Uruchamianie starszych programów w tej wersji systemu Windows


Większość programów napisanych dla systemu Windows Vista działa również w tej wersji systemu Windows, ale niektóre starsze programy mogą działać niepoprawnie lub nie działać wcale. Jeśli program napisany dla wcześniejszej wersji systemu Windows nie działa poprawnie, można spróbować zmienić ustawienia zgodności dla tego programu. Tę czynność można wykonać ręcznie lub skorzystać z narzędzia do rozwiązywania problemów ze zgodnością programów.

Ten film prezentuje sposób uruchamiania starszych programów w tej wersji systemu Windows (1:26)

Jeśli zmiana ustawień nie rozwiąże problemu, należy odwiedzić witrynę sieci Web producenta i sprawdzić, czy jest dostępna aktualizacja tego programu.

Ostrzeżenie

  • Nie należy korzystać z narzędzia do rozwiązywania problemów ze zgodnością programów w przypadku starszych programów antywirusowych, narzędzi dyskowych lub innych programów systemowych, gdyż może to spowodować utratę danych lub zagrożenie bezpieczeństwa.

Aby uruchomić Narzędzie do rozwiązywania problemów ze zgodnością programów

  1. Otwórz narzędzie do rozwiązywania problemów ze zgodnością programów, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie polecenie Panel sterowania. W polu wyszukiwania wpisz narzędzie do rozwiązywania problemów, a następnie kliknij pozycję Rozwiązywanie problemów. W obszarze Programy kliknij pozycję Uruchom programy napisane dla starszych wersji systemu Windows.

  2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez narzędzie do rozwiązywania problemów ze zgodnością programów.

Jeśli nie można zainstalować programu, należy włożyć dysk instalacyjny do stacji dysków i przy użyciu narzędzia do rozwiązywania problemów ze zgodnością programów wyszukać plik instalacyjny programu, zazwyczaj nazwany Setup.exe, Install.exe lub podobnie. Narzędzie do rozwiązywania problemów ze zgodnością programów nie jest przeznaczone do obsługi plików z rozszerzeniem nazwy pliku msi.

Porada

  • Narzędzie do rozwiązywania problemów ze zgodnością programów można również otworzyć, klikając prawym przyciskiem myszy ikonę lub skrót programu, a następnie klikając polecenie Rozwiąż problemy ze zgodnością.

Ręczne zmienianie ustawień zgodności

Aby ręcznie zmienić ustawienia zgodności programu, należy kliknąć ikonę tego programu prawym przyciskiem myszy, wybrać polecenie Właściwości, a następnie kliknąć kartę Zgodność.

Ustawienie Opis
Ustawienie

Tryb zgodności

Opis

Uruchamia program, używając ustawień z wcześniejszej wersji systemu Windows. Jeżeli wiadomo, że dany program jest przeznaczony do pracy we wcześniejszej wersji systemu Windows (lub działał w takiej wersji), to można skorzystać z tego ustawienia.

Ustawienie

Uruchom w 256 kolorach

Opis

W programie używany będzie ograniczony zestaw kolorów. Niektóre starsze programy są zaprojektowane do używania mniejszej liczby kolorów.

Ustawienie

Uruchom w rozdzielczości ekranu 640 × 480

Opis

Program zostanie uruchomiony w mniejszym oknie. Ustawienie to można wypróbować, jeżeli graficzny interfejs użytkownika nie jest prawidłowo wyświetlany.

Ustawienie

Wyłącz kompozycje wizualne

Opis

Wyłącza kompozycje dla tego programu. Z ustawienia tego można skorzystać, jeżeli w programie występują problemy z wyświetlaniem pasków menu lub przycisków na pasku tytułu.

Ustawienie

Wyłącz kompozycję pulpitu

Opis

Wyłącza przezroczystość i inne zaawansowane funkcje wyświetlania. Opcję tę należy wybrać, jeżeli okno porusza się w nieprawidłowy sposób lub występują inne problemy z wyświetlaniem.

Ustawienie

Wyłącz skalowanie ekranu dla ustawień wysokiej rozdzielczości DPI

Opis

Wyłącza automatyczną zmianę rozmiaru w programach, gdy używana jest duża czcionka. Opcję tę można wypróbować, jeżeli duże czcionki zaburzają wygląd programu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Powiększanie lub zmniejszanie tekstu na ekranie.

Ustawienie

Poziom uprawnień

Opis

Uruchamia program z uprawnieniami administratora. Niektóre programy wymagają uprawnień administratora do poprawnej pracy. Opcja ta nie jest dostępna, jeżeli zalogowano się z konta innego niż konto administratora.

Ustawienie

Zmień ustawienia dla wszystkich użytkowników

Opis

Umożliwia wybór ustawień, które będą dotyczyć wszystkich użytkowników tego komputera.

Identyfikator artykułu: MSW700015