Zestawienie dotyczące cyklu życia systemu Windows

Ostatnia aktualizacja: kwiecień 2014

Każdy produkt Windows ma określony cykl życia. Cykl ten rozpoczyna się w momencie wydania produktu, a kończy po zaprzestaniu wspierania tego produktu. Znajomość najważniejszych dat w tym cyklu życia pomaga podejmować przemyślane decyzje dotyczące terminu uaktualniania lub wprowadzania innych zmian związanych z oprogramowaniem. Poniżej przedstawiono prawa i ograniczenia dotyczące cyklu życia systemu Windows.

Koniec wsparcia

Koniec wsparcia odnosi się do daty, od której firma Microsoft przestaje dostarczać automatyczne poprawki, aktualizacje i inne formy pomocy technicznej online. Jest to moment, w którym należy się upewnić, że jest zainstalowana najnowsza dostępna aktualizacja lub dodatek Service Pack. Bez wsparcia firmy Microsoft użytkownik nie będzie otrzymywał aktualizacji zabezpieczeń pomagających chronić komputer przed szkodliwymi wirusami, programami szpiegującymi i innym złośliwym oprogramowaniem, które może być narzędziem kradzieży informacji osobistych użytkownika. Więcej informacji można znaleźć na stronie dotyczącej cyklu pomocy technicznej Microsoft .

Systemy operacyjne klientów Najnowsza aktualizacja lub dodatek Service Pack Koniec wsparcia podstawowego Koniec wsparcia dodatkowego
Systemy operacyjne klientów

Windows XP

Najnowsza aktualizacja lub dodatek Service Pack
Koniec wsparcia podstawowego

14 kwietnia 2009

Koniec wsparcia dodatkowego
Systemy operacyjne klientów

Windows Vista

Najnowsza aktualizacja lub dodatek Service Pack
Koniec wsparcia podstawowego

10 kwietnia 2012

Koniec wsparcia dodatkowego

11 kwietnia 2017

Systemy operacyjne klientów

Windows 7 *

Najnowsza aktualizacja lub dodatek Service Pack
Koniec wsparcia podstawowego

13 stycznia 2015

Koniec wsparcia dodatkowego

14 stycznia 2020

Systemy operacyjne klientów

Windows 8

Najnowsza aktualizacja lub dodatek Service Pack
Koniec wsparcia podstawowego

9 stycznia 2018

Koniec wsparcia dodatkowego

10 stycznia 2023

* Wsparcie Windows 7 RTM bez dodatków Service Pack (SP) zostało zakończone 9 kwietnia 2013 r. Aby nadal korzystać z pomocy technicznej i aktualizacji, należy zainstalować dodatek Service Pack 1 do systemu Windows 7.

Koniec wsparcia: pytania i odpowiedzi

Pokaż wszystkie

Jaka jest różnica między wsparciem podstawowym a wsparciem dodatkowym?

  • Wsparcie podstawowe — firma Microsoft będzie oferować wsparcie podstawowe przez co najmniej pięć lat od daty zakończenia okresu ogólnej dostępności danego produktu lub przez dwa lata po wydaniu następcy tego produktu (obowiązuje dłuższy z tych okresów). Jeśli na przykład użytkownik kupi nową wersję systemu Windows, a pięć lat później zostanie wydana inna wersja, przez dwa lata użytkownik będzie mógł nadal korzystać z pomocy technicznej dotyczącej poprzedniej wersji.

  • Wsparcie dodatkowe — firma Microsoft będzie oferować wsparcie dodatkowe przez co najmniej pięć lat od daty zakończenia okresu ogólnej dostępności produktu lub przez dwa lata po wydaniu drugiego następcy tego produktu — dwie wersje później — (obowiązuje dłuższy z tych okresów).

Więcej szczegółów na temat różnic między wsparciem podstawowym a wsparciem dodatkowym można znaleźć na stronie firmy Microsoft Często zadawane pytania dotyczące zasad cyklu pomocy technicznej .

Co należy zrobić, gdy dla obecnie używanej wersji systemu Windows upłynie termin zakończenia wsparcia?

Można zainstalować najnowszą dostępną aktualizację lub dodatek Service Pack, lub przeprowadzić uaktualnienie systemu Windows do nowszej wersji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Co oznacza brak wsparcia posiadanej przez użytkownika wersji systemu Windows?

Zakończenie sprzedaży

Termin Zakończenie sprzedaży odnosi się do daty, od której określona wersja systemu Windows przestaje być dostarczana sprzedawcom lub producentom OEM (Original Equipment Manufacturer). Przykładowymi producentami sprzętu OEM są firmy Dell i Toshiba — producenci komputerów, którzy często preinstalują oprogramowanie Windows. Gdy upływa termin zakończenia sprzedaży danej wersji systemu Windows, warto pomyśleć o uaktualnieniu.

W poniższej tabeli przedstawiono daty zakończenia sprzedaży określonych systemów operacyjnych Windows.

Systemy operacyjne klientów i aktualizacje Data dostępności ogólnej Zakończenie sprzedaży detalicznej oprogramowania * Zakończenie sprzedaży komputerów z preinstalowanym systemem Windows
Systemy operacyjne klientów i aktualizacje

Windows XP

Data dostępności ogólnej

31 grudnia 2001

Zakończenie sprzedaży detalicznej oprogramowania *

30 czerwca 2008

Zakończenie sprzedaży komputerów z preinstalowanym systemem Windows

22 października 2010

Systemy operacyjne klientów i aktualizacje

Windows Vista

Data dostępności ogólnej

30 stycznia 2007

Zakończenie sprzedaży detalicznej oprogramowania *

22 października 2010

Zakończenie sprzedaży komputerów z preinstalowanym systemem Windows

22 października 2011

Systemy operacyjne klientów i aktualizacje

Windows 7 Home Basic, Home Premium, Ultimate

Data dostępności ogólnej

22 października 2009

Zakończenie sprzedaży detalicznej oprogramowania *

31 października 2013

Zakończenie sprzedaży komputerów z preinstalowanym systemem Windows

31 października 2014

Systemy operacyjne klientów i aktualizacje

Windows 7 Professional

Data dostępności ogólnej

22 października 2009

Zakończenie sprzedaży detalicznej oprogramowania *

31 października 2013

Zakończenie sprzedaży komputerów z preinstalowanym systemem Windows

Jeszcze nie ustalono **

Systemy operacyjne klientów i aktualizacje

Windows 8

Data dostępności ogólnej

26 października 2012

Zakończenie sprzedaży detalicznej oprogramowania *

31 października 2014

Zakończenie sprzedaży komputerów z preinstalowanym systemem Windows

Jeszcze nie ustalono

Systemy operacyjne klientów i aktualizacje

Windows 8.1

Data dostępności ogólnej

18 października 2013

Zakończenie sprzedaży detalicznej oprogramowania *

Jeszcze nie ustalono

Zakończenie sprzedaży komputerów z preinstalowanym systemem Windows

Jeszcze nie ustalono

* Należy pamiętać, że po dacie zakończenia sprzedaży produktu detalicznego produkt ten można nadal kupować od producentów OEM (firm produkujących komputery) do daty zakończenia sprzedaży obowiązującej producentów komputerów z preinstalowanym systemem Windows.

** Microsoft powiadomi z rocznym wyprzedzeniem o zakończeniu sprzedaży.

Zakończenie sprzedaży: pytania i odpowiedzi

Pokaż wszystkie

Jak długo producenci OEM mogą sprzedawać urządzenia z zainstalowaną poprzednią wersją Windows?

W przypadku wprowadzenia na rynek nowej wersji systemu Windows przez firmę Microsoft producenci sprzętu OEM będą mogli nadal sprzedawać komputery z preinstalowaną poprzednią wersją systemu przez maksymalnie dwa lata od daty wprowadzenia na rynek nowej wersji, chyba że zostanie ogłoszona inna decyzja. Niektóre wersje OEM produktów Windows obejmują prawa do zmiany na starszą wersję produktu (zgodnie z postanowieniami licencyjnymi dotyczącymi oprogramowania). Prawa do zmiany na starszą wersję produktu umożliwiają korzystanie z poprzedniej wersji systemu Windows zamiast z licencjonowanego oprogramowania preinstalowanego na nowym komputerze. Dodatkowe informacje szczegółowe znajdują się na stronie dotyczącej praw do zmiany na starszą wersję produktu.

Jak długo sprzedawcy detaliczni mogą sprzedawać poprzednią wersję Windows?

Sprzedawcy będą mogli nadal sprzedawać poprzednią wersję systemu Windows przez rok od daty wprowadzenia na rynek nowej wersji.

Jak długo program licencjonowania zbiorowego będzie dostępny dla poprzedniej wersji Windows?

W przypadku programów licencjonowania zbiorowego licencje będą nadal dostępne za pośrednictwem praw do zmiany na starszą wersję produktu po zakończeniu okresu ogólnej dostępności. Ogólna dostępność licencji na poprzednią wersję systemu Windows zakończy się bezpośrednio po udostępnieniu nowej wersji. Nadal jednak będą udostępniane nośniki dla bieżącej wersji, a także dla dwóch poprzednich wersji.

Dodatki Service Pack i aktualizacje

Dodatki Service Pack i aktualizacje są częścią procesu utrzymywania aktualności produktu Windows. Stanowią one kolekcje najnowszych aktualizacji i poprawek umieszczone w jednym pakiecie lub pliku do pobrania. Dodatek Service Pack może poprawiać zabezpieczenia i wydajność systemu, a także umożliwiać obsługę nowych rodzajów sprzętu. Aby zainstalować najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP, Windows Vista lub Windows 7, lub aby zainstalować najnowszą aktualizację dla systemu Windows 8, odwiedź Centrum dodatków Service Pack.

Systemy operacyjne dla komputerów stacjonarnych Data dostępności Wycofanie pomocy technicznej
Systemy operacyjne dla komputerów stacjonarnych

Windows XP z dodatkiem SP1

Data dostępności

30 sierpnia 2002

Wycofanie pomocy technicznej

10 października 2006

Systemy operacyjne dla komputerów stacjonarnych

Windows XP z dodatkiem SP2

Data dostępności

17 września 2004

Wycofanie pomocy technicznej

13 lipca 2010

Systemy operacyjne dla komputerów stacjonarnych

Windows XP z dodatkiem SP3

Data dostępności

21 kwietnia 2008

Wycofanie pomocy technicznej

8 kwietnia 2014

Systemy operacyjne dla komputerów stacjonarnych

Windows Vista z dodatkiem SP1

Data dostępności

4 lutego 2008

Wycofanie pomocy technicznej

12 lipca 2011

Systemy operacyjne dla komputerów stacjonarnych

Windows Vista z dodatkiem SP2

Data dostępności

26 maja 2009

Wycofanie pomocy technicznej
Systemy operacyjne dla komputerów stacjonarnych

Windows 7 z dodatkiem SP1

Data dostępności

22 lutego 2011

Wycofanie pomocy technicznej
Systemy operacyjne dla komputerów stacjonarnych

Windows 8.1

Data dostępności

18 października 2013

Wycofanie pomocy technicznej

Dodatki Service Pack i aktualizacje: pytania i odpowiedzi

Pokaż wszystkie

Jakie zasady świadczenia pomocy technicznej obowiązują w przypadku dodatków Service Pack dla systemu Windows?

Świadczenie pomocy technicznej kończy się 24 miesiące po wydaniu następnego dodatku Service Pack lub wraz z zakończeniem cyklu pomocy technicznej danego produktu (obowiązuje termin, który przypada jako pierwszy). Jeśli użytkownik korzysta z oprogramowania bez najnowszego dodatku Service Pack, nie będzie otrzymywać żadnych nowych aktualizacji związanych ani niezwiązanych z zabezpieczeniami, natomiast będą mu nadal oferowane wcześniejsze aktualizacje. Więcej informacji można znaleźć w artykule zawierającym opis zasad dotyczących cyklu pomocy technicznej dla dodatków Service Pack.

Czy otrzymywanie regularnych powiadomień o aktualizacji używanego systemu Windows oznacza, że mam zainstalowany dodatek Service Pack?

Niekoniecznie. Powiadomienia o aktualizacji wskazują jedynie, że dla danego oprogramowania nie upłynął jeszcze termin zakończenia wsparcia. Aby dowiedzieć się, czy dodatek Service Pack został już zainstalowany, należy przeczytać informacje na stronie Windows Update. Aby zainstalować najnowsze dodatki Service Pack dla systemu Windows, należy odwiedzić Centrum dodatków Service Pack.

Gdzie można znaleźć informacje o pomocy technicznej dotyczącej dodatków Service Pack dla produktów Windows Server?

Informacje o pomocy technicznej dotyczącej dodatków Service Pack znajdują się w poniższej tabeli.

Serwerowe systemy operacyjne Poprzednie dodatki Service Pack Obecny dodatek Service Pack wraz z datą dostępności Następna aktualizacja i przybliżona data dostępności
Serwerowe systemy operacyjne

Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server, Advanced Server, and Datacenter Server

Poprzednie dodatki Service Pack

SP3 lub wcześniejszy

Obecny dodatek Service Pack wraz z datą dostępności

SP4
26 czerwca 2003

Pakiet zbiorczy aktualizacji nr 1 dla dodatku SP4
28 czerwca 2005

Następna aktualizacja i przybliżona data dostępności

Wsparcie systemu Windows 2000 zostało zakończone 13 lipca 2010 roku. Firma Microsoft nie produkuje już udostępnianych publicznie comiesięcznych aktualizacji zabezpieczeń ani dodatków Service Pack.

Serwerowe systemy operacyjne

Windows Server 2003

Poprzednie dodatki Service Pack

SP1

Obecny dodatek Service Pack wraz z datą dostępności

SP2
13 marca 2007

Następna aktualizacja i przybliżona data dostępności

Brak dalszych planów aktualizacji

Serwerowe systemy operacyjne

Windows Server 2008

Poprzednie dodatki Service Pack

SP1
(system Windows Server 2008 został wydany wraz z dodatkiem SP1)

Obecny dodatek Service Pack wraz z datą dostępności

SP2
26 maja 2009

Następna aktualizacja i przybliżona data dostępności

Jeszcze nie ustalono

Serwerowe systemy operacyjne

Windows Server 2008 R2

Poprzednie dodatki Service Pack

Nie dotyczy

Obecny dodatek Service Pack wraz z datą dostępności

SP1
22 lutego 2011

Następna aktualizacja i przybliżona data dostępności

Jeszcze nie ustalono

Prawa do zmiany na starszą wersję produktu Windows

Klienci, którzy chcą używać wcześniejszych wersji oprogramowania Windows na komputerach, na których są zainstalowane nowsze wersje, mogą uzyskać licencję na korzystanie z praw do zmiany na starszą wersję produktu. Prawa do zmiany na starszą wersję produktu różnią się zależnie od tego, czy oprogramowanie zakupiono w ramach programu licencjonowania zbiorowego, od producenta OEM czy jako produkt detaliczny (FPP). Aby dowiedzieć się więcej o tych prawach, zapoznaj się ze skrótem wiadomości na temat praw zmiany wersji na starszą w ramach licencji.