kontakty.

Klawisz Cel
Klawisz

Ctrl+N

Cel

Dodanie kontaktu

Klawisz

Ctrl+S

Cel

Zapisanie zmian

Klawisz

Usuń

Cel

Usunięcie kontaktu

Klawisz

Ctrl+F

Cel

Dodanie kontaktu do elementów ulubionych

Klawisz

Ctrl+Shift+1

Cel

Przypięcie kontaktu do ekranu startowego

Klawisz

Esc

Cel

Przejście wstecz

Klawisz

Home

Cel

Przejście na początek listy kontaktów

Klawisz

Page Down

Cel

Przejście dalej na liście kontaktów

Klawisz

Page Up

Cel

Przejście wstecz na liście kontaktów

Klawisz

End

Cel

Przejście na koniec listy kontaktów

Skróty klawiaturowe aplikacji Wiadomości

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe służące do pracy z aplikacją Wiadomości.

Klawisz Cel
Klawisz

Ctrl+N

Cel

Rozpoczęcie nowej konwersacji

Klawisz

Ctrl+N

Cel

Wybranie kontaktów

Klawisz

Ctrl+E

Cel

Wybranie emotikona

Klawisz

Ctrl+>

Cel

Następna konwersacja

Klawisz

Ctrl+<

Cel

Poprzednia konwersacja

Skróty klawiaturowe aplikacji Paint

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe służące do pracy z aplikacją Paint.

Klawisz Cel
Klawisz

F1

Cel

Otwarcie Pomocy aplikacji Paint

Klawisz

F11

Cel

Wyświetlenie obrazu w trybie pełnoekranowym

Klawisz

F12

Cel

Zapisanie obrazu jako nowego pliku

Klawisz

Ctrl+A

Cel

Zaznaczenie całego obrazu

Klawisz

Ctrl+B

Cel

Pogrubienie zaznaczonego tekstu

Klawisz

Ctrl+C

Cel

Skopiowanie zaznaczenia do Schowka

Klawisz

Ctrl+E

Cel

Otwarcie okna dialogowego Właściwości

Klawisz

Ctrl+G

Cel

Pokazanie lub ukrycie linii siatki

Klawisz

Ctrl+I

Cel

Zastosowanie kursywy do zaznaczonego tekstu

Klawisz

Ctrl+N

Cel

Utworzenie nowego obrazu

Klawisz

Ctrl+O

Cel

Otwarcie istniejącego obrazu

Klawisz

Ctrl+P

Cel

Drukowanie obrazu

Klawisz

Ctrl+R

Cel

Pokazanie lub ukrycie linijki

Klawisz

Ctrl+S

Cel

Zapisanie zmian w obrazie

Klawisz

Ctrl+U

Cel

Podkreślenie zaznaczonego tekstu

Klawisz

Ctrl+V

Cel

Wklejenie zaznaczenia ze Schowka

Klawisz

Ctrl+W

Cel

Otwarcie okna dialogowego Zmiana rozmiaru i pochylanie

Klawisz

Ctrl+X

Cel

Wycięcie zaznaczenia

Klawisz

Ctrl+Y

Cel

Ponowne wprowadzenie zmiany

Klawisz

Ctrl+Z

Cel

Cofnięcie zmiany

Klawisz

Ctrl+plus (+)

Cel

Zwiększenie szerokości pędzla, linii lub konturu kształtu o jeden piksel

Klawisz

Ctrl+minus (-)

Cel

Zmniejszenie szerokości pędzla, linii lub konturu kształtu o jeden piksel

Klawisz

Ctrl+Page Up

Cel

Powiększenie

Klawisz

Ctrl+Page Down

Cel

Pomniejszenie

Klawisz

Alt (lub F10)

Cel

Wyświetlenie porad dotyczących klawiszy

Klawisz

Alt+F4

Cel

Zamknięcie obrazu i jego okna aplikacji Paint

Klawisz

Strzałka w prawo

Cel

Przeniesienie zaznaczenia lub aktywnego kształtu o jeden piksel w prawo

Klawisz

Strzałka w lewo

Cel

Przeniesienie zaznaczenia lub aktywnego kształtu o jeden piksel w lewo

Klawisz

Strzałka w dół

Cel

Przeniesienie zaznaczenia lub aktywnego kształtu o jeden piksel w dół

Klawisz

Strzałka w górę

Cel

Przeniesienie zaznaczenia lub aktywnego kształtu o jeden piksel w górę

Klawisz

Shift+F10

Cel

Pokazanie bieżącego menu skrótów

Skróty klawiaturowe aplikacji Czytnik

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe służące do pracy z aplikacją Czytnik.

Klawisz Cel
Klawisz

F8

Cel

Użycie układu dwustronnego

Klawisz

Ctrl+R

Cel

Obrócenie pliku w prawo o 90 stopni

Klawisz

Ctrl+F

Cel

Wyszukanie tekstu w pliku

Klawisz

F7

Cel

Użycie trybu wyboru przy użyciu klawiatury

Klawisz

Ctrl+P

Cel

Wydrukowanie pliku

Klawisz

Ctrl+O

Cel

Otwarcie pliku

Klawisz

Ctrl+W

Cel

Zamknięcie pliku

Klawisz

Ctrl+M

Cel

Przejście na stronę główną aplikacji Czytnik

Skróty klawiaturowe aplikacji Podłączanie pulpitu zdalnego

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe służące do pracy z aplikacją Podłączanie pulpitu zdalnego.

Klawisz Cel
Klawisz

Ctrl+Alt+Home

Cel

Przełączenie pasków aplikacji między komputerem zdalnym a komputerem lokalnym

Klawisz

Ctrl+Alt+strzałka w lewo

Cel

Przełączenie widoku do poprzedniej sesji (podczas wyświetlania sesji)

Klawisz

Ctrl+Alt+strzałka w prawo

Cel

Przełączenie widoku do następnej sesji (podczas wyświetlania sesji)

Klawisz

Ctrl+Alt+strzałka w górę

Cel

Przełączenie widoku do pierwszej sesji (podczas wyświetlania sesji)

Klawisz

Ctrl+Alt+strzałka w dół

Cel

Przełączenie widoku do ostatniej sesji (podczas wyświetlania sesji)

Skróty klawiaturowe usługi OneDrive

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe służące do pracy z usługą OneDrive.

Klawisz Cel
Klawisz

Ctrl+A

Cel

Zaznaczenie wszystkiego

Klawisz

Ctrl+Alt+1

Cel

Zmiana widoku (szczegóły/miniatury)

Klawisz

Ctrl+U

Cel

Przekazanie

Klawisz

Ctrl+Shift+N

Cel

Nowy folder

Klawisz

Esc

Cel

Wyczyszczenie zaznaczenia

Klawisz

Ctrl+O

Cel

Otwarcie za pomocą

Klawisz

Ctrl+Alt+O

Cel

Wyświetlenie folderu

Klawisz

Ctrl+Shift+V

Cel

Skopiowanie

Klawisz

Ctrl+Shift+Y

Cel

Przeniesienie

Klawisz

Ctrl+S

Cel

Pobranie

Klawisz

Alt+strzałka w górę

Cel

Przejście w górę

Klawisz

F2

Cel

Zmiana nazwy

Klawisz

F5

Cel

Odświeżenie

Skróty klawiaturowe aplikacji Windows Journal

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe służące do pracy z aplikacją Windows Journal.

Klawisz Cel
Klawisz

F1

Cel

Otwarcie Pomocy aplikacji Windows Journal

Klawisz

F5

Cel

Odświeżenie listy notatek

Klawisz

F6

Cel

Przełączanie między listą notatek a notatką

Klawisz

F11

Cel

Wyświetlenie notatki w trybie pełnoekranowym

Klawisz

Ctrl+A

Cel

Zaznaczenie wszystkich elementów na stronie

Klawisz

Ctrl+C

Cel

Skopiowanie zaznaczenia do Schowka

Klawisz

Ctrl+F

Cel

Wyszukanie tekstu w pliku

Klawisz

Ctrl+G

Cel

Przejście do strony

Klawisz

Ctrl+N

Cel

Rozpoczęcie tworzenia nowej notatki

Klawisz

Ctrl+O

Cel

Otwarcie niedawno używanej notatki

Klawisz

Ctrl+P

Cel

Wydrukowanie notatki

Klawisz

Ctrl+S

Cel

Zapisanie zmian w notatce

Klawisz

Ctrl+V

Cel

Wklejenie zaznaczenia ze Schowka

Klawisz

Ctrl+X

Cel

Wycięcie zaznaczenia

Klawisz

Ctrl+Y

Cel

Ponowne wprowadzenie zmiany

Klawisz

Ctrl+Z

Cel

Cofnięcie zmiany

Klawisz

Alt+F4

Cel

Zamknięcie notatki i okna aplikacji Windows Journal

Klawisz

Ctrl+Shift+C

Cel

Wyświetlenie menu skrótów dla nagłówków kolumn na liście notatek

Klawisz

Ctrl+Shift+V

Cel

Przeniesienie notatki do określonego folderuSkróty klawiaturowe aplikacji WordPad

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe służące do pracy z aplikacją WordPad.

Klawisz Cel
Klawisz

F1

Cel

Otwarcie Pomocy aplikacji WordPad

Klawisz

F3

Cel

Wyszukanie następnego wystąpienia tekstu z okna dialogowego Znajdowanie

Klawisz

F10

Cel

Wyświetlenie porad dotyczących klawiszy

Klawisz

F12

Cel

Zapisanie dokumentu jako nowego pliku

Klawisz

Ctrl+1

Cel

Ustawienie pojedynczej interlinii

Klawisz

Ctrl+2

Cel

Ustawienie podwójnej interlinii

Klawisz

Ctrl+5

Cel

Ustawienie dla interlinii wartości 1,5 wiersza

Klawisz

Ctrl+A

Cel

Zaznaczenie całego dokumentu

Klawisz

Ctrl+B

Cel

Pogrubienie zaznaczonego tekstu

Klawisz

Ctrl+C

Cel

Skopiowanie zaznaczenia do Schowka

Klawisz

Ctrl+D

Cel

Wstawienie rysunku aplikacji Microsoft Paint

Klawisz

Ctrl+E

Cel

Wyrównanie tekstu do środka

Klawisz

Ctrl+F

Cel

Wyszukanie tekstu w dokumencie

Klawisz

Ctrl+H

Cel

Zamiana tekstu w dokumencie

Klawisz

Ctrl+I

Cel

Zastosowanie kursywy do zaznaczonego tekstu

Klawisz

Ctrl+J

Cel

Wyjustowanie tekstu

Klawisz

Ctrl+L

Cel

Wyrównanie tekstu do lewej

Klawisz

Ctrl+N

Cel

Utworzenie nowego dokumentu

Klawisz

Ctrl+O

Cel

Otwarcie istniejącego dokumentu

Klawisz

Ctrl+P

Cel

Wydrukowanie dokumentu

Klawisz

Ctrl+R

Cel

Wyrównanie tekstu do prawej

Klawisz

Ctrl+S

Cel

Zapisanie zmian w dokumencie

Klawisz

Ctrl+U

Cel

Podkreślenie zaznaczonego tekstu

Klawisz

Ctrl+V

Cel

Wklejenie zaznaczenia ze Schowka

Klawisz

Ctrl+X

Cel

Wycięcie zaznaczenia

Klawisz

Ctrl+Y

Cel

Ponowne wprowadzenie zmiany

Klawisz

Ctrl+Z

Cel

Cofnięcie zmiany

Klawisz

Ctrl+=

Cel

Ustawienie zaznaczonego tekstu jako indeksu dolnego

Klawisz

Ctrl+Shift+=

Cel

Ustawienie zaznaczonego tekstu jako indeksu górnego

Klawisz

Ctrl+Shift+>

Cel

Zwiększenie rozmiaru czcionki

Klawisz

Ctrl+Shift+<

Cel

Zmniejszenie rozmiaru czcionki

Klawisz

Ctrl+Shift+A

Cel

Zmiana znaków na wersaliki

Klawisz

Ctrl+Shift+L

Cel

Zmiana stylu punktora

Klawisz

Ctrl+strzałka w lewo

Cel

Przesunięcie kursora o jeden wyraz w lewo

Klawisz

Ctrl+strzałka w prawo

Cel

Przesunięcie kursora o jeden wyraz w prawo

Klawisz

Ctrl+strzałka w górę

Cel

Przeniesienie kursora do poprzedniego wiersza

Klawisz

Ctrl+strzałka w dół

Cel

Przeniesienie kursora do następnego wiersza

Klawisz

Ctrl+Home

Cel

Przejście do początku dokumentu

Klawisz

Ctrl+End

Cel

Przejście do końca dokumentu

Klawisz

Ctrl+Page Up

Cel

Przechodzenie o jedną stronę w górę

Klawisz

Ctrl+Page Down

Cel

Przechodzenie o jedną stronę w dół

Klawisz

Ctrl+Delete

Cel

Usunięcie następnego wyrazu

Klawisz

Alt+F4

Cel

Zamknięcie aplikacji WordPad

Klawisz

Shift+F10

Cel

Pokazanie bieżącego menu skrótów


Skróty klawiaturowe programu Internet Explorer

Skróty programu Internet Explorer podano na stronie Skróty programu Internet Explorer.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania ze skrótów klawiaturowych w systemie Windows, zobacz samouczek Poruszanie się po komputerze.
Potrzebujesz dodatkowej pomocy?